• İZMİR İLİ-ALİAĞA İLÇESİ 1157 NO.LU MERKEZ JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE İAM-2012/20 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU 2008-33-13-04c proje no. lu İzmir Kuzeyi Jeotermal Enerji Aramaları Projesi kapsamında 2008 yılında başlayan etüt çalışmalarıyla İzmir-Aliağa-Merkez (1157), Güzelhisar (1035), Helvacı-Türkeli-Biçer (1034), Samurlu jeotermal alanlarının jeotermal jeolojisi ve tektoniği ortaya konmuştur. Söz konusu jeotermal sahalar, Ege Denizi’ne doğru basamaklaşan KD-GB doğrultulu geniş bir grabenin KB-GD doğrultulu tektonik çizgilerle bölündüğü bir tektonik alan içerisinde yer alır. Araştırma alanında, Soma formasyonu için temel rolü oynayan en yaşlı birim Üst Kretase yaşlı İzmir flişidir. Fliş; epiklastik karakterde olup, büyük ekzotik kireçtaşı blokları içeren türbidit ve olistostromal düzeylerin sık ardalanmasından oluşur. Jeotermal sahaların yakın civarında mostra vermemesine rağmen Aliağa jeotermal alanının hemen doğusundaki Samurlu jeotermal alanında yapılan sondajlarda bu birimlerin 900-1000 m’ler civarında kesildiği belirtilmiştir. Neootoktonları oluşturan Neojen yaşlı sedimanter kayalar, İzmir Flişi üzerinde açısal diskordansla yer alırlar. Alt Miyosen çökelleri Soma formasyonu adı altında iki farklı litoloji topluluğundan oluşur. Çeşitli yerleşim dinamiğine sahip ve değişik ürünlerle temsil edilen, riyolitten andezite kadar değişen karakterde, Orta Miyosen yaşlı volkanik kayaçlarla temsil edilen birim sahada yaygın olarak gözlemlenen birimdir. Proje kapsamında çalışılan Aliağa civarındaki jeotermal sahalar tektonikçe aktif alanlar olup, bölgedeki güncel kıyı morfolojisi fayların denetiminde şekillenmiştir. Bu alanlarda, KB–KD, KD-GB, K-G ve D-B gidişli fay setleri gözlemlenmiştir. Bu faylar önemli yanal atıma sahiptir. Bu faylardan KD gidişli olanlar egemen olarak sol yanal atımlı, KB fay seti ise sağ yanal atıma sahiptir. Aliağa ve yöresinde haritalanan ana fayların oldukça genç dönemlerde aktivitelerini sürdürdükleri belirlenmiştir
Rapor Özellikleri
Rapor No 14072
Rapor Adı İZMİR İLİ-ALİAĞA İLÇESİ 1157 NO.LU MERKEZ JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE İAM-2012/20 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİJEOFİZİK)
Yer - Konum İZMİR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2022
Yazarlar Engin BÜLBÜL Dr. Zafer ARIGÜN Ümit BÜYÜKBOYACI

İZMİR İLİ-ALİAĞA İLÇESİ 1157 NO.LU MERKEZ JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE İAM-2012/20 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14072
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 210,13TL


Etiketler: İZMİR İLİ-ALİAĞA İLÇESİ 1157 NO.LU MERKEZ JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE İAM-2012/20 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU