•    AKSARAY BELEDİYESİ ADINA KAYITLI AR: 2013/7 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU


1. ÖZ

Çalışma alanındaki stratigrafik istif Paleozoyik yaşlı Kırşehir Masifi’ne ait Bozçaldağ Formasyonu 

olarak adlandırılan mermerler ile başlamaktadır. Sahada genel olarak sokulum şeklindeki Oligosen’e 

kadar gözlenen Orta Anadolu Granitoyidi yer yer mostra vermektedir. Paleozoyik yaşlı Bozçaldağ 

Formasyonu’nun üzerine Üst Kretase yaşlı diyabaz, gabro ve serpantinitlerden oluşan Mamasun 

Ofiyoliti yerleşmiştir. Sahada Senozoyik yaşlı birimleri Oligosen yaşlı çakıltaşı, kumtaşı, 

çamurtaşı ve jipslerden oluşan İncik Formasyonu ile Orta Miyosen-Üst Pliyosen yaşlı ayrılmamış 

karasallardan meydana gelmiş olan İç Anadolu Grubu ve yine bu grup içerisinde yer yer mostraları 

gözlenen Kızılkaya İgnimbiriti oluşturmaktadır. İstif, Kuvaterner yaşlı alüvyon ve travertenlerle 

son bulur.

Ruhsat sahası içinde, çalışma alanının orta kesiminde Tuzlusu Mevkii adı verilen alanda 32,4 °C 

sıcaklığa ve yaklaşık 15 l/sn. debiye sahip bir adet sıcak su kuyusu ve bir adet de 29,4 °C 

sıcaklıkta sıcak su kaynağı bulunmaktadır. Bu kaynak ve sondaj, Aksaray ilinin kuzeyinde ve KD-GB 

uzanan fay hattının yaklaşık D-B fayla kesildiği alanda ve alüvyonların içerisinde gözlenmektedir.

AR: 2013/7 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat alanında önceki yıllarda özel sektör tarafından 

yapıldığı belirtilen sondaj çalışmaları dikkate alındığında, alandaki jeotermal sistemin varlığı 

bilinmektedir. Mevcut durum göz önüne alınarak söz konusu ruhsat alanında jeofizik ve hidrojeokimya 

çalışmaları planlanarak sondaj lokasyonu belirlemeye yönelik detay etüt çalışmaları yapılmıştır.

Sahada yapılan jeoloji, jeofizik DES ve hidrojeokimya çalışmalarına dayanarak özellikle jeofizik 

ölçülerinde düşük de olsa anomali veren alanlar tespit edilmiştir. Bu alanlar ayrı ayrı 

değerlendirilerek uygun alan seçilmiş ve AR: 2013/7 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında 

jeotermal sondajı açılmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.


Rapor Özellikleri
Rapor No 11849
Rapor Adı AKSARAY BELEDİYESİ ADINA KAYITLI AR: 2013/7 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU
Konu JEOLOJİ JEOFİZİK JEOTERMAL ENERJİ
Yer - Konum AKSARAY
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2015
Yazarlar Levent İLDEŞ (1) Kadir DEMİR (2)

AKSARAY BELEDİYESİ ADINA KAYITLI AR: 2013/7 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11849
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 164,16TL


Etiketler: AKSARAY BELEDİYESİ ADINA KAYITLI AR: 2013/7 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU