•  SİNOP AYANCIK AR: 2014/1 NO.LU YENİKONAK, AR: 2014/2 NO.LU GÜRSÖKÜ VE AR: 2014/3 NO.LU AKÖREN JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

ÖZ

Sinop-Ayancık, AR: 2014/1 no.lu Yenikonak, AR: 2014/2 no.lu Gürsökü ve AR:

2014/3 no.lu Akören jeotermal kaynak arama ruhsat sahalarında Orta Karadeniz Jeotermal Enerji 

Aramaları Projesi kapsamında gerçekleştirilen jeoloji ve jeofizik etüt çalışmaları ile ruhsat 

sahalarının jeotermal olanaklarının araştırılması hedeflenmiştir.

Çalışma alanının yer aldığı bölgede, eski ve kısmen metamorfik bir temel ve bu temelin 

Malm-Lütesiyen yaşlı örtüsü ile Miyosen, Pliyosen ve Kuvaterner yaşlı çökeller yer almaktadır. Sözü 

edilen temelin en yaşlı kayalarını oluşturan ofiyolitler ve bu ofiyolitlerin Triyas-Liyas yaşlı 

epi-ofiyolitik örtüsü (Akgöl formasyonu), bu örtünün metamorfik karşılığı olarak düşünülen Bekirli 

formasyonu üzerine itilmiş durumdadır. Bu itilme ile bir araya gelmiş olan kaya birimleri 

topluluğu, Dogger yaşlı granitoyidlerle kesilmekte ve Malm yaşlı çökellerle (Bürnük formasyonu) 

transgresif olarak üzerlenmektedir. Transgresyon, Malm-Erken Kretase döneminde de, sığ denizel bir 

karbonat çökelimi (İnaltı formasyonu) ile sürmektedir. Erken Kretase’de, şelfin blok faylanmalar 

sonucu kırılarak derinleşmesi ile Ulus formasyonunun kırıntılıları çökelirken, Senomaniyen-Erken 

Kampaniyen aralığında, giderek daha da derinleşen ortamda, Kapanboğazı formasyonunun kara 

etkisinden uzak, pelajik özellikli çökelleri birikmiştir. Geç Kampaniyen’le birlikte sıkışmalı bir 

tektoniğin etkisine giren çökel alanında, Kampaniyen’de Cankurtaran formasyonunun fliş özellikli 

Volkanit üyesi (Yemişliçay), Geç Maastrihtiyen-Alt Paleosen’de killi kireçtaşı, marn, kireçtaşı, 

karbonatlı kumtaşı, silttaşı, kiltaşı ve kireçli şeyllerden oluşan Akveren formasyonu, Geç 

Paleosen-Erken Eosen’de kireçtaşı, marn, şeyl ve kumtaşı ile temsil edilen Atbaşı formasyonu, 

Lütesiyen’de, kumtaşı, şeyl, marn, kumlu kireçtaşı, kireçtaşı ardalanımı biçiminde gözlenen Kusuri 

formasyonu çökelmiştir. Bu çökel paket, genel karakter olarak birbirini izleyen regresif bir 

gelişim sunar. İstifin en üstünde Kuvaterner yaşlı alüvyon yer alır.

Çalışma alanı ve çevresinden alınan dokuz adet su örneği üzerinde su kimyası ve hidrolojik izotop 

analizleri yapılarak değerlendirilmiştir. Örneklerin üç adedi (SAK-7, SAK-8 ve SAK-9) Ayancık 

bölgesinden, altı adedi (SAK-1, SAK-2, SAK-3, SAK-4, SAK-5 ve SAK-6) de Boyabat bölgesinden alınmış 

olup yakınlığı nedeniyle birlikte değerlendirilmişlerdir. Yarı logaritmik Schoeller diyagramında 

SAK-6 no.lu örnek hariç su örneklerinin paralel iyon gidişleri ile benzer kökenli, katyonlar 

bakımından Ca- Mg>Na+K anyonlar bakımından HCO3+CO3 > Cl+SO4 sular oldukları belirlenmiştir. Piper 

diyagramında katyon üçgeninde SAK-1, SAK-7, SAK-8 ve SAK-9 no.lu örneklerin baskın olarak Ca-Mg 

bakımından zengin olduğu görülmektedir. Anyon üçgeninde ise SAK-6 no.lu örnekte baskın anyonun SO4 

olduğu, bunun dışında kalan tüm örneklerde baskın anyonun HCO3 olduğu görülmektedir.

Jeolojik ve jeofizik çalışmalar sonucu, MT ve AMT ölçüsü anomali yoğunlaşmalarının görüldüğü 

yerlerden AR: 2014/1 no.lu Yenikonak jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında 2.500±250 m 

derinliğinde SAY-1 sondajı, AR: 2014/2 no.lu Gürsökü jeotermal kaynak arama ruhsatında 2.500±250 m 

derinliğinde SAG-1A sondajı, AR: 2014/3 no.lu Akören jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında 

2.250±250 m derinliğinde SAA-1A sondajı önerilmiştir.
Rapor Özellikleri
Rapor No 14016
Rapor Adı SİNOP AYANCIK AR: 2014/1 NO.LU YENİKONAK, AR: 2014/2 NO.LU GÜRSÖKÜ VE AR: 2014/3 NO.LU AKÖREN JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT JEOLOJİ JEOFİZİK SICAK SU SONDAJI
Yer - Konum SİNOP-AYANCIK
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2021
Yazarlar Arzu ABDİ Ünsal TURALI Mustafa BAŞIKARA

SİNOP AYANCIK AR: 2014/1 NO.LU YENİKONAK, AR: 2014/2 NO.LU GÜRSÖKÜ VE AR: 2014/3 NO.LU AKÖREN JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14016
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 571,95TL


Etiketler: SİNOP AYANCIK AR: 2014/1 NO.LU YENİKONAK, AR: 2014/2 NO.LU GÜRSÖKÜ VE AR: 2014/3 NO.LU AKÖREN JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU