• EDİRNE-SÜLOĞLU 201701445 NOLU LİNYİT SAHASININ JEOTEKNİK ETÜDÜ

ÖZET

Bu çalıĢma, Edirne Kömür (Linyit) Sahasında Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü uhdesinde 

bulunan 201701445 nolu ruhsat numaralı kömür (linyit) sahalarında yapılmıĢtır. Bu çalıĢmanın amacı 

sahada açık ocak iĢletme yöntemiyle linyitin çıkarılması için oluĢturulacak Ģevlerde Ģev 

duraylılığına yönelik litolojik birimlerin dayanım parametrelerinin ve duraylı Ģev geometrilerinin 

belirlenmesidir.

ÇalıĢma sahasının tabanında kiltaĢı, marn, kumtaĢı, silttaĢı ve çamurtaĢı ardalanmasından oluĢan 

Üst Eosen-Alt Oligosen yaĢlı Mezardere Formasyonu yer almaktadır. Mezardere Formasyonu üzerine 

uyumlu olarak kumtaĢı ve Ģeylden oluĢan Osmancık Formasyonu ve onunda üzerine uyumlu olarak 

kumtaĢı, kiltaĢı ile linyit ardalanmasından oluĢan Orta Oligosen-Alt Miyosen yaĢlı DaniĢmen 

Formasyonu gelmektedir. DaniĢmen Formasyonunun üzerine Alt-Orta Miyosen yaĢlı Hisarlıdağ 

Formasyonu, bunların da üzerine uyumsuz olarak kumtaĢı ile üste doğru kiltaĢı, çakıltaĢı ve 

çamurtaĢından oluĢan Üst Miyosen yaĢlı Ergene Formasyonu, çakıltaĢı, kumtaĢı ve çamurtaĢından 

oluĢan Üst Miyosen-Pliyosen yaĢlı Trakya Formasyonu gelmektedir.

ÇalıĢma alanında yer alan kayaçların determinasyonu “JORC (The Joint Ore Reserve Committee)” 

standartlarına ve QA (Kalite Güvence) - QC (Kalite Kontrol)‟e uygun olarak kodlanmıĢtır.

ÇalıĢma alanında detaylı jeoteknik loglama iĢinin yapılması ve belirlenen birimlerden planlanan 

derinliklerden örnek almak amacıyla, toplam derinliği 493,50 m olan 2 adet jeoteknik amaçlı sondaj 

yapılmıĢtır. Tüm sondajlarda yüzeyden kuyu tabanına kadar Gamma Ray, Neutron ve Density‟den oluĢan 

toplam 1.428,00 m jeofizik kuyu ölçüleri alınmıĢtır.

Jeoteknik amaçlı sondajlarda tüm seviyelerden; 12 set tek eksenli basınç dayanımı testi, 6 set üç 

eksenli basınç dayanım testi, 3 set dolaylı çekme dayanımı testi ve 2 set nokta yükü indeksi testi 

için karot numune alınmıĢtır. Linyitten 1 adet öğütülebilirlik (Hardgrove) testi ve karbonlu 

kiltaĢı-silttaĢı biriminden 1 adet organik madde testi için numune alınmıĢtır.

Sahada gözlenen tüm litolojik birimler tek eksenli basınç dayanım değerlerine göre “çok düĢük 

dayanımlı kaya” sınıfında yer alırken kaya kütle sınıflamasına göre ise “orta kaya” sınıfında yer 

almaktadır.

Hardgrove analizi sonuçlarına göre linyit örneklerinin öğütülebilirlik değeri ortalama 48 olarak 

tespit edilmiĢ olup, “zor” öğütülebilirlik sınıfına girmektedir.

ÇalıĢma alanında kamyon ve ekskavatör kullanılarak kazı yapılması durumunda basamak geniĢliğinin 10 

m, basamak yüksekliğinin 15 m olacak Ģekilde Ģev geometrilerinin oluĢturulması durumuna göre 

Ģevlerin duraylılık koĢulları araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢma alanında genel Ģev yükseklikleri 72-116 m 

arasında değiĢmekte olup, ocak 5-8 basamak olacak Ģekilde planlanmıĢtır.

ÇalıĢma alanında üstte zemin ve altta çok düĢük dayanımlı kaya birimler gözlendiği için dairesel ve 

janbu modelinde yenilmeler geliĢebileceği ön görülmüĢtür.

Tasarım analizleri sonucunda yeraltı suyu YASS=20 m ve güvenlik katsayısı F=1,5 olması durumunda 

janbu kayma modeline göre genel Ģev açısı 26,9o-36,0o, dairesel kayma modeline göre 20,5o-31,9o 

arasında değiĢmektedir. Dairesel kayma modelinde güvenlik katsayısı F=1,3 olması durumunda genel 

Ģev açısı 26,2o-36,4o olarak hesaplanmıĢtır.


Rapor Özellikleri
Rapor No 14009
Rapor Adı EDİRNE-SÜLOĞLU 201701445 NOLU LİNYİT SAHASININ JEOTEKNİK ETÜDÜ
Konu JEOTEKNİK ETÜT
Yer - Konum EDİRNE-MERKEZ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2021
Yazarlar İbrahim AKBULUT İbrahim ASLAN

EDİRNE-SÜLOĞLU 201701445 NOLU LİNYİT SAHASININ JEOTEKNİK ETÜDÜ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14009
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.001,76TL


Etiketler: EDİRNE-SÜLOĞLU 201701445 NOLU LİNYİT SAHASININ JEOTEKNİK ETÜDÜ