• BOLU-SEBEN-KESENÖZÜ (AR:008) JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİK-JEOFİZİK) VE BSK 2010/01 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

1. ÖZ

Çalışma alanında, Mezosoyik ve Senezoyik yaşlı birimler bulunmaktadır. Üst

Jura-Alt Kretase yaşlı Karageriş Formasyonu kireçtaşlarından oluşmaktadır. Birimi, Kesenözü 

Formasyonunun Mağlaçdede üyesi uyumsuz olarak örter. Bu üye, Üst Kretase yaşında olup 

konglomeralardan oluşur. Kesenözü Formasyonunun Uzun üyesinde kumtaşı, kireçtaşı ve marnlar, 

Güneyce üyesinde ise kumtaşı ve killi kireçtaşı, ara tabakalı olarak bulunurlar. Bunların üzerine 

Paleosen yaşlı konglemera, kumtaşı, andezitik ve bazaltik dayklardan oluşan Sobran Formasyonu 

gelmektedir. Miyosen yaşlı konglemera, kumtaşı ve kireçtaşından oluşan Nalıgölcük Formasyonu 

Kesenözü Formasyonu üzerine uyumsuz olarak gelir. Kumtaşı ve konglemeralardan oluşan Topraklı 

Formasyonu Pliyosen yaşlıdır. En genç birimler taraçalar, yamaç molozları ve güncel alüvyonlardır.

Çalışılan alan, Sakarya ve Pontid kıta çarpışmalarının güneyinde yer almaktadır. Mudurnu formasyonu 

ile başlayan kıta açılması, Karageriş formasyonun çökelimi sonuna kadar devam etmiştir. Neotetisin 

kapanmaya başlaması ile gelişen hendekte fliş karakterindeki Kesenözü formasyonu çökelmiş ve kıta 

çarpışması sonucu, Karageriş formasyonu ile Kesenözü formasyonu kaya birimleri güneye itilerek 

Sobran formasyonu üzerine bindirmişlerdir. Gerek bu itki etkisi ile, gerekse itki sonrası 

gravimetrik yerleşmelere bağlı olarak D-B yönlü normal ve ters faylar da gelişmiştir. Bu gelişim 

sonucu yükselen Karageriş dağı kuzeyinde, Kesenözü kaplıcası çevresinde bir çöküntü alanı oluşmuş 

ve jeotermal oluşumlar için gerekli kapanım da sağlanmıştır. Seben kuzeyi ile Mudurnu güneyi 

arasında uzanan bir yükselimden sonra, Mudurnu kuzeyinde yeniden bir çöküntü alanı gelişmektedir. 

Fay zonuna bağlı olarak gelişen Kesenözü-Pavlu kaplıcası Hokok sıcak su kaynağı, 71 ° C sıcaklığa 

ve 2400 µs/cm elektriksel iletkenlik değerine sahiptir.

Bolu-Seben-Kesenözü sahasında, jeotermal potansiyelin araştırılması ve geliştirilmesine dönük 

yürütülen jeolojik, jeofizik ve hidrojeokimyasal çalışmalar sonunda 2000±200 m derinlikli bir 

araştırma sondaj kuyusunun yapılması önerilmiştir.

2010 yılında, önerilen lokasyonda, BSK 2010/01 jeotermal sondaj kuyusu yapılmıştır. 2201 metre 

derinliğe sahip kuyuda ilk 32 metrelik alüvyon, yamaç molozu, taraça dan sonra, 32-100 metreler 

arası Üst Kretase yaşlı Kesenözü formasyonunun Güneyce Üyesine ait yeşilimsi, gri, sarı renkli 

kumtaşı, silttaşı, kiltaşı ardalanması, 100- 1916 metreler arasında, Kesenözü Formasyonunun Uzun 

üyesine ait yeşilimsi,  gri, bordo renkerde değişen ağırlıkta kumtaşı, silttaşı, kiltaşı 

ardalanması, 1916-1950 metreler arasında Kesenözü formasyonunun Mağlaçdere üyesine ait Kızıl kahve, 

boz, beyaz renklerde killi kireçtaşı, 2000-2201 metreler arasında ise Jura yaşlı Karageriş 

formasyonunun grimsi, beyaz, bej renkli kireçtaşları kesilmiştir.

BSK 2010/01 sondajına 17 ½" matkapla başlanmış 250,00 metreye kadar bu çapla ilerlenmiş, 

0,00-244,00 metre’ler arasına 13 ⅜" kapalı casing yüzey muhafaza borusu indirilerek boru arkası 

çimentolanmıştır. Çimentonun kesilmesinin ardından 12

¼’’ matkapla 1298,60 metreye kadar ilerlemeye devam edilmiştir. Daha sonra 0,00- 970,96 metreler 

arasına 9 ⅝" kapalı casing üretim borusu indirilerek, boru arkası çimentolanmıştır. Ardından 8 ½" 

matkapla 2200,00 metreye kadar 8 ½" matkapla ilerleme yapılarak kuyu tamamlanmıştır. Kuyu 

954,79-2200,00 metreler arasına filtreli 6 5/8" liner borusu indirilerek teçhiz edilmiştir.

BSK 2010/01 jeotermal sondajında, ilerlemenin, gerekli kuyu içi jeofizik ölçümlerin (termik, 

rezistivite, SP, nötron, yoğunluk ve gamma ray) ve teçhiz işlemlerinin tamamlanmasının ardından, 

kompresör ile kuyu geliştirme, asitleme ve üretim çalışmaları yapılmıştır. 


Rapor Özellikleri
Rapor No 14061
Rapor Adı BOLU-SEBEN-KESENÖZÜ (AR:008) JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİK-JEOFİZİK) VE BSK 2010/01 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT JEOLOJİ JEOFİZİK
Yer - Konum BOLU-SEBEN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2022
Yazarlar Engin BÜLBÜL (1) Hayrettin KARZAOĞLU Rıfat Cihan SEVİM

BOLU-SEBEN-KESENÖZÜ (AR:008) JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİK-JEOFİZİK) VE BSK 2010/01 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14061
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 384,00TL


Etiketler: BOLU-SEBEN-KESENÖZÜ (AR:008) JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİK-JEOFİZİK) VE BSK 2010/01 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU