• ŞÜKRÜPAŞA (MERKEZ-KIRKLARELİ)  S:202101071 (ER:3413668) NO’LU RUHSAT SAHASI  BAKIR-MOLİBDEN-ALTIN CEVHERLEŞMESİNİN  UMREK STANDARTLARINA UYGUN MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN  RAPORU

.

 Şükrüpaşa (Merkez/Kırklareli) S:202101071 no.lu ruhsat sahası, 1801,96 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. İnceleme alanı, Kırklareli ilinin yaklaşık 32 km kuzeydoğusunda, Kofçaz ilçesinin 28 km doğusunda, Demirköy ilçesinin 25 km kuzeybatısında, Şükrüpaşa köyü civarı ile Bulgaristan ülke sınırı arasında bulunur. Ruhsat sahası, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Trakya Yöresi İntrüziflerle İlişkili Polimetal Maden Aramaları Projesi” kapsamında geliştirilmiştir. Ulaşım olarak, Kofçaz ilçesine 50 km, Demirköy ilçesine 50 km, Kırklareli iline 40 km, Tekirdağ Çorlu havalimanına 155 km, Lüleburgaz tren istasyonuna 90 km, İğneada limanına 95 km ve Demirköy gümrük kapısına 20 km yol mesafesinde yer almaktadır. Ruhsat sahası, 2017 yılında alınan S: 201700034 (ER: 3344966) ve S: 201701664 (ER: 3353444) ile 2020 yılında alınan S: 202000892 (ER: 2448636) no’lu birbirinin mücaviri olan ruhsat sahalarının 2021 yılında birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Ruhsat sahası ve civarında 2017 yılında yapılan prospeksiyon, jeokimyasal kayaç/dere sedimanı örneklemesi ve maden jeoloji haritası alımı çalışmaları ile geçmiş yıllarda yapılan çalışmalarda, Geç Kretase yerleşimli Dereköy-Demirköy granitoyidine ait intrüzif kayaçlarının Istranca Masifine ait Jura yaşlı düşük dereceli metamorfizma geçirmiş sığ denizel karakterli kırıntılı-karbonatlı örtü kayaçlarına sokulum yapması sonucu gelişen fels kuşakları belirlenmiştir. Alınan kayaç ve dere sedimanı örneklerinden yapılan jeokimyasal analizlerde yüksek Cu ve Mo değerlerinin de elde edilmesi ile sahanın cevher potansiyeli içerebileceği değerlendirilmiştir. Cevherleşmesinin derinlik/devamlılıklarını araştırmak amacıyla 2018 yılında 7 lokasyonda toplam 3330,80 m karotlu sondaj yapılmıştır. Cevherleşmenin skarnlar içerisinde yer yer oldukça kalın masif kütleler ve öbekler şeklinde, granitoyit içerisinde de damar ve saçınımlar şeklinde olduğu görülmüştür. 2020 yılında alınan yeni ruhsat sahası ile çalışmalar genişletilerek jeokimyasal kayaç/toprak örneklemesi yapılmıştır. 2021 yıllarında daha önce belirlenmiş zonların yanal ve düşey devamlılıklarını belirlemek, kaynak hesabı yapabilmek için 9 lokasyonda 3408,00 m karotlu maden sondajı gerçekleştirilmiştir. 2018 ve 2021 yıllarında yürütülen sondaj çalışmalarında 16 lokasyonda toplam 6.738,80 metre sondaj çalışması yapılmıştır. Sondaj çalışmalarından 3636 adet jeokimya numunesi ve KG/KK (Kalite Güvence/Kalite Kontrol) standartları için ek olarak 211 adet ikiz numune, 108 adet standart numune, 209 adet boş numune alınmıştır. Ayrıca 106 adet petrografi, 90 adet parlatma, 94 adet XRD numunesi alınmıştır. “Şükrüpaşa (Merkez/Kırklareli) S:202101071 (ER: 3413668) No’lu Ruhsat Sahasındaki Bakır-Molibden-Altın Cevherleşmesinin UMREK Standartlarına Uygun Maden Jeolojisi ve Kaynak Tahmin Raporu”, Ulusal Madenlerde Rezerv ve Kaynak Raporlama Komisyonu (UMREK) standartlarında hazırlanmıştır.
Rapor Özellikleri
Rapor No 14080
Rapor Adı ŞÜKRÜPAŞA (MERKEZ-KIRKLARELİ) S:202101071 (ER:3413668) NO’LU RUHSAT SAHASI BAKIR-MOLİBDEN-ALTIN CEVHERLEŞMESİNİN UMREK STANDARTLARINA UYGUN MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ
Yer - Konum (MERKEZ-KIRKLARELİ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2022
Yazarlar Yılmaz ÇELİK Dr. Deniz TİRİNGA Güvenç DEMİRKIRAN Serkar ERTUĞRUL Mesut Gökhan GÜMRÜK Serkan ÖZKÜMÜŞ Tahsin AKSOY S. Füsun NİĞDELİ Serdar YÜCEEL

ŞÜKRÜPAŞA (MERKEZ-KIRKLARELİ) S:202101071 (ER:3413668) NO’LU RUHSAT SAHASI BAKIR-MOLİBDEN-ALTIN CEVHERLEŞMESİNİN UMREK STANDARTLARINA UYGUN MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14080
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 3.632,45TL


Etiketler: ŞÜKRÜPAŞA (MERKEZ-KIRKLARELİ) S:202101071 (ER:3413668) NO’LU RUHSAT SAHASI BAKIR-MOLİBDEN-ALTIN CEVHERLEŞMESİNİN UMREK STANDARTLARINA UYGUN MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU