• EDİRNE İLİ-MERKEZ İLÇESİ 201400234 RUHSAT NOLU LİNYİT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS KAYNAK RAPORU

ÖZ

MTA Genel Müdürlüğüne ait 201400234 nolu ruhsatta Trakya Oligosen Havzası Kömür Aramaları Projesi 

kapsamında sondajlı çalışmalar yapılmıştır. 201400234 nolu ruhsat sahası Edirne İli, Merkez İlçesi 

sınırları içerisinde 1/25 000 ölçekli Edirne F17-c1, F17-c2, F17- c3 ve F17-c4 paftalarında yer 

almakta olup 1.298,24 hektarlık bir alanı kapsamaktadır.

Bu ruhsat sahasında 2015 yılında 1 adet (ED-013) ve 2017 yıllarında 28 adet olmak

üzere toplam 29 sondaj yapılmış olup 18.943,70 metre ilerleme gerçekleştirilmiş; sondaj 

karotlarından derlenen 354 adet örnek kaynak tahmininde değerlendirilmiştir. Bu çalışmada 29 adet 

sondajın, analiz verileri ve konumları göz önünde bulundurularak yayılım sınırları belirlenmiştir. 

Çalışma sahasında 600-700 metre aralıklarla sondajlar yapılmış ancak sahanın ortasında bazı 

yerlerde bu aralık 1100-1200 metreler arasına kadar çıkmaktadır. Bu aralıkta (1100-1200 m.) yapılan 

sondajlarda belirsizlik söz konusu olmasına karşın civarındaki sondajların kömür kesmesinden ve 

proje çalışanlarından alınan bilgiler doğrultusunda (kış aylarında uygun sondaj koşullarının 

olmaması) kaynak tahmin çalışmaları yapılmıştır. Buluculuğa esas yayılım alanı ruhsat sınırlarına 

dayandırılarak çizilmiştir.(EK:3)

Ruhsat alanının temelini Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı metamorfik kayaçlar ve şistler oluşturmaktadır. 

Kömür damarları içeren Oligosen yaşlı Danişmen Formasyonu üzerine Miyosen Yaşlı Ergene Formasyonu 

gelmektedir. Ergene Formasyonu üzerine uyumsuz olarak Pliyosen yaşlı Trakya Formasyonu yüzeyler. 

Trakya Formasyonu üzerinde ise Kuvaterner yaşlı Alüvyonlar yer alır.

Bu ruhsat sahasında 1000 kcal/kg ve 1 metre üzeri damar ortalamaları değerlendirmeye alındığında; 

ortalama orijinal AID 2133 kcal/kg olan yaklaşık 104.733.945 ton kömür kaynağı olduğu tahmin 

edilmiştir. Sahaya ait ortalama kömür yoğunluğu 1,68 ton/m3 ve ortalama kömür kalınlığı 4,74 metre 

olarak hesaplanmıştır.


Rapor Özellikleri
Rapor No 13904
Rapor Adı EDİRNE İLİ-MERKEZ İLÇESİ 201400234 RUHSAT NOLU LİNYİT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS KAYNAK RAPORU
Konu LİNYİT
Yer - Konum EDİRNE-MERKEZ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2019
Yazarlar Tamer TANSAK Şehmus ÜNER Seçil ÇOLAKOĞLU

EDİRNE İLİ-MERKEZ İLÇESİ 201400234 RUHSAT NOLU LİNYİT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS KAYNAK RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13904
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 2.439,00TL


Etiketler: EDİRNE İLİ-MERKEZ İLÇESİ 201400234 RUHSAT NOLU LİNYİT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS KAYNAK RAPORU