• TRABZON İLİ ARSİN-ELMAALAN VE YOMRA-ÖZLÜ MAHALLELERİNE (S: 201400281-ER: 3318261) AİT MADEN JEOLOJİSİ RAPORU


ÖZ

D-B yönünde yaklaşık 350 km uzunluğa ve K-G yönlü yaklaşık 60 km genişliğe

sahip olan Doğu Karadeniz Metalojenik Kuşağı içerisinde birçok VMS tip cevherleşme

mevcuttur. Bu cevherleşmelerin en önemli olanları Çayeli, Murgul, Lahanos, Cerattepe,

Sinkot, Kanköy, Erenler sülfit cevherleşmeleridir. Bu sahalar (Erenler ve Sinkot hariç)

halen işletilmektedir. VMS yataklarının masif cevher kütleleri karakteristik olarak

%60'tan fazla sülfit mineralleri tarafından temsil edilmektedir. Başlıca cevher minerali

olarak pirit, kalkopirit, galenit, sfalerit, fahlerz, enarjit, luzonit, emplektit, bornit,

kovellin, dijenit, ±pirotin, değerli metaller olarak altın ve gümüş, gang mineralleri

olarak da kuvars, barit, kalsit ve jips gözlenmektedir.

Bölgede şu ana kadar işletilmemiş olsa da pek çok zuhur yer almaktadır. Daha

önceki çalışmalarda varlığı tespit edilmiş olan Trabzon-Arsin-Elmaalan ve Özlü

sahalarının VMS cevherleşmesi açısından önemli olabileceği dikkate alınarak sahanın

MTA adına ruhsatı alınmış ve bu tip cevherleşmeyle ilişkili olabilecek Cu-Zn-Au

cevherleşmelerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Elmaalan ve Özlü alterasyon

sahalarında yapılan sondajlı çalışmalar sonucunda Elmaalan sektöründe, ekonomik

önem arz edebilecek bir cevherleşmenin varlığı tespit edilmiştir. Buna karşın Özlü

sahasında yapılan sondaj çalışmalarında herhangi bir cevherleşme tespit edilememiştir.

Elmaalan sahasında cevherleşme Geç Kretase yaşlı Kızılkaya formasyonu

içindeki dasitik volkanizma ile ilişkili olup; volkanojenik masif sülfit (VMS)

yataklanması şeklindedir. Hakim cevherleşmenin dissemine-ağsal, yer yer masif ve

breşik tipte ayrıca kırık ve çatlaklar içerisinde yoğun silisleşmelere bağlı olarak

oluştuğu görülmüştür. Sahada masif cevherleşmenin dışında daha düşük tenörlü

cevherleşmeler dasitik tüfler içerisinde damar ve stokvörk olarak gözlenmektedir.

Yapılan sondajlar neticesinde; geometrisi net olarak ortaya konulamamasına rağmen

cevherleşme oluştuktan sonra tektonizmanın etkin olduğu gözlemlenmiştir. Yer yer

yüksek Au değerleri, bu tektonik zonlarla ilişkili olabileceği dikkate alınmalıdır. Ayrıca

oluşmuş olan VMS mineralizasyonu tektonizma ile kısmen düzensiz bir yapı

kazanmıştır.

Elmaalan yöresinde Cu-Au-Zn cevherleşmesine yönelik olarak 2017 yılında 17

lokasyonda toplam 8325,00 m ve 2018 yılında 9 lokasyonda 3913,40 m olmak üzere

toplam 12.238,40 m sondaj yapılmıştır. Elmaalan sahasında sondaj karotlarından

6395adet jeokimya örneği, 102 adet petrografi, 56 adet parlatma ve 57 adet XRD

örnekleri alınmıştır.

Bölgede çalışmalar yürüten araştırmacılar Özlü yöresinde bir mineralizasyon

belirlemiş, yörede uzun süredir işletilmekte olan Kanköy VMS cevherleşmesine yakın

ve benzer jeolojik özelliklere sahip olması nedeniyle sahadaki Cu-Au-Zn

mineralizasyonun tespitine yönelik 2018 yılında 6 lokasyonda toplam 1876,00m sondaj

yapılmıştır. Sondaj karotlarından 461 adet jeokimya örneği, 13 adet petrografi ve 6 adet

XRD örneği alınmıştır.

Netpro/mine programı kullanılarak Elmaalan sahasında; Cu için 2.229,54 ppm

tenörlü 3.346.374,21 ton, Au için 202,40 ppb tenörlü 3.888.573,42 ton, Zn için 6.606,51

ppm tenörlü 668.694,50 ton kaynak tahmini yapılmıştır. Özlü sahasında ise yapılan

sondaj çalışmaları sonucu ekonomik önem arz eden herhangi bir cevherleşme tespit

edilememiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13840
Rapor Adı TRABZON İLİ ARSİN-ELMAALAN VE YOMRA-ÖZLÜ MAHALLELERİNE (S: 201400281-ER: 3318261) AİT MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ
Yer - Konum TRABZON-YOMRA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2021
Yazarlar Ümit AYDIN Tuna ÖNER Dr. Serdar KESKİN Aytaç TULUKÇU Dr. Samet SAKA Doğan YURTSEVEN

TRABZON İLİ ARSİN-ELMAALAN VE YOMRA-ÖZLÜ MAHALLELERİNE (S: 201400281-ER: 3318261) AİT MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13985
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 2.607,68TL


Etiketler: TRABZON İLİ ARSİN-ELMAALAN VE YOMRA-ÖZLÜ MAHALLELERİNE (S: 201400281-ER: 3318261) AİT MADEN JEOLOJİSİ RAPORU