• İZMİR-DİKİLİ-DENİZKÖY 1038 NO.LU  JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE İDD-2010/13 JEOTERMAL ARAŞTIRMA  SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU


 MTA Genel Müdürlüğü tarafından İzmir ili, Dikili ilçesinde 2010-33-13-04-1 özel kod numarası ile yürütülen “İzmir Kuzeyi Jeotermal Enerji Aramaları Projesi” kapsamında, İzmir-Dikili-Denizköy 1038 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında jeoloji, jeofizik ve hidrojeokimya etüt çalışmaları yapılarak, ruhsat sahasının jeotermal enerji potansiyelinin ortaya konulması hedeflenmiştir. Yapılan bu çalışmaların sonucunda belirlenen lokasyonda, aynı proje kapsamında jeotermal araştırma sondaj çalışması (İDD-2010/13) gerçekleştirilmiştir. Çalışma alanında gözlemlenen en yaşlı birim bazalttan dasite kadar değişen karakterde volkanik kayaçlarla temsil edilen Orta Miyosen yaşlı İslamlar Volkanitleri’dir. Bu birimin üzerinde Üst Miyosen-Alt Pliyosen (?) yaşlı, yer yer piroklastik ara katkılı ve çört seviyeli, killi kireçtaşı, kireçtaşı, çörtlü kireçtaşı, kil, marn, silttaşı ile temsil edilen Bademli formasyonu bulunmaktadır. En üste ise uyumsuzlukla Kuvaterner yaşlı alüvyon bulunur. Neotektonik dönemde, çarpışmaya bağlı olarak gelişen sıkışma tektonik rejimi bölgenin genel anlamda jeodinamik evrimini büyük ölçüde belirlemiştir. Bu tektonik rejimine bağlı olarak bölgede, kuramsal modele uygun bir şekilde yapılar gelişmiştir. Dikili-Çandarlı bölgesinde egemen yapısal unsurlar genç faylardır. Bölgede en belirgin faylar KD-GB ve KB-GD doğrultuludur. Yer yer birbirini keser konumda olan fay sistemleri genelde yanal ya/ya da oblik atımlıdır. Bu fay sistemleri, volkanik topluluğa ait birimleri kesmiş ve bu birimlerde ezik zonlar oluşturmuştur. Morfolojide açıkça izlenen bu fay zonları boyunca sıcak su kaynakları bulunmaktadır. Etüt çalışmaları sonuçlarına göre, AR: 1038 no.lu Denizköy jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında yapılan İDD-2010/13 jeotermal araştırma kuyusu 572 m derinlikte bitirilmiştir. Kuyuda ilk 3 m’lik zon volkanik çakıllı toprak örtüdür. 3-572 m’ler arası tamamen volkanik birimler kesilmiştir. Sondaj volkanik birimler içerisinde sonlandırılmıştır. 
Rapor Özellikleri
Rapor No 14101
Rapor Adı İZMİR-DİKİLİ-DENİZKÖY 1038 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE İDD-2010/13 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JOETERMAL ETÜT VE SONDAJ
Yer - Konum İZMİR-DİKİLİ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2022
Yazarlar Engin BÜLBÜL Ümit BÜYÜKBOYACI

İZMİR-DİKİLİ-DENİZKÖY 1038 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE İDD-2010/13 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14101
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 240,40TL


Etiketler: İZMİR-DİKİLİ-DENİZKÖY 1038 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE İDD-2010/13 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU