•   SAKARYA-KARAPÜRÇEK-TEKETABAN SKT-2020/1 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU


Sakarya ilinde, 2020-33-13-02 (02-2) özel kod no.lu “Batı Anadolu Jeotermal Enerji Aramaları Projesi (Sakarya)” kapsamında, 2019-AR-02 no.lu Ekinli jeotermal kaynak arama ruhsat alanında 2020 yılında MTA Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sondaj çalışması ile Sakarya ili, Karapürçek ilçesi, Teketaban köyü civarının jeotermal potansiyelinin ortaya çıkartılarak, yeni jeotermal saha bulunması hedeflenmiştir. Çalışma alanında temelde Üst Kretase yaşlı Akçay Metamorfitleri’ne ait birimler ile bu birimi tektonik olarak üzerleyen yine Üst Kretase yaşlı Almacık Ofiyolitik Melanjı bulunmaktadır. Bu birimlerin üzerinde uyumsuz olarak Üst Kampaniyen-Alt Eosen yaşlı Abant formasyonuna ait birimler bulunur. Abant formasyonu üzerinde geçişli olarak AltOrta Eosen yaşlı Çaycuma formasyonu, onun üzerinde ise uyumsuz olarak Pliyosen yaşlı Örencik formasyonu bulunur. En üste ise uyumsuzlukla Kuvaterner yaşı eski alüvyon yelpazesi, yamaç molozu ve alüvyon bulunur. SKT-2020/1 jeotermal araştırma sondajında 2.302 m delme işlemi gerçekleştirilmiştir. Kuyuda testler öncesi 53,2 °C kuyu çıkışı sıcaklığında 1 l/sn. artezyen debisi ve 57,6 °C sıcaklıkta 3 l/sn. kompresör debisi ölçülmüştür. Testler ve asitleme sonrası kuyuda booster kompresör ve tabandan nitrojen gazı basımı ile üretim yaptırılarak kuyu geliştirme çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucu kuyuda 87 °C sıcaklıkta 5 l/sn. artezyen debisi, 83,6 °C sıcaklıkta 12,5 l/sn. kompresör debisi ve 95,5 °C sıcaklıkta 18 l/sn. dalgıç pompa debisi ölçülmüştür. SKT-2020/1 jeotermal araştırma kuyusundan alınan su örneği Uluslararası Hidrojeologlar Birliği (IAH, 1979)’nin sınıflamasına göre sodyumlu, kalsiyumlu, klorürlü, borlu, sıcak ve mineralli su sınıfına girmektedir. Suların kabuklaşma ve çürütücü özelliklerine sınıflandırılması amacıyla Langelier kalsiyum denge diyagramı oluşturulmuştur. Buna göre SKT-2020/1 jeotermal araştırma kuyusundan üretilen su çürütücü özelliktedir. Sodyum yüzdesi ve elektriksel iletkenlik değerleri kullanılarak oluşturulan Wilcox diyagramı, suları sulama suyu olarak kullanılabilirliğe göre sınıflandırmaktadır. Çok iyi-iyi kullanılabilir, iyi- kullanılabilir, şüpheli kullanılabilir, şüpheli uygun değil ve uygun değil şeklinde yapılan sınıflandırmaya göre SKT-2020/1 jeotermal araştırma kuyusundan üretilen su uygun değil sınıfına girmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 14047
Rapor Adı SAKARYA-KARAPÜRÇEK-TEKETABAN SKT-2020/1 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL SONDAJ ÇALIŞMASI
Yer - Konum SAKARYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2022
Yazarlar Engin PURTUL Ali AKAR Murat ŞAHAN Ali Kemal BİRİNCİ

SAKARYA-KARAPÜRÇEK-TEKETABAN SKT-2020/1 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14047
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 233,15TL


Etiketler: SAKARYA-KARAPÜRÇEK-TEKETABAN SKT-2020/1 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU