• MUĞLA İLİ, YATAĞAN İLÇESİ DÂHİLİNDEKİ AR:201700596 (ER:3358657) NO’LU IV.GRUP RUHSAT SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİNİ RAPORU


ÖZ

AR-201700596 no'lu ruhsat sahası, Türkiye'nin batısında büyük bir metamorfik kompleks olan Menderes Masifi’nin güney kanadını temsil eden Çine Asmasifi içerisinde yer almaktadır. Muğla ili Yatağan ilçesi 1/25.000 ölçekli N19-b2, N19-b3, N20-a1, N20-a4 paftalarını kapsayan ruhsat alanında 2018 yılı içerisinde, karotlu sondaj çalışması sonucunda tespit edilen ekonomik maden feldispattır.

Menderes Masifi’ne ait çekirdek ve örtü birimlerini kapsayan ruhsat sahasında feldispat amaçlı çalışmalar, ruhsat sahasının kuzeyinde yer alan çekirdek serisi içerisinde yer alan Prekambriyen yaşlı lökokratik ortognayslar içerisinde yapılmıştır.

Menderes Masifi’nin güney ucunu oluşturan Çine Asmasifi’nde oldukça fazla albit zuhuru ve yatağı bilinmekte ve yılda 10 milyon tondan fazla üretim yapılmaktadır. Bölge Pan Afrikan-Prekambriyen yaşlı bir intrüzif kompleks ile kaplı olup, albit zuhurları KKD gidişli tektonik hatların içine yerleşmiş ilksel pegmatitik oluşumlar olarak yorumlanmaktadır. Albit ocaklarına çok yakın olan ruhsat sahası da aynı doğrultu içerisinde yer almaktadır. Sahadaki feldispat zenginleşmesinin sebepleri; ana kayacın alkalice zengin oluşu (lökokratik ortognays), atmosferik şartlar altında altere olmuş olması ve albitleşme sonucu geliştiği de düşünülmektedir.

2018 yılı içerisinde 59 lokasyonda toplam 6126,3 m. karotlu sondaj çalışması yapılmış, toplam 3667 adet kimyasal, 154 adet min-pet, 60 adet XRD, 224 adet yoğunluk ve 2 adet sahayı temsil edecek şekilde tam teknoloji örneği alınmıştır.

2019 yılı içerisinde 12 lokasyonda toplam 3238,7 m. karotlu sondaj çalışması yapılmış, toplam 2792 adet kimyasal, 75 adet min-pet, 76 adet XRD, 152 adet yoğunluk ve 1 adet sahayı temsil edecek şekilde tam teknoloji örneği alınmıştır.

Yapılan kaynak tahmini çalışmaları sonucunda; ortalama özniteliği % 8,76 toplam alkali (Na2O+K2O) olan 43 milyon m3 hacime sahip yaklaşık 114 milyon ton feldispat kaynağı tahmin edilmiştir.

Zenginleştirme sonucunda orijinal cevherde %8,10 olan toplam alkali (Na2O+K2O) içeriği, %12,40 çıkarılırken, %0,60 (Fe2O3) içeriği ise < %0,10 (Fe2O3) değerine düşürülmüştür. TiO2 içeriği ise girişteki %0,20 değerinden nihai feldispat konsantresinde <%0,10 değerine indirilmiştir.

Flotasyon deneyleri sonucunda elde edilen feldispat konsantresi, toplam alkali içeriği (Na2O+K2O) ve demir (Fe2O3) içeriği açısından 1. Sınıf olarak değerlendirilebilir (TSE-11325).

Rapor Özellikleri
Rapor No 13840
Rapor Adı MUĞLA İLİ, YATAĞAN İLÇESİ DÂHİLİNDEKİ AR:201700596 (ER:3358657) NO’LU IV.GRUP RUHSAT SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİNİ RAPORU
Konu EHM (FELDİSPAT)
Yer - Konum MUĞLA-YATAĞAN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2021
Yazarlar İlhan SÖNMEZ Reyhan DENİZ

MUĞLA İLİ, YATAĞAN İLÇESİ DÂHİLİNDEKİ AR:201700596 (ER:3358657) NO’LU IV.GRUP RUHSAT SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİNİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13997
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 3.132,72TL


Etiketler: MUĞLA İLİ, YATAĞAN İLÇESİ DÂHİLİNDEKİ AR:201700596 (ER:3358657) NO’LU IV.GRUP RUHSAT SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİNİ RAPORU