•    NİĞDE-ÇAMARDI AR:201400216 NO’LU RUHSAT SAHASININ MADEN  JEOLOJİSİ RAPORU


 Çalışma sahası, Niğde ili, Çamardı ilçesinin Maden mahallesi ve Eynelli köyü sınırları içerisinde, M33-b2-b3 paftasında yer alır. İç Anadolu Bölgesine ait karakteristik yerleşim özelliklerine sahiptir. Çalışma sahası Bereketli mahallesine ait tarla, bahçe ve mera alanları ile hazineye ait arazi alanında yer alır. 2013 yılında yerinde tahkik edilerek 2014 yılında MTA adına ruhsatlandırılmıştır. Çalışma sahasında Paleozoyik yaşlı Niğde masifi metamorfik kayaçları, Üst Kretase yaşlı Üçkapılı granodiyoriti ve Paleosen-Eosen yaşlı Çamardı formasyonunun sedimanter birimleri, Pliyosen yaşlı İncesu İgnimbriti ve Kuvaterner yaşlı alüvyon çökelleri mostra vermektedir. Magmatik ve volkanik kayaçlar ilksel yapısını kısmen yitirerek alterasyona uğramıştır. Saha genelinde gözlenen silisleşme, limonitleşme, hematitleşme, killeşme ve pirit oluşumları çoğunlukla tektonik hatlar boyunca gelişmiştir. 2013 yılında tahkik amaçlı 12 adet jeokimyasal kayaç örneği alınmıştır. 2014- 2015 yılında ruhsat alanının 1/ 10.000 ölçekli detay jeoloji, maden jeoloji haritası yapılmıştır. Sahada silisleşme, killeşme, limonitleşme ve hematitleşme gösteren alterasyon alanlarından 144 adet jeokimyasal kayaç örneği alınmıştır. Alınan numunelerde Au-Cu-Ag-Sb-Sn-Pb-Zn anomali değerlerinin gelmesi nedeniyle 2015-2016 yılında sahada 30 adet ayrı lokasyon da toplam 4.450 m sondajlı maden arama çalışmaları yapılmıştır. Sondajlardan 3.246 adet jeokimyasal karot örneği, 5 adet mineraloji-petrografi örneği alınarak analiz yapılmıştır. Sahada yapılan sondaj çalışmaları sonucunda rezerv hesabı yapılarak, 396,30 ppb Au tenörlü 2.581.560 ton Altın kaynak rezervi belirlenmiştir.
Rapor Özellikleri
Rapor No 14129
Rapor Adı NİĞDE-ÇAMARDI AR:201400216 NO’LU RUHSAT SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Yer - Konum NİĞDE-ÇAMARDI
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2023
Yazarlar Sebahattin AK,Osman YUMUK

NİĞDE-ÇAMARDI AR:201400216 NO’LU RUHSAT SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14129
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 2.130,72TL


Etiketler: NİĞDE-ÇAMARDI AR:201400216 NO’LU RUHSAT SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU