• ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ADINA KAYITLI AR: 2014-01 VE AR: 2014-02 NO.LU JEOTERMAL RUHSAT ALANLARINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU Levent İLDEŞ

1. ÖZ

Çalışma  sahaları  yakın  civarında  temel  birimler  Paleozoyik  yaşlı 

Metaofiyoliti/Ofiyoliti’dir.  Ruhsat  sahaları  ve  yakın  civarında  yapılan  hari çalışmalarında 

görülmese de bu kayaçlar içerisinde, jeotermal sistemin rez kayacını oluşturan daha yaşlı kireçtaşı 

ve mermerler blok şeklinde bulunmakta temel  birimler  üzerine  Permiyen-Triyas  yaşlı  Yoncayolu  

Metamorfitleri uyumsuzlukla  gelmektedir.  Bu  birimlerin  üzerinde  yine  açısal  uyumsuzluk 

Pliyosen yaşlı Hamurpet volkanitleri yer almaktadır. Bu birimler üzerinde is Üst Pliyosen yaşlı 

çakıltaşı, kumtaşı, çamurtaşı, silttaşı, marn, gölsel kireçtaş ve  aglomeradan  oluşan  Yolüstü  

formasyonu  bulunmaktadır.  Kuvaterner alüvyonlar tüm birimleri uyumsuz olarak örtmektedir.

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü adına tescilli, AR: 2014-01 no.lu Erz Merkez-Büyükçakırman    ve   

 AR:    2014-02    no.lu    Erzincan-Merkez-Yal jeotermal kaynak arama ruhsat sahalarında yapılan 

incelemelerde, jeotermal a sıcak su kaynağı, sıcak su kuyusu ve alterasyon gözlenmemiştir. Ancak 

AR: 2 no.lu  Erzincan-Merkez-Büyükçakırman  jeotermal  kaynak  arama  ruhsat  sa yaklaşık  2,5  km  

kuzeyinde  bulunan  Erzincan  Belediyesi’ne  ait  jeotermal sahasında 3 adet sıcak su kuyusu 

bulunmaktadır. Bu kuyuların bir adedi (E-1 yılında MTA Genel Müdürlüğü tarafından,   2 adedi ise 

(ERC-1, ERC-2) 2 2006 yıllarında İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından açılmıştır. E-1 kuy 35,5 

0C sıcaklık ve yaklaşık 15-20 l/sn. debide, ERC-1 kuyusunda 25,7 0 C s ve yaklaşık 1-2 l/sn. 

debide, ERC-2 kuyusundan ise 33,7 0C sıcaklık ve 25-3 debide akışkan olduğu gözlenmiş olup bu üç 

kuyuda yerinde ölçülen EC de 942-6.300 µS/cm’dir.

Ruhsat  alanları ve  yakın civarında  Kuzey Anadolu  Fayı’nın  yoğun gözlenmektedir. Ruhsat 

alanları içerisinde de, KB-GD yönlü Kuzey Anadolu kesen KD-GB yönlü antitetik faylar bulunmaktadır. 

Sahalarda Yolüstü form içinde  yer  alan  çakıltaşı,  kumtaşı,  gölsel  kireçtaşı  birimleri  

geçirimli, seviyeleri  yarı  geçirimli  ve  marn,  çamurtaşı,  tüfit  ve  aglomera  örtü 

stratigrafik seride altta yer alan Hınıs Metaofiyoliti/Ofiyoliti içerisinde blok şe bulunan  

kireçtaşı  ve  mermerlerin  su  taşıyabilecek  ve  tutabilecek  kırıklı/ç seviyelerinin  rezervuarı 

oluşturabileceği öngörülmüştür.

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü adına tescilli AR: 2014-01 no.lu Erz Merkez-Büyükçakırman ve AR: 

2014-2 no.lu Erzincan-Merkez-Yalnızbağ jeo kaynak arama ruhsat sahalarında yapılan jeoloji, 

jeofizik ve hidrojeokimyas çalışmaları  sonucunda,  söz  konusu  ruhsat  sahalarında  jeotermal  

enerji  va yorumlanabilecek  ve  araştırma  sondajı  ile  denetlenmesinde  fayda  görüle muhtemel 

bir anomali alanı tespit edilememiştir.Rapor Özellikleri
Rapor No 11787
Rapor Adı ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ADINA KAYITLI AR: 2014-01 VE AR: 2014-02 NO.LU JEOTERMAL RUHSAT ALANLARINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU Levent İLDEŞ
Konu SICAK SU
Yer - Konum ERZİNCAN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2015
Yazarlar Levent İLDEŞ Ahmet ÜÇER

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ADINA KAYITLI AR: 2014-01 VE AR: 2014-02 NO.LU JEOTERMAL RUHSAT ALANLARINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU Levent İLDEŞ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11787
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 289,56TL


Etiketler: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ADINA KAYITLI AR: 2014-01 VE AR: 2014-02 NO.LU JEOTERMAL RUHSAT ALANLARINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU Levent İLDEŞ