• EDİRNE-MERKEZ-HIDIRAĞA  EMH-2018/01 JEOTERMAL SONDAJI  KUYU BİTİRME RAPORU

 Trakya Bölesi Jeotermal Enerji Aramaları (Edirne) Projesi kapsamında gerçekleştirilen EMH-2018/01 jeotermal sondaj çalışması ile AR: 2015-01 no.lu EdirneMerkez-Hıdırağa jeotermal kaynak arama ruhsat sahası jeotermal enerji olanaklarının araştırılması hedeflenmiştir. EMH-2018/01 jeotermal sondajının gerçekleştirildiği AR: 2015/01 no.lu Edirne, Merkez, Hıdırağa jeotermal kaynak arama ruhsat sahasının yer aldığı bölgede temelde, çalışma alanı çevresinde mostra vermeyen Paleozoyik yaşlı, çeşitli gnays ve şistlerden oluşan Tekedere Grubu ve çalışma alanı kuzeydoğusunda yüzeyleyen pembe, beyaz renkli, iri feldspat fenokristalleri içeren, gnaysik granitlerden oluşan Şeytandere Metagraniti yer almaktadır. Temel birimlerin üzerine açısal uyumsuzlukla, Orta Eosen yaşlı bej, beyaz, sarı, gri renkli, tabanda volkanik kırıntılı, kumlu, killi kireçtaşı, kumtaşı ve marndan oluşan ve çalışma alanında yüzeylenmeyen ancak EMH-2018/01 jeotermal sondajında kesilen İslambeyli Formasyonu ile özellikle Sinanköy ve çevresinde yüzeyleyen, Üst Eosen yaşlı, beyaz, grimsi beyaz, gri, krem, yer yer sarı renkli, bol fosilli, kumlu-killi resifal kireçtaşlarından oluşan Kırklareli Kireçtaşı gelmektedir. Kırklareli Kireçtaşı üzerine uyumsuz olarak, Oligosen yaşlı, kumtaşı, çakıllı kumtaşı, çakıltaşı, oolitik kireçtaşı, Congeria’lı kireçtaşı ve killi kireçtaşı ardalanmasından oluşan Pınarhisar Formasyonu ve kirli sarı, gri, açık kahverengi, bej renkli, yer yer kömür bantlı, şeyl, miltaşı ardalanması ile sarımsı gri kumtaşı, yeşilimsi gri kiltaşı ardalanmasından oluşan Orta-Üst Oligosen yaşlı Süloğlu Formasyonu gelmektedir. Bu birimlerin üzerine çalışma alanı doğu-güneydoğusunda mostra veren, Üst Miyosen’e ait kil bantlı ve çamurlu kumtaşı ara seviyeli, beyaz, kirli beyaz, gri renkli, gölsel kireçtaşlarından oluşan Sinanlı Formasyonu ve bu birimle yanal geçişli olarak, çalışma alanı güneyinde yaygın bir şekilde izlenen, sarımsı beyaz, beyaz renkli, çapraz tabakalı kumtaşı, killi kumtaşı ile kırmızımsı, yeşilimsi renkli laminalı kiltaşı ve az tutturulmuş çakıltaşı merceklerinden oluşan Ergene Formasyonu, bu birimlerin üzerine ise çalışma alanında oldukça geniş alanlarda yüzeylenen Pliyosen yaşlı, kırmızı, kahverengi, açık kahverengi, sarı, yer yer beyaz renkli, yer yer çapraz katmanlı, kötü boylanmalı, kırmızımsı kil-mil matriksli, tutturulmamış çakıltaşı, çakıl ile kumtaşı ve kiltaşından oluşan Trakya Formasyonu diskordansla gelmektedir. Tüm bu birimleri, özellikle dere yataklarında, Kuvaterner yaşlı eski alüvyon ve alüvyon açısal uyumsuzlukla örtmektedir.
Rapor Özellikleri
Rapor No 14077
Rapor Adı EDİRNE-MERKEZ-HIDIRAĞA EMH-2018/01 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL SONDAJI
Yer - Konum EDİRNE--MERKEZ-HIDIRAĞA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2022
Yazarlar Kaan BEKER, Alper YOLAL,Ali AKAR

EDİRNE-MERKEZ-HIDIRAĞA EMH-2018/01 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14077
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 231,20TL


Etiketler: EDİRNE-MERKEZ-HIDIRAĞA EMH-2018/01 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU