•   HASANLAR (GÖYNÜK, BOLU) İR-1150 VE AR-201004741 NO. LU BİTÜMLÜ ŞEYL RUHSAT SAHALARI SONDAJ VE ETÜT RAPORU (TKİ ADINA ÜCRETLİ)

Katı fosil yakıtlar içerisinde yer alan bitümlü şeyl, ülkemizde önemli bir potansiyel oluşturmakta 

ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de dönem dönem önem kazanmaktadır. Literatürde en yaygın 

kullanımı “oil shale” olan bitümlü şeyllerden yaygın olarak termik santrallerde katı yakıt olarak 

ve sentetik petrol/gaz eldesinde yararlanılmaktadır. Enerji hammaddesi olarak kullanımı dışında 

diğer bir önemli kullanım alanı ise zengin organik madde ve inorganik madde içeriği nedeniyle 

toprak güçlendirici olarak tarımda kullanımıdır. Öz kaynaklarımız içinde yer alması ve enerji 

temininde çeşitliliğe katkı sağlaması amacıyla ülkemiz bitümlü şeyl sahalarının jeolojisi, 

stratigrafisi, kayaçların organik/inorganik jeokimyasal özellikleri değerlendirilerek 

potansiyellerinin belirlenmesi amacıyla değişik zamanlarda değişik çalışmalar yapılmıştır.

Bu proje, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ) ve Türkiye Petrolleri (TP) Genel 

Müdürlüğü arasında imzalanan ortak yatırıma yönelik etüt ve araştırma amacıyla hazırlanmış ve MTA 

Genel Müdürlüğü ücretli etütler kapsamında sahada TKİ tarafından belirlenen lokasyonlarda sondaj 

çalışmaları yapmıştır. Proje ile ülkemizin bitümlü şeyl kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik 

yerli veya uluslararası çapta, nitelikli ve katma değeri yüksek bilgi, teknolojik ürünler ve 

süreçler geliştirerek azami miktarda fayda yaratılması, ortak çalışma imkânlarının ortaya 

çıkarılması/değerlendirilmesi, muhtemel proje ve hizmetlerin oluşturulması/yürütülmesi 

amaçlanmıştır.

Göynük (Bolu) bitümlü şeyl sahası literatürde önemli bir bitümlü şeyl sahası olarak yer almaktadır. 

Proje kapsamında TKİ Genel Müdürlüğü’ne ait iki ruhsatta toplam 20 adet sondaj yapılmıştır. TKİ, TP 

ve proje danışmanları tarafından belirlenen örneklerde nem (%), kül (%), uçucu madde (%), toplam 

kükürt (%), külde kükürt (%), yanar kükürt (%), ısıl değer (kcal/kg), karbon (%), hidrojen (%), 

azot (%), oksijen (%) analizleri yapılmıştır. Ayrıca 20 sondajdan derlenen toplam 3951 adet 

örnekten piroliz analizleri (TOC %, s1, s2, s3, Tmax, HI, OI, PI, RC %, PC %, MinC %) yapılmıştır. 

Proje danışmanları ve TKİ yetkilileri tarafından belirlenen 10 adet sondajda ilaveten Fisher Assay 

analizleri (petrol %, su %, gaz %, petrol bbl/ton, su bbl/ton) yapılmıştır.

Bitümlü şeyl ruhsat sahalarında yüzeyde retortlama yöntemi kullanılarak bitümlü şeyllerden sentetik 

petrol, sentetik gaz elde edilmesi ve/veya bitümlü  şeyl yakıtlı termik santral kurularak elektrik 

enerjisi üretimi imkanlarının araştırılmasına yönelik analizler TKİ ve TP laboratuarlarında 

yapılmak üzere Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’na (TKİ) teslim edilmiş ve sonuçları MTA Genel 

Müdürlüğü’ne iletilmiştir. Sözü edilen analiz sonuçları kuyu stamplarına işlenerek rapor ekinde 

sunulmuştur.

Bu analiz sonuçlarına dayanarak yapılan kaynak kestirim hesaplarında Fischer Assay analiz 

sonuçlarına göre % petrol (w/w) değeri 5’ten büyük olan seviyeler için 35.748.771 ton, % petrol 

(w/w) değeri 7’den büyük olan seviyeler için 16.138.760 ton bitümlü şeyl kaynak kestirimi 

hesaplanmıştır.


Rapor Özellikleri
Rapor No 13631
Rapor Adı HASANLAR (GÖYNÜK, BOLU) İR-1150 VE AR-201004741 NO. LU BİTÜMLÜ ŞEYL RUHSAT SAHALARI SONDAJ VE ETÜT RAPORU (TKİ ADINA ÜCRETLİ)
Konu BİTÜMLÜ ŞEYL SONDAJ
Yer - Konum BOL-GÖYNÜK
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2017
Yazarlar Dr. İlker ŞENGÜLER Murat YÜKÜNÇ Erdem KAVAK İbrahim YILMAZ Mete GÜLHAN

HASANLAR (GÖYNÜK, BOLU) İR-1150 VE AR-201004741 NO. LU BİTÜMLÜ ŞEYL RUHSAT SAHALARI SONDAJ VE ETÜT RAPORU (TKİ ADINA ÜCRETLİ)

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13631
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 769,71TL


Etiketler: HASANLAR (GÖYNÜK, BOLU) İR-1150 VE AR-201004741 NO. LU BİTÜMLÜ ŞEYL RUHSAT SAHALARI SONDAJ VE ETÜT RAPORU (TKİ ADINA ÜCRETLİ)