•     ANKARA İLİ SİNCAN İLÇESİ TEMELLİ MAHA CİVARI TKİ ADINA ÜCRETLİ KÖMÜR ARAMALA JEOLOJİ RAPORU

1. ÖZ

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne ait 3306512, 3306513, 3306515, ve 3306516 erişim no’lu 

IV. Grup ruhsat sahaları Ankara İli, Sincan İlçesi sınırları içerisinde 1/25.000 ölçekli I28b4, 

I28c1, I28c2 paftalarında yer almaktadır. Bu ruhsat sahalarının her birinde birer adet sondaj 

yapılmıştır.

Çalışma sahası ve yakın civarında; düşük dereceli metamorfizma geçirmiş kırıntılar, şeyl, kalkşist, 

grafitşist, spilit ve diyabaz daykları ile temsil edilen birim Alt Triyas yaşlıdır ve en altta yer 

alır. Bu birim üzerine masif görünümlü blok şeklinde kirli beyaz, açık gri renkli kristalize 

kireçtaşları ile temsil edilen Jura- Kretase yaşlı birim gelir. Temel kayalar üzerini andezit, 

bazalt, tüf ve aglomeralardan oluşan birim üstler. Bazaltik ve andezitik lav içeren volkanitler 

Eosen yaşındadır ve kendinden önceki birimleri uyumsuz olarak üstler. Alt – Orta Miyosen yaşlı 

Kumartaş ve Hançili Formasyonu Eosen yaşlı birim üzerine uyumsuz olarak gelmektedir. Kumartaş 

Formasyonu, çakıltaşı, kumtaşı, şeyl, killi kireçtaşı, çamurtaşı, silttaşı içerir ve Hançili 

Formasyonu ile yanal ve dikey geçişlidir. Bu birimler üzerinede genel olarak bazalt, karasal 

volkanik kaya , killi kireçtaşı ve karasal çökel kayalar içeren Pliyosen yaşındaki birimler uyumsuz 

olarak gelirler. Kuvaterner yaşlı ve alüvyon ise en üstte yer alır.

Ruhsat sahaları içinde yapılan 4 adet kömür araştırma sondajlarının büyük bölümünde, Jura-Kretase 

yaşlı kireçtaşı ve Eosen yaşlı türbiditlerden oluşan temele kadar inilerek, Temelli havzasını 

dolduran Neojen istifinin tümü kesilmiştir. Bu yörede yapılan sondajlarda Neojen yaşlı gölsel 

tortullar ile bunların altında bulunan fluviyal tortullar kesilmiştir.Rapor Özellikleri
Rapor No 11885
Rapor Adı ANKARA İLİ SİNCAN İLÇESİ TEMELLİ MAHA CİVARI TKİ ADINA ÜCRETLİ KÖMÜR ARAMALA JEOLOJİ RAPORU
Konu KÖMÜR ARAMALARI
Yer - Konum ANKARA-SİNCAN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2016
Yazarlar M. Yasin Mortaş İsmail Ertürk Mert Salman

ANKARA İLİ SİNCAN İLÇESİ TEMELLİ MAHA CİVARI TKİ ADINA ÜCRETLİ KÖMÜR ARAMALA JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11885
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 157,93TL


Etiketler: ANKARA İLİ SİNCAN İLÇESİ TEMELLİ MAHA CİVARI TKİ ADINA ÜCRETLİ KÖMÜR ARAMALA JEOLOJİ RAPORU