• TRABZON-HAYRAT-GÖKSEL MAHALLESİ S: 201400270  (ER:3318975) NO’LU RUHSAT SAHASININ BULUCULUK  TALEBİNE ESAS BAKIR-ÇİNKO-DEMİR  CEVHERLEŞMESİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ VE  KAYNAK TAHMİN RAPORU


 Doğu Pontidlerin kuzey zonu içerisinde yer alan inceleme alanında Mesozoyik ve Senozoyik dönemlerine ait birimler yüzeylenir. Temelde yer alan Liyas yaşlı volkanik ve volkano-tortulların oluşturduğu Hamurkesen formasyonu ile başlayan Mesozoyik istifi, Geç Jura - Erken Kretase yaşlı sığ karbonat platformlarının oluşturduğu Berdiga formasyonu ile devam eder. Yoğun bir volkanizmanın asidik ve bazik karakterli ürünleri ve yer yer bunların arasındaki çökeller ile temsil edilen Geç Kretase fasiyeslerini birbiriyle uyumlu ve geçişli Çatak ve Kızılkaya formasyonları oluşturur. Muhtemelen Geç Kratese-Paleosen döneminde yerleşen granitoyid intrüzyonlarının (Kaçkar granitoyidi II) ve bu granitoyidlerin etkilediği volkano-sedimander istiflerin açısal uyumsuzlukla üstlendiği Eosen döneminde volkanizmanın yeniden aktivite kazanması ile kırıntılı (Kabaköy formasyonu) taban üzerine yeni bir volkano-tortul istifler gelmiştir. Granitoyid yerleşiminin, Eosen döneminde de devam etmiş olabileceği düşünülen inceleme alanı, metalik maden yatakları özellikle skarn tip maden cevherleşmeleri bakımından önemli bir alan özelliğindedir. Buluculuk talep edilen alan S. 201400270 (ER. 3318975) no’lu ruhsat alanı içerisinde, Trabzon ili Hayrat ilçesi Göksel Mahallesi civarında, 1/25000 ölçekli G44-c2, G45-d1 paftasında 2275,3 hektar alanı kaplamaktadır. İnceleme alanında gözlenen granitoyitler Berdiga formasyonuna ait karbonatlı birimleri kesmiş, metasomatizmaya uğratarak dokanak boyunca ve birimlerin içerisinde skarn zonların oluşumunu sağlamıştır. Sahada gözlenen Fe-Cu skarnı genel olarak gri, bejimsi gri, orta katmanlı, killi, kumlu yer yer silisli kısımlar içeren, bol makro fosilli, sığ ve şelf ortamda çökelmiş Berdiga Formasyonu olarak adlandırılmış kireçtaşlarını genç granitoyidik sokulum kayaçlarının sebep olduğu hidrotermal çözeltilerden etkilenmesi sonucu oluşmuştur. Karbonatlı kayaçlar ile granitoyidik intrüzyonun dokanak oluşturduğu kısımlarda granat, piroksen ve epidotça zengin skarn zonunun oluştuğu gözlenmektedir. Cu-Fe cevherleşmesi ise sokulum kayacından uzak bölümde karbonatlı birimler içerisindeki tabaka düzlemleri ve kırık-çatlaklar vasıtasıyla dolaşan hidrotermal çözeltilerin indirgen ortamda çökelmesi sonucu oluşmuşlardır. Karbonatlı kayaçlar ile granitoyid arasında gelişen skarn zonu yoğun piroksen, epidotlu ve granatlı olup manyetitleşmeler yaygındır. Sahada yer yer yoğun manyetitli, malahitli ve bazı zonlarda da kalkopirit, kovellin, sfalerit, pirotin ve pirit minerallerinden oluşan cevher parajenezleri gözlenmektedir. Bakır mineralizasyonuna genelde manyetit ve pirotin mineralizasyonu da eşlik etmektedir. Bu mineral birliktelikleri de dikkate alınarak 2015 yılında 525 noktada gravite, 1604 noktada manyetik ölçüm alınmıştır. Prospeksiyon ve jeofizik çalışmalarıyla belirlenen altere-tektonik zonların, manyetitli kısımların düşey yönde devamlılığını, cevher içeriğini belirlemek amacıyla sahada 2017- 2018-2019-2020 ve 2021 yıllarında, toplamda 34 adet 15.841,10 metre karotlu maden sondajı yapılmıştır. Fizibilite Etütleri Dairesi tarafından 2017-2021 yılları arasında yapılan 34 sondaj verisi kullanılarak Göksel sahasına ait bakır (Cu), demir (Fe) ve çinko (Zn) cevherleşmesi için tenör ve tonaj hesaplanmıştır. Bakır için; 2.477 ppm tenörlü 13.489.313 ton, demir için; % 21,92 tenörlü 7.186.875 ton ve çinko için 12.802 ppm tenörlü 1.571.438 ton kaynak hesabı yapılmıştır. 
Rapor Özellikleri
Rapor No 14088
Rapor Adı TRABZON-HAYRAT-GÖKSEL MAHALLESİ S: 201400270 (ER:3318975) NO’LU RUHSAT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS BAKIR-ÇİNKO-DEMİR CEVHERLEŞMESİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ
Yer - Konum TRABZON
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2022
Yazarlar Ümit AYDIN Aytaç TULUKÇU Dr.Serdar KESKİN Dr.Samet SAKA Tuna ÖNER Tahsin AKSOY S. Füsun NİĞDELİ Yusuf Mehmet ERDEM

TRABZON-HAYRAT-GÖKSEL MAHALLESİ S: 201400270 (ER:3318975) NO’LU RUHSAT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS BAKIR-ÇİNKO-DEMİR CEVHERLEŞMESİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14088
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 4.165,37TL


Etiketler: TRABZON-HAYRAT-GÖKSEL MAHALLESİ S: 201400270 (ER:3318975) NO’LU RUHSAT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS BAKIR-ÇİNKO-DEMİR CEVHERLEŞMESİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU