• KAHRAMANMARAŞ-OSMANİYE POLİMETAL MADEN  ARAMALARI PROJESİ KAPSAMINDA GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) YÖRESİNDEKİ AR: 201100377 ve AR: 201100387 NO'LU IV. GRUP RUHSAT  SAHALARINA AİT MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

 Çalışma alanında, en yaşlıdan gence doğru sırasıyla, Geç Jura-Kretase yaşlı, tabanında peridoditler ve üzerinde alttan üste doğru sırasıyla bantlı gabro, izotrop gabro, levha dayk karmaşığı, volkanitler ve üzerinde sedimanter birimlerden oluşan Göksun Ofiyolitleri, üzerinde ise yine tektonik dokanakla yeralan Malatya Metamorfiklerine ait kayaçlar yeralmaktadır. Gerek Göksun Ofiyoliti ve gerekse de Malatya Metamorfikleri Geç Kretase yaşlı Esence Granitoyidleri tarafından kesilmiştir. Bu birimler Eosen yaşlı Maden Volkano-sedimanter kayaçlar tarafından üzerlenmektedir. Tüm bu litolojiler ise; Ahmetçik formasyonu ve güncel alüvyonlar ile örtülmektedir. Göksun ofiyoliti çalışma alanında Göksun-Afşin arasında yoğun olarak düzenli Ofiyolit istifinin kümülat bölümünden oluşur. Çalışma alanı yakın çevresinde Göksun ofiyoliti, alttan üste doğru, tabakalı gabro, izotrop gabro, levha dayk karmaşığı, izole dayklar, plajiyogranit ve üstünde volkanitlerden oluşur. Ofiyolitik istifin en alt bölümünü oluşturan bantlı gabrolar, ayrışma yüzeyi yeşilimsi-koyu yeşil, grimsi-kahverengimsi renkli, taze kırık yüzeyleri ise yeşilimsi-koyu yeşil, siyahımsı renklerdedir, iri kristalli, faneritik (mikrokristalen) dokulu ve yoğun kırıklıdır. Bazı bölümlerde gabroik dokulu da gözlenmektedir. Bantlı yapısı ile çok belirgindir. İnceleme alanında daha yaygın olarak izlenen izotrop (=masif) gabrolar; yeşil, koyu yeşil ve siyahımsı renklerde olup, orta-iri kristalli ve gabroyik dokuludur. Malatya metamorfikleri ise; düşük dereceli yeşilşist fasiyesinde metamorfizma geçirmiş kayaçlardan oluşan bir yapısal istiftir. İstif tabanda Geç Devoniyen?-Karbonifer yaşlı kayaçlarla başlar ve Üst Kretase yaşlı metamorfik örtü ile sonlanmaktadır. Levha dayklar; diyabaz, gabro ve mikrodiyorit bileşiminde olup, yer yer soğuma kenarlıdır. Ayrışma yüzeyleri koyu yeşil ve koyu kahve renkli, taze yüzeyi ise koyu yeşil renkli, yer yer gabroyik dokulu, yer yer de diyabazik dokulu, bol eklemli, kırıklı, sert ve dayanımlıdır. Epidotlaşma çok yaygın olarak gelişmiştir. Kimi yerlerde ise dasitlerce kesilmişlerdir. Arazide gözlenen volkanik örtü ise; haritalanamayacak boyutlarda olup, genellikle spilitik bazalt ve bazaltik andezit şeklindedir. Bunların bazı bölümleri boşluklu olup bu boşluklar ikincil olarak kalsit ve silis gibi minerallerce doldurulmuşlardır

Rapor Özellikleri
Rapor No 14123
Rapor Adı KAHRAMANMARAŞ-OSMANİYE POLİMETAL MADEN ARAMALARI PROJESİ KAPSAMINDA GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) YÖRESİNDEKİ AR: 201100377 ve AR: 201100387 NO'LU IV. GRUP RUHSAT SAHALARINA AİT MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ
Yer - Konum KAHRAMANMARAŞ-OSMANİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2023
Yazarlar Özden VERGİLİ

KAHRAMANMARAŞ-OSMANİYE POLİMETAL MADEN ARAMALARI PROJESİ KAPSAMINDA GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) YÖRESİNDEKİ AR: 201100377 ve AR: 201100387 NO'LU IV. GRUP RUHSAT SAHALARINA AİT MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14123
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 900,57TL


Etiketler: KAHRAMANMARAŞ-OSMANİYE POLİMETAL MADEN ARAMALARI PROJESİ KAPSAMINDA GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) YÖRESİNDEKİ AR: 201100377 ve AR: 201100387 NO'LU IV. GRUP RUHSAT SAHALARINA AİT MADEN JEOLOJİSİ RAPORU