• TEKİRDAĞ İLİ MALKARA İLÇESİ 201800975 RUHSAT NOLU  LİNYİT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS  KAYNAK RAPORU

ÖZ

MTA Genel Müdürlüğü’ne ait 201800975 no.lu ruhsatta Trakya Oligosen Havzası Kömür Aramaları Projesi 

kapsamında sondajlı çalışmalar yapılmıştır. 201800975 no.lu ruhsat sahası Tekirdağ ili Malkara 

ilçesi sınırları içerisinde 1/25.000 ölçekli F17c3 paftalarında yer almakta olup, 1.954,36 

hektarlık bir alan kaplamaktadır. Kömür sahasında 2019 yılında Genel Müdürlüğümüzce 7 adet sondaj 

yapılmış olup, toplamda 5,828.10 metre ilerleme gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışmada kömür kesen 7 adet sondajın verileri değerlendirilmiş, bütün sondajlar kaynak 

oluşturacak nitelikte kalınlığa (1 metre) ve kaynak oluşturacak nitelikte kaloriye (orijinal bazda 

AID 1.000 Kcal/kg) sahip olduğundan; kaynak tahmini bunlardan elde edilen veriler kullanılarak 

yapılmıştır. Bu sondajların ruhsat içerisinde ve birbirleri ile olan konumları göz önünde 

bulundurularak kömür yayılım sınırları belirlenmiştir (EK:4).

Ruhsat alanının temelini Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı metamorfik kayaçlar ve şistler oluşturmaktadır. 

Kömür damarları içeren Oligosen yaşlı Danişmen Formasyonu üzerine Miyosen Yaşlı Ergene Formasyonu 

gelmektedir. Ergene Formasyonu üzerine uyumsuz olarak Pliyosen yaşlı Trakya Formasyonu yüzeyler. 

Trakya Formasyonu üzerinde ise Kuvaterner yaşlı Alüvyonlar yer alır.

Bu ruhsat  sahasında; 1.000 Kcal/kg ve  1,00 metre üzeri damar ortalamaları değerlendirmeye 

alındığında; ortalama orijinal AID 1.209 Kcal/kg olan yaklaşık 85.178.759 ton kömür kaynağı olduğu 

tahmin edilmiştir. Sahaya ait ortalama kömür yoğunluğu 1,81 ton/m3 ve ortalama kömür kalınlığı 5,94 

metre olarak hesaplanmıştır.


Rapor Özellikleri
Rapor No 13897
Rapor Adı TEKİRDAĞ İLİ MALKARA İLÇESİ 201800975 RUHSAT NOLU LİNYİT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS KAYNAK RAPORU
Konu
Yer - Konum TEKİRDAĞ - MALKARA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2019
Yazarlar Tamer TANSAK Şehmus ÜNER Murat DİKMEN

TEKİRDAĞ İLİ MALKARA İLÇESİ 201800975 RUHSAT NOLU LİNYİT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS KAYNAK RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13897
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 933,91TL


Etiketler: TEKİRDAĞ İLİ MALKARA İLÇESİ 201800975 RUHSAT NOLU LİNYİT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS KAYNAK RAPORU