• SAKARYA 2019-AR-02 NO.LU EKİNLİ VE 2019-AR-03 NO.LU AHMEDİYE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANLARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU


ÖZ

Sakarya ilinde, 2019-33-13-16 özel kod no.lu Enerji Ön Etütleri (Sakarya İli

Jeotermal Etüdü) Projesi kapsamında, 2019-AR-02 no.lu Ekinli ve 2019-AR-03 no.lu Ahmediye jeotermal 

kaynak arama ruhsat alanlarında 2019 yılında MTA Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 

jeolojik, hidrojeolojik, jeokimyasal, uzaktan algılama ve jeofizik çalışmaları kapsayan etüt 

çalışmaları ile ruhsat alanlarının jeotermal enerji olanaklarının araştırılması hedeflenmiştir.

Çalışma alanında temelde Üst Kretase yaşlı Akçay Metamorfitleri’ne ait birimler ile bu birimi 

tektonik olarak üzerleyen yine Üst Kretase yaşlı Almacık Ofiyolitik Melanjı bulunmaktadır. Bu 

birimlerin üzerinde uyumsuz olarak Üst Kampaniyen-Alt Eosen yaşlı Abant formasyonuna ait birimler 

bulunur. Abant formasyonu üzerinde geçişli olarak Alt- Orta Eosen yaşlı Çaycuma formasyonu, onun 

üzerinde ise uyumsuz olarak Pliyosen yaşlı Örencik formasyonu bulunur. En üste ise uyumsuzlukla 

Kuvaterner yaşı eski alüvyon yelpazesi, yamaç molozu ve alüvyon bulunur.

Proje kapsamında 8 adet su örneğinden kimyasal analiz amaçlı su numunesi alınmış ve analizleri 

yaptırılarak suların kökensel ilişkisi araştırılmıştır. Örneklenen suların kimyasal analiz 

değerleri yarı logaritmik Schoeller diyagramında incelendiğinde K-3 ve LOK-38 örneklerinin kendi 

arasında, LOK-14, LOK-42 ve LOK-51 örneklerinin kendi aralarında paralellik gösterdiği 

görülmektedir. Bu da bu örneklerin aynı akım yolu üzerinde olduklarını ve/veya benzer litolojilerle 

temasta olduklarını ve beslenme alanlarının aynı olduğunu göstermektedir. LOK-27, LOK-29 ve LOK-39 

örnekleri diğerlerinden farklılık göstermektedir.

2019-AR-02 no.lu Ekinli ve 2019-AR-03 no.lu Ahmediye jeotermal kaynak arama ruhsat alanlarında 

gerçekleştirilen jeolojik, hidrojeolojik ve jeofizik çalışmaların birlikte değerlendirilmesi 

(tektonik etkiye uğramış birimlerin kırık çatlaklarının geçirimli, iletken bir özellik kazanacağı 

düşünülerek ve diğer jeoloji, jeofizik, su kimyası çalışma verileri de değerlendirilerek) 

sonucunda, 2019-AR-02 no.lu Ekinli jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında 2.000±200 m derinliğinde 

bir adet (Sondaj-1) ve 2019-AR-03 Ahmediye jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında 2.000±200 m 

derinliğinde bir adet (Sondaj-2) olmak üzere toplam iki adet sondaj önerilmiştir.


Rapor Özellikleri
Rapor No 14014
Rapor Adı SAKARYA 2019-AR-02 NO.LU EKİNLİ VE 2019-AR-03 NO.LU AHMEDİYE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANLARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT, JEOLOJİ, JEOFİZİK
Yer - Konum SAKARYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2021
Yazarlar Engin PURTUL Hayrettin KARZAOĞLU Ali Kemal BİRİNCİ

SAKARYA 2019-AR-02 NO.LU EKİNLİ VE 2019-AR-03 NO.LU AHMEDİYE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANLARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14014
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 277,52TL


Etiketler: SAKARYA 2019-AR-02 NO.LU EKİNLİ VE 2019-AR-03 NO.LU AHMEDİYE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANLARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU