• SAKARYA-ARİFİYE-KARAÇOMAKLAR SAK-2020/3 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

ÖZ

Sakarya ilinde, 2020-33-13-02 (02-2) özel kod no.lu “Batı Anadolu Jeotermal

Enerji Aramaları Projesi (Sakarya)” kapsamında, 2019-AR-02 no.lu Ahmediye jeotermal kaynak arama 

ruhsat alanında 2020 yılında MTA Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sondaj çalışması ile 

Sakarya ili, Arifiye ilçesi, Karaçomaklar köyü civarının jeotermal potansiyelinin ortaya 

çıkartılarak, yeni bir jeotermal saha bulunması hedeflenmiştir.

Çalışma alanında temelde Üst Kretase yaşlı Akçay Metamorfitleri’ne ait birimler ile bu birimi 

tektonik olarak üzerleyen yine Üst Kretase yaşlı Almacık Ofiyolitik Melanjı bulunmaktadır. Bu 

birimlerin üzerinde uyumsuz olarak Üst Kampaniyen-Alt Eosen yaşlı Abant formasyonuna ait birimler 

bulunur. Abant formasyonu üzerinde geçişli olarak Alt- Orta Eosen yaşlı Çaycuma formasyonu, onun 

üzerinde ise uyumsuz olarak Pliyosen yaşlı Örencik formasyonu bulunur. En üste ise uyumsuzlukla 

Kuvaterner yaşı eski alüvyon yelpazesi, yamaç molozu ve alüvyon bulunur.

SAK-2020/3 jeotermal araştırma sondajında 2.200 m delme işlemi gerçekleştirilmiştir.

Kuyuda testler öncesi kompresör ile 53,2 °C sıcaklığında ve 2 l/sn. debide akışkan ölçülmüştür. 

Testler sonrası, asitleme ve kuyu geliştirme çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucu kuyuda 

49,5 °C sıcaklıkta, 2 l/sn. artezyen debisi ve 72 °C sıcaklıkta 5 l/sn. dalgıç pompa debisi 

ölçülmüştür.

SAK-2020/3 jeotermal araştırma kuyusundan alınan su örneği Uluslararası Hidrojeologlar Birliği 

(IAH, 1979)’nin sınıflamasına göre sodyumlu, klorürlü, borlu, sıcak ve mineralli su sınıfına 

girmektedir. Suların kabuklaşma ve çürütücü özelliklerine sınıflandırılması amacıyla Langelier 

kalsiyum denge diyagramı oluşturulmuştur. Buna göre SAK-2020/3 jeotermal araştırma kuyusundan 

üretilen su kireçlendirici özelliktedir. Sodyum yüzdesi ve elektriksel iletkenlik değerleri 

kullanılarak oluşturulan Wilcox diyagramı, suları sulama suyu olarak kullanılabilirliğe göre 

sınıflandırmaktadır. Çok iyi- iyi kullanılabilir, iyi- kullanılabilir, şüpheli kullanılabilir, 

şüpheli uygun değil ve uygun değil şeklinde yapılan sınıflandırmada, bulunduğu yer itibariyle 

SAK-2020/3 jeotermal araştırma kuyusundan üretilen su uygun değil sınıfına girmektedir.Rapor Özellikleri
Rapor No 14059
Rapor Adı SAKARYA-ARİFİYE-KARAÇOMAKLAR SAK-2020/3 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL SONDAJ , JEOLOJİ SONDAJI
Yer - Konum SAKARYA-ARİFİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2022
Yazarlar Engin PURTUL Safa BAKRAÇ Murat ŞAHAN Ali Kemal BİRİNCİ

SAKARYA-ARİFİYE-KARAÇOMAKLAR SAK-2020/3 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14059
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 214,56TL


Etiketler: SAKARYA-ARİFİYE-KARAÇOMAKLAR SAK-2020/3 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU