• SARAYCIK-ARMUTALANI-SIRADAMLAR (TUFANBEYLİ) (L35-c2, c3 PAFTALARI) ve KİRAZLIYURT (L36-c4) DOLAYININ JEOLOJİSİ

Tufanbeyli-Feke napı alttan üste doğru; Prekambriyen yaşlı spekülaritli kumtaşı,

kuvarsit, silttaşı ardalanımından oluşan İçmetepe formasyonu, üzerinde açısal uyumsuz

olarak yer yer silttaşı araseviyeli kuvarsit, kuvarsitik kumtaşlarından oluşan erken

Kambriyen yaşlı Zabuk formasyonu, üzerinde geçişli olarak dolomit ve kireçtaşından

oluşan orta Kambriyen yaşlı Çaltepe formasyonu, tabanda yumrulu kireçtaşı ve silttaşı

ardalanımından oluşan Kerkeztepe üyesi ile başlayan yumrulu kireçtaşı araseviyeli

Trilobit’li, Cruziana’lı ve Ficoides’li kumtaşı, silttaşı, şeyl, kumlu kireçtaşı

ardalanımından oluşan geç Kambriyen-Erken Ordovisiyen yaşlı Seydişehir formasyonu,

geçişli olarak Cone in cone yapılı kumtaşı, silttaşından oluşan Geç Ordovisiyen yaşlı

Şorttepe formasyonu, uyumlu olarak buzul çökelleri ile temsil edilen çakıltaşı, kumtaşı,

kuvarsitik kumtaşı ve silttaşı ardalanımından oluşan Geç Ordovisiyen-erken Siluriyen

yaşlı Halityayla formasyonu, çört ve kumtaşı araseviyeli bitümlü ve Graptolit’li

şeyllerden oluşan Pusçutepe formasyonu, üzerinde geçişli bitümlü şeyl ve silttaşı

araseviyeli Orthoceras’lı, yumrulu kireçtaşlarından oluşan geç Siluriyen yaşlı

Yukarıyayla formasyonu ile yumrulu kireçtaşı araseviyeli silttaşı, şeyl aradalanımından

oluşan Sıradamlar formasyonu, yine geçişli olarak yer yer dolomit ve şeyl araseviyeli

kuvarsitik kumtaşı, silttaşı, kiltaşı ardalanımından oluşan Erken Devoniyen yaşlı

Ayıtepesi formasyonu, üzerinde uyumlu? olarak seyrek dolomit ve şeyl araseviyeli

kuvarsit ile temsil edilen Orta Devoniyen yaşlı Gücüklü ve seyrek şeyl araseviyeli

kireçtaşı, yumrulu kireçtaşından Şafaktepe formasyonları, uyumlu ve geçişli olarak yer

yer tüf, volkanik elemanlı kumtaşı araseviyeli kumtaşı, kumlu kireçtaşı, şeyl ve kiltaşı

ardalanımından oluşan Geç Devoniyen yaşlı Gümüşali formasyonu, üzerinde uyumlu ve

geçişli Trilobitli, brakiyopodalı kireçtaşı, bitümlü şeyl, dolomit, kumtaşı, marn, kumlu

kireçtaşından oluşan Erken Karbonifer yaşlı Tuzludere formasyonu ile kireçtaşı, dolomit

ve dolomitik kireçtaşından oluşan Ziyarettepe formasyonu, üzerinde açısal uyumsuz

olarak tabanda kuvarsitle ile başlayan kuvarsit, kuvarsitik kumtaşı, seyrek silttaşı

araseviyeleri kapsayan kireçtaşı, dolomit ardalanımından oluşan Guadalupiyen-

Lopingiyen yaşlı Yığılıtepe formasyonu, üzerinde yersel uyumsuzlukla tabanda oolitik

kireçtaşı ile başlayan üste doğru Natiria costata’lı killi kireçtaşı, şeyl ile yer yer kumtaşı

araseviyeli Erken-Orta Triyas yaşlı Katarası formasyonu, açısal uyumsuz kireçtaşı,

oolitik kireçtaşı, dolomit, dolomitik kireçtaşından oluşan Liyas-Santoniyen yaşlı

Köroğlutepesi formasyonu, üzerinde açısal uyumsuz olarak Rudist’li kireçtaşları ile

temsil edilen Kampaniyen yaşlı Yanıktepe formasyonu, uyumlu pelajik kireçtaşı, çörtlü

Rapor Özellikleri
Rapor No 14040
Rapor Adı SARAYCIK-ARMUTALANI-SIRADAMLAR (TUFANBEYLİ) (L35-c2, c3 PAFTALARI) ve KİRAZLIYURT (L36-c4) DOLAYININ JEOLOJİSİ
Konu GENEL JEOLOJİ STRATİGRAFİ BÖLGESEL JEOLOJİ
Yer - Konum ADANA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2021
Yazarlar Dr. Yavuz BEDİ

SARAYCIK-ARMUTALANI-SIRADAMLAR (TUFANBEYLİ) (L35-c2, c3 PAFTALARI) ve KİRAZLIYURT (L36-c4) DOLAYININ JEOLOJİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14040
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 681,46TL


Etiketler: SARAYCIK-ARMUTALANI-SIRADAMLAR (TUFANBEYLİ) (L35-c2, c3 PAFTALARI) ve KİRAZLIYURT (L36-c4) DOLAYININ JEOLOJİSİ