• BURDUR-GÖLHİSAR AR:201700632 (ER: 3357035)  RUHSAT SAHASI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

 Saha çalışma alanı Akdeniz Bölgesinde, Burdur ili Gölhisar ilçesi Sorkun, Çavdır, Bayır, Yamadı ve Uylupınar köyleri civarında Köklük Tepe, Kır Tepe, Elmalı Tepe, Kocataş Tepe, Höyük Tepe, Kara Tepe, Kuşyuvası Tepe, Kireçlik Tepe, Celiloğlu Tepe, Kocataş Tepe, Bölük Tepe, Toprak Tepe ve Kertil Tepe civarında (Ek-1 ve Ek-2), N23- d1-d2-d3-d4 paftalarında yer almaktadır. Saha içerisindeki arazinin bir bölümü özel mülkiyete tabi tarla-bahçe ve yerleşim alanı iken bir bölümü de hazine arazisi özelliğindeki orman ve mera alanlarından oluşmaktadır. Türkiye genel jeokimya projesi kapsamında 2017 yılında Dalaman çayından alınan bir adet sediman örneğinin analizinde Au değeri gelmesi sonucu sahada metalik bir cevherleşmenin gelişmiş olabileceği düşünülerek MTA Genel Müdürlüğü adına ruhsatlandırılmıştır. Ruhsat sahası Burdur ilinin güneybatı kısmında Batı Toroslarda yer almaktadır. Batı Toroslarda Beydağları otoktonu, Antalya napları ve Likya napları yer alır. Beydağları otoktonu ile Likya napları arasında izlenen ve yanal yönlerde uzun mesafeler boyunca devamlılık gösteren Yeşilbarak napı bölgenin diğer bir allokton kütlesidir. Likya napları çalışma alanında Marmaris ofiyolit napının Kızılcadağ melanj ve olistostromu, Domuzdağ napının Dutdere kireçtaşları ile temsil edilir. Yeşilbarak napına ait Üst Lütesiyen-Alt Miyosen yaşlı kırıntılı kayaçlardan oluşan Elmalı formasyonu yüzeyler. Bölgede Miyosen- Kuvaterner yaşlı kaya birimleri, neootokton örtü birimlerini oluşturur (Şenel, 1997). Sahada yaygın olarak yüzeylenen birimler çökelller ve ofiyolitik birimler olup ofiyolitik birimlerin fay ve kırık zonlarında az miktarda alterasyonlar gözlenir. Bu ofiyolitik birimlerde alteresyon olarak, killeşme, piritleşme, limonitleşme-hematitleşme ve silisleşmeler gözlenmektedir. Yer yer fay zonlarında az miktarda malahitleşmeler gelişmiştir. Sahanın doğu kısmında ofiyolitik birimlerde bulunan az miktarda okside bakır mineralleri zuhur niteliğinde gözlenmektedir. MTA Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye jeokimyası proje çalışmaları esnasında sahadan alınan 18 adet dere sediman örneklerinde Cu:48,12 ppm, Mo:7,60 ppm, V:112,30 ppm, Pb:40,83 ppm, Ba:739,40 ppm ve Zn:145 ppm anomali değerleri elde edilmiş olup, 2019 yılında tahkik amaçlı sahadan tekrar jeokimyasal analiz için 15 adet kayaç örnekleri alınmıştır. Alınan 15 adet kayaç örneklerinde Ag:1-3 ppm, As:6-159 ppm, Co:14-33 ppm, Cu:14-55 ppm, Mo:9-272 ppm, Pb:12-1127 ppm, V:14-38 ppm ve Zn:6-84 ppm analiz verileri anomali ve üzerinde değerler gelmiştir. 2020 yılında jeokimyasal analizi için 15 adet kayaç örneği alınmıştır. 2020 yılında ruhsat alanın 1/ 25.000 ölçekli detay jeoloji ve maden jeoloji haritası yapılmıştır. Sahada ofiyolitik kayaçların kontak zonlarında az miktarda limonitleşme ve hematitleşme gibi alterasyonun geliştiği dar alanlar bulunur. Sahada altın cevherleşmesine yönelik jeolojik ve jeokimyasal çalışmalarda herhangi bir bulgu elde edilemediğinden dolayı saha terk edilmiştirRapor Özellikleri
Rapor No 14184
Rapor Adı BURDUR-GÖLHİSAR AR:201700632 (ER: 3357035) RUHSAT SAHASI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ
Yer - Konum BURDUR-GÖLHİSAR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2023
Yazarlar SEBAHATTİN AK

BURDUR-GÖLHİSAR AR:201700632 (ER: 3357035) RUHSAT SAHASI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14184
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 461,60TL


Etiketler: BURDUR-GÖLHİSAR AR:201700632 (ER: 3357035) RUHSAT SAHASI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU