• KASTAMONU-TAŞKÖPRÜ-DURUCA YÖRESİNDEKİ S: 202001213 ER: 3157355 NO’LU IV GRUP METALİK (Au-Cu-Zn-Pb) RUHSAT SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU


ÖZET

Bu rapor S:202001213, ER:3157355 no’lu ruhsat sahasında yürütülen detay maden jeolojisi çalışmalarını kapsar. Ruhsat bölgesel olarak Çangaldağ Metamorfik Kompleksi ismiyle tanımlanan ensimatik yay volkanikleri ve bu birimler ile tektonik dokanaklı derin deniz sedimanlarının metamorfik eşleniklerinin bulunduğu bir alanda yer alır. Bazaltikandezit, dasit daha az oranda riyodasit türü volkanik kayaçlar ve fillitler ruhsat alanındaki litolojik birimleri oluşturur. Bu birimler birbirleri ile tektonik dokanak ilişkisine sahip olup, yeşilşist fasiyesi koşullarında metamorfizmaya uğramıştır.

Ruhsat alanında dere sedimanı jeokimyası, kayaç jeokimyası ve jeofizik çalışmalar yürütülmüş, alanın 1/10.000 ölçekli maden jeoloji haritası yapılmıştır. Bu çalışmalar ile ruhsat alanındaki gossan zonları ve kırık hatlarında gözlenen pirit-serisit-kuvars içeren alterasyon zonları tespit edilmiştir. Ruhsat alanında yürütülen saha çalışmalarında 84 adet dere sedimanı örneği, 45 adet kayaç örneği alınmış ruhsat sahasının 1/10.000 ölçekli maden jeoloji haritası yapılmıştır. Ruhsat sahasının potansiyel sülfürleşme bölgelerinin belirlenmesi amacıyla Jeofizik IP çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında batı-doğu yönlü 60 profil üzerinde toplamda 52 km gradient IP ve yine batı-doğu yönlü 2 hat üzerinde toplamda 4,0 km 2B IP ölçümleri alınmıştır. Elde edilen veriler birleşik ters çözüm yöntemiyle modellenerek olası sülfürleşme bölgesinin özdirenç ve şarjabilite model yapısı ortaya çıkarılmıştır.

Jeokimyasal çalışmalar ile elde edilen veriler ruhsat alanı içinde olası volkanojenik masif sülfid (VMS) cevherleşmelerinin izleri olarak değerlendirilmiştir. Gossan ve alterasyon zonlarının felsik-ortaç karakterli metavolkanikler üzerinde olması cevherleşmenin bu kayaçlar ile ilişkili olabileceğini işaret eder. Bölgesel olarak felsik-ortaç karakterli metavolkanik kayaçlar ile ilişkili Noranda tipi VMS oluşumlarının varlığı, ruhsat alanında tespit edilen cevherleşme bulgularını daha da önemli kılar. Yapılan çalışmalar ile tespit edilen bölgelerde sıklaştırılmış dere sedimanı örneklemesi, toprak jeokimyası, detay 2B IP çalışmaları ve istikşaf sondajları ile cevherleşme bulguları tetkik edilmelidir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 14053
Rapor Adı KASTAMONU-TAŞKÖPRÜ-DURUCA YÖRESİNDEKİ S: 202001213 ER: 3157355 NO’LU IV GRUP METALİK (Au-Cu-Zn-Pb) RUHSAT SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu ORTA PONTİDLER METALİK MADEN YATAKLARININ ARAŞTIRILMASI
Yer - Konum KASTAMONU-TAŞKÖPRÜ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2022
Yazarlar Dr. Kurtuluş GÜNAY Jeo. Yük. Müh. Kenan COŞKUN Jeo. Müh. Buğra ÇAVDAR Jeo. Yük. Müh. Cüneyt BARAN Jeo. Yük. Müh. Özgür DEVECİ Jeo. Yük. Müh. Gökçe Gamze ERSOY Jeo. Yük. Müh. Dr. Türker YAS Jeof. Yük. Müh.

KASTAMONU-TAŞKÖPRÜ-DURUCA YÖRESİNDEKİ S: 202001213 ER: 3157355 NO’LU IV GRUP METALİK (Au-Cu-Zn-Pb) RUHSAT SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14053
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 338,48TL


Etiketler: KASTAMONU-TAŞKÖPRÜ-DURUCA YÖRESİNDEKİ S: 202001213 ER: 3157355 NO’LU IV GRUP METALİK (Au-Cu-Zn-Pb) RUHSAT SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU