• EDİRNE-MERKEZ-HASANAĞA EMH-2017/09 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU


ÖZ

Batı Trakya Jeotermal Enerji Aramaları Projesi kapsamında gerçekleştirilen

EMH-2017/09 jeotermal sondaj çalışması ile AR: 2015-02 no.lu Edirne-Merkez-

Hasanağa jeotermal kaynak arama ruhsat sahası jeotermal enerji olanaklarının

araştırılması hedeflenmiştir.

EMH-2017/09 jeotermal sondajının gerçekleştirildiği AR: 2015/02 no.lu Edirne,

Merkez, Hasanağa jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ve civarı stratigrafisi, sondaj

çalışmaları ardından, yüzeyde izlenen ve izlenmeyen birimler olarak şekillenmiştir.

Alttan üste doğru, yüzeyde izlenmeyen Paleozoyik yaşlı Tekedere Grubu, sondaj

lokasyonundan yaklaşık 18 km kuzeydoğuda yüzeylenen Permiyen yaşlı Şeytandere

metagraniti, bunların üzerine uyumsuzlukla gelen Orta Eosen yaşlı İslambeyli

Formasyonu yüzeyde izlenmemiş fakat EMH-2017/09 sondajında kesilmiş, üzerine

uyumlu olarak gelen Üst Eosen yaşlı Kırklareli kireçtaşı yüzeyde gözlenmiş ve EMH-

2017/09 sondajında kesilmiştir. Üste uyumsuz olarak sondaj lokasyonunun 15 km kadar

kuzeydoğusunda yüzeyde izlenen fakat sondajda kesilmeyen Oligosen yaşlı Pınarhisar

Formasyonu gelmektedir. Üzerine gelen Oligosen yaşlı Süloğlu Formasyonu yüzeyde

izlenmiş ve EMH-2017/09 sondajında kesilmiştir. Üste, uyumsuz olarak gelen ve

yüzeyde izlenen fakat sondajda kesilmeyen Üst Miyosen yaşlı Sinanlı Formasyonu ile

yüzeyde izlenen ve EMH-2017/09 sondajında kesilen Ergene Formasyonu gelmektedir.

Bu birimlerin üzerine uyumsuz olarak gelen Pliyosen yaşlı Trakya Formasyonu yüzeyde

izlenmekte ve EMH-2017/09 sondajında kesilmektedir. En üstte uyumsuz olarak

bulunan Kuvaterner yaşlı eski alüvyon ve alüvyon birimleri yüzeyde izlenmiş, sondajda

kesilmemiştir.

Edirne ili Merkez ilçesi Hasanağa köyünün güneyinde, AR: 2015/02 no.lu

Hasanağa jeotermal kaynak arama ruhsat alanında gerçekleştirilen EMH-2017/09

jeotermal sondajı çalışması 1.500,00 metre derinlikte tamamlanmıştır. Delme, kuyu içi

jeofizik log ölçüleri ve teçhiz işlemlerinin ardından kuyuda gerçekleştirilen asitleme

uygulaması sonrası üretim ve test çalışmaları neticesinde 6,7 l/sn. debi ve 59 °C

sıcaklıkta kompresör üretimine sahip sıcak su elde edilmiştir. Kuyu içinde ölçülen en

yüksek sıcaklık 1.484 metrede 83,22 °C’dir.

Çalışma kapsamında açılmış olan EMH-2017/09 sondajından elde edilen

akışkanın IAH’a göre sodyumlu, kalsiyumlu, klorürlü, bromürlü, sıcak ve mineralli su

sınıfında olduğu ve bölgedeki yüzey sularından farklı kökene sahip olduğu tespit

edilmiştir. Piper diyagramına göre alkalileri fazla olan tuzlu ve sodalı

(Ca+2+Mg+2<Na++K+), kuvvetli asitleri zayıf asitlerden fazla olan (Cl-+SO4

-2>HCO3

-

+CO3

-2) ve karbonatlı olmayan alkalilerin %50’den fazla olduğu, NaCl, NaSO4 ve

KCl’lü sular sınıfındadır. Langelier kalsiyum denge diyagramına göre ise çürütücü

özellikte olduğu belirlenmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 14049
Rapor Adı EDİRNE-MERKEZ-HASANAĞA EMH-2017/09 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL SONDAJ
Yer - Konum EDİRNE-MERKEZ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2022
Yazarlar Dr. Lütfi TAŞKIRAN Kaan BEKER Alper YOLAL Safa BAKRAÇ

EDİRNE-MERKEZ-HASANAĞA EMH-2017/09 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14049
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 211,59TL


Etiketler: EDİRNE-MERKEZ-HASANAĞA EMH-2017/09 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU