•  TEKİRDAĞ İLİ MERKEZ İLÇESİ 201201276 RUHSAT NOLU LİNYİT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS KAYNAK RAPORU

ÖZ

MTA Genel Müdürlüğü’ne ait 201201276 no.lu ruhsatta Trakya Oligosen Havzası Kömür Aramaları Projesi 

kapsamında sondajlı çalışmalar yapılmıştır. 201201276 no.lu ruhsat sahası Tekirdağ ili Merkez 

ilçesi sınırları içerisinde 1/25.000 ölçekli f18c4, f18c3, g18b1 ve g18b2 paftasında yer almakta 

olup, 1.678,01 hektarlık bir alan kaplamaktadır.

Raporun bu bölümü, kömürün tonaj miktarının ve kalite değerlerinin belirlenmesine yönelik olarak 

yapılmış çalışmaları kapsamaktadır. Kömür sahasında  2014, 2015 ve 2018 yıllarında Genel 

Müdürlüğümüzce 12 adet sondaj yapılmış olup, toplamda 6.762,20 metre ilerleme gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan sondajlardan; kömür kesmesine rağmen, 1 adedi (TD511) kaynak oluşturacak nitelikte 

kalınlığa (1 metre) ya da kaynak oluşturacak nitelikte kaloriye (orijinal bazda AID 1.000 Kcal/kg) 

sahip olmadığı için değerlendirmeye alınmamıştır.

Ruhsat alanının temelini Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı metamorfik kayaçlar ve şistler oluşturmaktadır. 

Kömür damarları içeren Oligosen yaşlı Danişmen Formasyonu üzerine Miyosen Yaşlı Ergene Formasyonu 

gelmektedir. Ergene Formasyonu üzerine uyumsuz olarak Pliyosen yaşlı Trakya Formasyonu yüzeyler. 

Trakya Formasyonu üzerinde ise Kuvaterner yaşlı Alüvyonlar yer alır.

Bu ruhsatta 1.000 Kcal/kg ve 1,00 metre üzeri damar ortalamaları değerlendirmeye alındığında; 

ortalama orijinal AID 1.697 Kcal/kg olan yaklaşık 14.012.205 ton kömür kaynağı olduğu tahmin 

edilmiştir. Sahaya ait ortalama kömür yoğunluğu 1,70 ton/m3 ve ortalama kömür kalınlığı 3,21 metre 

olarak hesaplanmıştır.


Rapor Özellikleri
Rapor No 13878
Rapor Adı TEKİRDAĞ İLİ MERKEZ İLÇESİ 201201276 RUHSAT NOLU LİNYİT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS KAYNAK RAPORU
Konu LİNYİT
Yer - Konum TEKİRDAĞ - MERKEZ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2019
Yazarlar Tamer TANSAK Şehmus ÜNER Murat DİKMEN

TEKİRDAĞ İLİ MERKEZ İLÇESİ 201201276 RUHSAT NOLU LİNYİT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS KAYNAK RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13878
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.055,96TL


Etiketler: TEKİRDAĞ İLİ MERKEZ İLÇESİ 201201276 RUHSAT NOLU LİNYİT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS KAYNAK RAPORU