• AFYONKARAHİSAR-SİNCANLI-TAŞOLUK  AR-83983 NO’LU RUHSAT SAHASININ  JEOLOJİ VE MADEN JEOLOJİSİ RAPORU


Rapora konu olan bu çalışma, “MTA Genel Müdürlüğü adına ruhsatlı AR-83983 nolu Taşoluk (Sincanlı-Afyonkarahisar) sahasında 24.04.2008-26.09.2008 tarihleri arasında, “Ruhsat Etütleri” projesi adı altında; çalışma sahasına yaklaşık 45 km mesafedeki Afyon il merkezinden işyeri kiralanarak yürütülmüştür. Başlangıçta endüstriyel hammadde (kil-kaolen) amaçlı olarak ruhsatı alınan sahada, 2003 yılında hammadde arama çalışmaları bitirilmiştir. Ruhsatın izin süresinin bitmesi nedeniyle Maden İşleri Genel Müdürlüğü ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde sahada 2004 yılından itibaren polimetal maden arama çalışmalarına geçilmiştir. Ruhsat sahası ve çevresinde Neoproterozoyik yaşlı metasedimanter ve metamagmatik kayaçlar, Erken Paleozoyik yaşlı metamorfik kayaçlar, Neojen yaşlı andezitik-dasitik-riyolitik lav ve tüfler yer almaktadır. 2004-2008 yılları arasında ruhsat sahasındaki altere zonlardan 112 adet kayaç ve 214 adet toprak jeokimya numunesi alınmıştır. Alınan örneklerin analizlerinde yer yer yüksek Cu, Zn, As ve Mo değerlerinin elde edilmesinden dolayı 2008 yılından itibaren sondajlı arama çalışmalarına geçilmiş ve 6 lokasyonda toplam 1534,40 metre sondaj yapılmıştır. Sondajlardan 680 adet karot jeokimya, 33 adet petrografi, 15 adet parlatma ve 53 adet XRD numunesi alınmıştır. Ruhsat sahasında görülen başlıca alterasyon ve doku türleri; limonitleşme, hematitleşme, silisleşme, kloritleşme, epidotlaşma ve killeşmedir. Cevher mineralleri; limonit, hematit, pirit, pirotin, markazit, mangan, kalkopirit ve molibden, gang mineralleri ise; kuvars, kalsedon, kristobalit, kalsit, serizit, smektit (montmorillonit) ve kaolinittir. Sondaj çalışmaları sırasında, ATS-1, ATS-2, ATS-4, ATS-5 ve ATS-6 no’lu sondajların farklı seviyelerinde 10 ppm ve üzerinde 2-70 metre arasında değişen kalınlıkta ve ağırlıklı ortalama tenörü 10,50-58,16 arasında değişen Mo içerikli cevherli zonlar tespit edilmiştir. Ruhsat sahasında tespit edilen Mo cevherleşmesinin iki kaynaktan gelebileceği düşünülmektedir. Bunlardan birincisi, Neoproterozoyik yaşlı ve granitik kökenli olduğu savunulan Kestel Çayı Porfiroid Birliği (KÇPB) kayaçları, ikincisi ise, Neojen yaşlı Afyon volkanitleri ile ilişkili olduğu düşünülen olası yarı derinlik/derinlik kayaçlarıdır.
Rapor Özellikleri
Rapor No 14137
Rapor Adı AFYONKARAHİSAR-SİNCANLI-TAŞOLUK AR-83983 NO’LU RUHSAT SAHASININ JEOLOJİ VE MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ
Yer - Konum AFYONKARAHİSAR-SİNCANLI-TAŞOLUK
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2023
Yazarlar Ramazan SARI Şahset KÜÇÜKEFE Mehmet AVŞAR

AFYONKARAHİSAR-SİNCANLI-TAŞOLUK AR-83983 NO’LU RUHSAT SAHASININ JEOLOJİ VE MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14137
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 819,58TL


Etiketler: AFYONKARAHİSAR-SİNCANLI-TAŞOLUK AR-83983 NO’LU RUHSAT SAHASININ JEOLOJİ VE MADEN JEOLOJİSİ RAPORU