•    SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TERMAL SU YÖNETİM BİRLİĞİ ADINA KAYITLI SAMSUN-LADİK-HAMAMAYAĞI-KOCAPINAR AR: 2015-01 (ERİŞİM NO: 3242765) NO.LU VE SAMSUN-TERME-EMİRYUSUF AR: 2012-02 J EOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI JEOLOJİ VE JEOFİZİK  ETÜT RAPORU

1. ÖZ

MTA Genel Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan sözleşme gereğince, Belediye 

uhdesinde Samsun ili, Ladik ilçesi, Hamamayağı köyünde bulunan AR: 2015/01 (Erişim No: 3242765) 

no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ile Samsun ili, Terme ilçesi, Emiryusuf köyünde bulunan 

AR: 2012/02 (Erişim No: 3291706) no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahalarında jeotermal enerji 

araştırma amaçlı etüt çalışması (jeoloji, jeofizik) yapılmıştır.

İnceleme alanı sınırları içinde Paleozoyik, Mesozoyik ve Senozoyik yaşlı kaya birimleri 

izlenmektedir. Paleozoyik kireçtaşları, Mesozoyik genellikle kireçtaşları ve volkano sedimanter 

kayaçlar, Senozoyik ise kireçtaşları, volkanit ve kırıntılı birimlerle temsil edilmektedir.

Yapılan jeolojik, hidrojeolojik, hidrojeokimyasal ve jeofizik incelemeler ile alanlar jeotermal 

açıdan değerlendirilmiştir. Jeolojik olarak örtü kaya, hazne kaya, beslenme alanı ve ısıtıcı 

araştırmaları ile tektonik yapılar incelenmiştir. Jeoloji ve hidrojeoloji çalışmaları sonucunda 

belirlenen profillerde alınan jeofizik ölçüler ışığında veriler değerlendirilerek sahaların 

özdirenç dağılımı belirlenmiş olup, elektrik yapı kesitleri çıkartılarak jeolojik süreksizliklere 

karşılık gelebilecek yapılar ortaya çıkarılmıştır.

Samsun ili, Ladik ilçesi, Hamamayağı köyü çevresini kapsayan AR: 2015/01 (Erişim No: 3242765) no.lu 

jeotermal kaynak arama ruhsat alanında, uygulamalar sonucunda yapılan değerlendirmelerde, nispeten 

düşük özdirençli anomaliler gözlenmiştir. Söz konusu ruhsat sahalarının orta kesiminde yer alan 

bölgede sıcaklıkları 20,9 °C - 38 °C‘ye ulaşan 2 adet atıl (HH-1, AF) ve 3 adet (BK-1, İ-B, SLH-1) 

kullanılabilecek durumda olan toplam 5 adet jeotermal sondaj kuyusunun bulunması nedeni ile sahada 

ihtiyaç duyulması halinde yeni sondajlar açılması düşünülebilinir. Samsun ili, Terme ilçesi, 

Emiryusuf köyü çevresini kapsayan AR: 2012/02 (Erişim No: 3291706) no.lu jeotermal kaynak arama 

ruhsat alanında TPAO tarafından petrol ve gaz arama amaçlı açılan bir kuyuda 72°C sıcaklık olduğu 

belirtilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucu değerlendirmelerde, jeolojik olarak alüvyonla kaplı olan 

sahada jeofizik olarak oldukça düşük özdirençli seviyeler gözlemlenmiş olmasına karşın bu 

rezistivite düşüklüğünün jeotermal etkiden ziyade yüksek iletkenlikli akışkandan ve 1.200 m düşük 

özdirençli örtü olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Her iki sahada yapılan çalışmaların değerlendirilmesi sonucu; Samsun ili Ladik ilçesi Hamamayağı 

köyünde bulunan AR: 2015/01 (Erişim No: 3242765) no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında, 3 

adet araştırma sondaj lokasyonu belirlenmiş olup, bu sondajlardan SJ-1 sondajı alanda hali hazırda 

kullanımaya hazır durumda olan kuyu (SLH-1) için gerektiğinde yedek olarak kullanılmak üzere; SJ-2 

ve SJ-3 sondajları ise sahanın güneye doğru geliştirilmesinin düşünülmesi halinde araştırma sondajı 

olarak açılması önerilmektedir. Samsun ili Terme ilçesi Emiryusuf köyü AR: 2012/02 (Erişim No: 

3291706) no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında ise yapılan jeoloji ve jeofizik etüt 

çalışmaları sonucunda her hangi bir sondaj önerilmemekte olup, yine de ruhsat sahasında sondaj 

yapılması planlanırsa alanda bulunan TPAO kuyusu baz alınarak yakınına veya TPAO tarafından yapılan 

sismik çalışmaların yeniden değerlendirilmesi sonucu belirlenecek lokasyonda araştırma sondajının 

yapılması ve buradan elde edilecek verilere göre sahanın değerlendirilmesi önerilmektedir


Rapor Özellikleri
Rapor No 11848
Rapor Adı SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TERMAL SU YÖNETİM BİRLİĞİ ADINA KAYITLI SAMSUN-LADİK-HAMAMAYAĞI-KOCAPINAR AR: 2015-01 (ERİŞİM NO: 3242765) NO.LU VE SAMSUN-TERME-EMİRYUSUF AR: 2012-02 J EOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU
Konu JEOTERMEL ENERJİ JEOFİZİK JEOLOJİ
Yer - Konum SAMSUN-LADİK
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2015
Yazarlar Sinan SARP (1) Ahmet LEZGİ (2)

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TERMAL SU YÖNETİM BİRLİĞİ ADINA KAYITLI SAMSUN-LADİK-HAMAMAYAĞI-KOCAPINAR AR: 2015-01 (ERİŞİM NO: 3242765) NO.LU VE SAMSUN-TERME-EMİRYUSUF AR: 2012-02 J EOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11848
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 196,00TL


Etiketler: SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TERMAL SU YÖNETİM BİRLİĞİ ADINA KAYITLI SAMSUN-LADİK-HAMAMAYAĞI-KOCAPINAR AR: 2015-01 (ERİŞİM NO: 3242765) NO.LU VE SAMSUN-TERME-EMİRYUSUF AR: 2012-02 J EOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU