• NİĞDE İL ÖZEL İDARESİNE AİT İR: 10 NO.LU JEOTERMAL İŞLETME RUHSAT SAHASINA İLİŞKİN JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU

1. ÖZ

MTA Genel Müdürlüğü ile Niğde İl Özel İdaresi arasında yapılan 10.11.2014 tarihli sözleşme 

gereğince, Niğde İl Özel İdaresi uhdesinde bulunan İR: 10 no.lu jeotermal işletme ruhsat sahasında 

sondaj yeri belirlemeye yönelik detay jeotermal enerji araştırma amaçlı etüt çalışmaları (jeoloji, 

jeofizik ve hidrojeokimya) yapılmıştır. Niğde İl Özel İdaresi, söz konusu İR: 10 no.lu 1.600 

hektarlık jeotermal işletme ruhsatlı alan içerisinde yer alan yaklaşık 195 hektarlık bir kısmında 

sera ve meyve-sebze kurutma tesisi yapılmasının planlandığını belirtmiştir. Önceki yıllarda alanda 

açılan kuyularla söz konusu 195 hektarlık alan arasındaki kot farkından dolayı oluşacak maliyetin 

ortadan kaldırılması için bu alanda yeni bir jeotermal sondaj lokasyonu belirlenmesi amacıyla 

jeotermal etüt çalışmaları talep edilmektedir.

Yapılan jeolojik, hidrojeolojik ve jeofizik çalışmalar ile alan, jeotermal açıdan 

değerlendirilmiştir. Jeolojik olarak örtü kaya, hazne kaya, beslenme alanı ve ısıtıcı araştırmaları 

ile tektonik yapılar incelenmiştir. Jeoloji ve hidrojeoloji çalışmaları sonucunda belirlenen 

profillerde alınan jeofizik ölçüler sonucu elde edilen veriler değerlendirilerek sahanın özdirenç 

dağılımı belirlenmiş olup elektrik yapı kesitleri çıkartılarak jeolojik süreksizliklere karşılık 

gelebilecek yapılar ortaya çıkarılmıştır.

Çalışma alanında stratigrafik olarak en altta Üst Miyosen yaşlı tüf ve ignimbiritlerden oluşan 

Selime Tüfü yer almaktadır. Bu birimin üzerine çalışma alanı yakın civarında da oldukça yaygın bir 

şekilde gözlenen Alt Pliyosen yaşlı Kızılkaya İgnimbiriti gelmektedir. Alanda, oldukça genç 

volkanik aktiviteyi temsil eden Kuvaterner yaşlı Göllüdağ Kül Akıntı Tüfleri, Gösterli Bazaltı, 

Maar Piroklastikleri ve lapilli tüf ve cüruflardan oluşan Piroklastikler yer almaktadır. En üstte 

ise Kuvaterner yaşlı travertenler bulunmaktadır.

Ruhsat sahasının orta kesiminde önceki yıllarda Niğde Valiliği’nin talebi üzerine MTA Genel 

Müdürlüğü (MTA-1, MTA-2, MTA-3 ve NAR-1) ve özel sektör (Narlıgöl Termal Otel ve Kent Termal Otel) 

tarafından açılmış olan ve sıcaklıkları 47-65 °C arasında değişen 6 adet sıcak su kuyusu 

bulunmaktadır.

İR: 10 no.lu ruhsat alanında önceki yıllarda yapılan etüt ve sondaj çalışmaları dikkate alındığında 

jeotermal sistemin varlığı bilinmektedir. Mevcut durum göz önüne alınarak söz konusu ruhsat 

alanında jeofizik ve hidrojeokimya çalışmaları planlanarak sondaj lokasyonu belirlemeye yönelik 

detay etüt çalışmaları yapılmıştır.

Yapılan jeoloji, jeofizik-DES ve hidrojeokimya çalışmalarına dayanarak özellikle jeofizik 

ölçülerinde düşük de olsa anomali veren alanlar tespit edilmiştir. Bu alanlar ayrı ayrı 

değerlendirilerek uygun alan seçilmiş ve İR: 10 no.lu ruhsat sahasında jeotermal sondajı 

açılmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.


Rapor Özellikleri
Rapor No 11789
Rapor Adı NİĞDE İL ÖZEL İDARESİNE AİT İR: 10 NO.LU JEOTERMAL İŞLETME RUHSAT SAHASINA İLİŞKİN JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU
Konu SICAKSU
Yer - Konum NİĞDE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2015
Yazarlar Serkan KARACA Ahmet LEZGİ

NİĞDE İL ÖZEL İDARESİNE AİT İR: 10 NO.LU JEOTERMAL İŞLETME RUHSAT SAHASINA İLİŞKİN JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11789
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 132,00TL


Etiketler: NİĞDE İL ÖZEL İDARESİNE AİT İR: 10 NO.LU JEOTERMAL İŞLETME RUHSAT SAHASINA İLİŞKİN JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU