• TRABZON-MAÇKA AR:201400286 (ER:3318812)  RUHSAT NO’LU GÜZELYAYLA PORFİRİ TİP CU-MO  MİNERALİZASYONUNA AİT MADEN JEOLOJİSİ VE  KAYNAK TAHMİN RAPORU


 Bu çalışma, S:201400286 (ER:3318812) No’lu (1/25000 ölçekli Trabzon G 42- c2, G42-c3, G43- d1, G43-d2, G43-d4 paftalarında) ruhsat sahası içerisinde jeolojik ve jeokimyasal (dere sedimanı, toprak ve kayaç örnekleri) çalışmalar sonucunda, saha içerisinde hedef saha olarak belirlenen Maçka ilçesi Güzelyayla yöresindeki baz metal mineralizasyonlara yönelik sondajlı araştırmaları kapsar. Çalışma alanı Doğu Pontid Tektonik Birliği içerisinde yer almakta olup, Geç Kretase’ye kadar benzer litolojik özellikler gösterir. Geç Kretase’de saha, hem kuzey zonun, hem de güney zonun birimlerini içerir. İnceleme alanı Geç Kretase’ye kadar tabandan tavana doğru uyumlu olarak Alt-Orta Jura yaşlı bazaltik-andezitik lav ve piroklastlarından oluşmuş Hamurkesen formasyonu ve Üst Jura Alt Kretase yaşlı platform kireçtaşlarından oluşmuş Berdiga formasyonundan oluşmaktadır. Geç Kretase’de kuzey zon; tabandan tavana doğru uyumlu olarak bazaltik-andezitik lav ve piroklastikleri ile tortul ara seviyeler içeren Çatak formasyonu, dasitik lav ve piroklastlarından oluşmuş Kızılkaya formasyonu ile temsil edilirken, güney zon; killi kireçtaşı-konglomera- kumtaşı-kiltaşı-gri yeşil renkli mikritik kireçtaşı-gri yeşil renkli tüf ara seviyeleri içeren Mescitli formasyonundan oluşmaktadır. Kuzey zona ait birimler Geç Kretase yaşlı dasit porfirler tarafından kesilirken, Kaçkar-I granitoyidleri hem kuzey zona ait kayaçları hemde güney zona ait kayaçları kesmektedir. Ruhsat sahası; hem kuzey zona hem de güney zona ait kayaçları içerir. Kuzey zonda magmatik aktivite hakimken, güneye doğru magmatik aktivitenin azalarak yerini kırıntılı kayaçların yoğun olduğu türbiditik istiflere bıraktığı görülür. İnceleme alanına ait sedimantolojik, yapısal ve jeomorfolojik veriler kısa süreli sıkışmalı tektonik hareketler olmuşsa da, Erken Jura’dan Paleosen sonuna kadar genişlemeli bir rejimin (ekstansiyonel rejim) etkisi altında kaldığını gösterir. Doğu Pontid Tektonik Birliği içerisinde yer alan çalışma alanı Alpin orojenezinden etkilenmiş olup, sahada kıvrım tektoniğinden çok kırık tektoniği gelişmiştir. Bunun nedeninin granitoyitik sokulumların etkilerinden dolayı olduğu kabul edilmektedir. Faylar daha çok eğim ve doğrultu atımlı faylar şeklindedir.
Rapor Özellikleri
Rapor No 14128
Rapor Adı TRABZON-MAÇKA AR:201400286 (ER:3318812) RUHSAT NO’LU GÜZELYAYLA PORFİRİ TİP CU-MO MİNERALİZASYONUNA AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ
Yer - Konum N-MAÇKA AR:201400286 (ER:3318812)
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2023
Yazarlar HAZIRLAYANLAR Mustafa ÖZKAN Deniz GÖÇ Semi HAMZAÇEBİ Dr. M. Kemal REVAN Rıfat Cihan SEVİM Abdullah DURSUN Avni TAPTIK Onur SEZER Mustafa TOKOĞLU

TRABZON-MAÇKA AR:201400286 (ER:3318812) RUHSAT NO’LU GÜZELYAYLA PORFİRİ TİP CU-MO MİNERALİZASYONUNA AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14128
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 2.972,86TL


Etiketler: TRABZON-MAÇKA AR:201400286 (ER:3318812) RUHSAT NO’LU GÜZELYAYLA PORFİRİ TİP CU-MO MİNERALİZASYONUNA AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU