• ARTVİN MERKEZ ERENLER KÖYÜ S: 201400301 (ER:  3312887) NO’LU RUHSAT SAHASININ BULUCULUK  TALEBİNE ESAS BAKIR-ALTIN-GÜMÜŞ-ÇİNKOKURŞUN CEVHERLEŞMESİNE AİT MADEN  JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU


 1974-1984 yılları arasında MTA Genel Müdürlüğü tarafından lokal bir alanda çalışılan Erenler alterasyon sahasının, daha sonraki yıllarda yapılan prospeksiyon çalışmaları ile elde edilen verilerin umut arzetmesi nedeniyle daha geniş alanda VMS cevherleşmesi açısından önemli olabileceği anlaşılmış ve sahanın MTA adına ruhsatı alınarak Cu-Au-Ag-Zn-Pb cevherleşmelerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışma alanı Artvin ili, Merkez ve Borçka ilçelerinin sınır hattının güneyinde yer almaktadır. Doğu Karadeniz Metalojenik Kuşağı içerisinde birçok VMS tip cevherleşme mevcuttur. Erenler alterasyon sahasının yakınında Sinkot, Çayeli, Murgul, Cerattepe bakır sülfit cevherleşmeleri yer almaktadır. VMS yatakları bölgedeki magmatik yayın gelişimi süresince oluşan volkanizmaya bağlı olarak ortaya çıkan riyolitik/dasitik domlara yakın kesimlerde oluşmuşlardır. Bu yataklardan Erenler alterasyon sahasında oluşan mineralizasyon; çeşitli kırık ve kanallar boyunca yayılan hidrotermal çözeltilerin deniz tabanının hemen altında dasitik/riyolitik yan kayaçların zayıflık zonlarına sızarak ağsal-saçınımlı (stokwork) ve damar/mercek (sub-seafloor replacement) türde cevher fasiyeslerini oluşturmaktadır. Erenler (Artvin/Merkez) köyü ve civarında yer alan yaklaşık 2,5 km2 lik bir alanı kaplayan çalışma alanının en yaşlı birimini Santoniyen yaşlı asidik volkanizma ürünlerinden dasit, riyodasit, riyolit ve bunların piroklastları ile yer yer mikritik kireçtaşları ve tüf seviyelerinden oluşan Kızılkaya formasyonu oluşturur. Birimin üst kesiminde yer alan mikritik kireçtaşları volkanizmanın duraksadığı dönemde bu asidik volkanizma ürünleri üzerine uyumlu olarak yerleşmiştir. Bölge genelinde Doğu Pontidler ile Toridler’in, Selandiyen-Erken Tanesiyen zaman aralığında çarpışmasından sonra, gerilmeli tektonik rejim sonucu olarak denizel ortam koşulları egemen olmuş ve Geç Tanesiyen-İpresiyen yaşlı Erenler formasyonu açısal uyumsuzlukla çökelmiştir. Erenler formasyonu uyumsuz olarak çoğunlukla türbiditik kırıntılı kayaçlardan oluşur. Çalışma alanında Santoniyen yaşlı Kızılkaya formasyonuna ait dasit-dasitik tüf ve piroklastları daha genç olan Erenler formasyonu üzerine tektonik olarak yerleşmiştir. Sondaj verilerine göre bu yerleşmeden sonra Erenler formasyonunda daha genç bir asidik sokulumun varlığından söz edilebilir. Asidik sokulum ile cevherleşme ilişkisi şu ana kadar belirlenememiştir. 
Rapor Özellikleri
Rapor No 14089
Rapor Adı ARTVİN MERKEZ ERENLER KÖYÜ S: 201400301 (ER: 3312887) NO’LU RUHSAT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS BAKIR-ALTINGÜMÜŞ-ÇİNKO-KURŞUN CEVHERLEŞMESİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU CİLT-1
Konu MADEN JEOLOJİSİ
Yer - Konum ARTVİN MERKEZ ERENLER KÖYÜ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2022
Yazarlar Aytaç TULUKÇU Ahmet AĞAN Tuna ÖNER Dr. Serdar KESKİN Cengiz BOYSAN Tahsin AKSOY S. Füsun NİĞDELİ Y. Mehmet ERDEM

ARTVİN MERKEZ ERENLER KÖYÜ S: 201400301 (ER: 3312887) NO’LU RUHSAT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS BAKIR-ALTIN-GÜMÜŞ-ÇİNKOKURŞUN CEVHERLEŞMESİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14089
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 6.102,96TL


Etiketler: ARTVİN MERKEZ ERENLER KÖYÜ S: 201400301 (ER: 3312887) NO’LU RUHSAT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS BAKIR-ALTIN-GÜMÜŞ-ÇİNKOKURŞUN CEVHERLEŞMESİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU