• ERZURUM İSPİR NUMANPAŞA YÖRESİNDEKİ AR-201901664 NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT MADEN JEOLOJİ RAPORU

2016 yılında MTA tarafından yapılan çalışmalar sonucunda havza ve kuşak

madenciliğini geliştirmek ve jeolojik yapıyı aydınlatmak için toplam 5 adet ruhsat

sahası talep edilerek, bu ruhsatlardan Numanpaşa sahasına ait ruhsat 2019 yılında MTA

adına alınmıştır. İstenilen bu ruhsatlardan Numanpaşa ruhsatı ER: 3147118 erişim

numarası ile AR-201901664 no’lu Erzurum-İspir ruhsat sahası adıyla istenmiştir.

Sahada çalışmalara 2019 yılında, 1/25.000 ölçekli jeolojik etüt ve tahkik jeokimya

çalışması ile başlanmıştır. Numanpaşa köyü civarında belirlenen alterasyon sahasının

yaklaşık 7,17 km2’lik bir alanında detay jeolojik etüt ve jeokimya çalışmaları

yapılmıştır. 2020 yılında, 1/5.000 ölçekli detay jeolojik ve jeokimyasal etüt çalışmaları

sonucunda, 150 adet kayaç jeokimyası ve 407 adet toprak jeokimyası numunesi

alınmıştır. Sahada tektonik hatlara bağlı gelişmiş bakır ve molibden cevherleşmesiyle

ilişkili Au-Ag-As-Cu-Mo-Pb-Zn anomalisinin varlığı belirlenmiştir. Numanpaşa

sahasındaki alterasyonun, anomali ve cevherleşmenin kaynağının Üst Kretase yaşlı,

Kaçkar Granitoyidini kesen Eosen yaşlı intrizüf sokulumlar olduğu düşünülmüştür.

Yüzey boyutları belirlenen, dokanak ilişkileri, yan kayaç alterasyonları, cevherleşme

tipleri, cevherleşmeye eşlik eden mineraller ile yan kayaçlarda gözlenen cevherleşmeler

ve alterasyonlar birlikte değerlendirildiğinde; Numanpaşa cevherleşmesi, yapısal

kontrollü bir porfiri sistemi düşündürmektedir. Cevherleşmenin derinlik boyutunun

belirlenmesi amacıyla 2020 yılında 8 lokasyonda 4163,80 m, sondajlı arama çalışması

yapılmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 14039
Rapor Adı ERZURUM İSPİR NUMANPAŞA YÖRESİNDEKİ AR-201901664 NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT MADEN JEOLOJİ RAPOR
Konu MADEN JEOLOJİ RAPORU
Yer - Konum ERZURUM
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2021
Yazarlar İsmail İZCİ Mehmet ASLAN

ERZURUM İSPİR NUMANPAŞA YÖRESİNDEKİ AR-201901664 NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT MADEN JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14039
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.713,75TL


Etiketler: ERZURUM İSPİR NUMANPAŞA YÖRESİNDEKİ AR-201901664 NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT MADEN JEOLOJİ RAPORU