• ERZURUM OLUR YEŞİLBAĞLAR YÖRESİNDEKİ AR-201700615 NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT MADEN JEOLOJİ RAPORU


2016 yılında MTA tarafından yapılan çalışmalar sonucunda havza ve kuşak madenciliğini geliştirmek ve jeolojik yapıyı aydınlatmak için 3 adet ruhsat sahası talep edilmiş ve talep edilen ruhsat sahaları 2017 yılında MTA adına ruhsatlandırılmıştır. İstenilen bu ruhsatlardan Yeşilbağlar ruhsatı ER:3358799 erişim numarası ile AR-201700615 no’lu Erzurum-Olur ruhsat sahası adıyla istenmiştir. Sahada çalışmalara 2017 yılında, 1/25.000 ölçekli jeolojik etüt ve tahkik jeokimya çalışması ile başlanmıştır. Yeşilbağ köyü civarında belirlenen alterasyon sahasının yaklaşık 6 km2’lik bir alanında detay jeolojik etüt ve jeokimya çalışmaları yapılmıştır. 2017-2018 yıllarında, 1/5000 ölçekli detay jeolojik ve jeokimyasal etüt çalışmaları sonucunda, sahada tektonik hatlara bağlı gelişmiş çinko ve bakır cevherleşmesiyle ilişkili Au-Ag-As-Cu-Pb-Zn anomalisinin varlığı tespit edilmiştir. Yeşilbağlar sahasındaki alterasyonun, anomali ve cevherleşmenin kaynağının Erken Eosen yaşlı, Coşkunlar dasiti ve kuvars porfir olduğu düşünülmektedir. Cevherleşmenin yüzey boyutları, dokanak ilişkisi, yan kayaç alterasyonları, cevherleşme tipleri, cevherleşmeye eşlik eden mineraller ile yan kayaçlarda gözlenen cevherleşmeler ve alterasyonlar birlikte değerlendirildiğinde; Yeşilbağlar cevherleşmesi, tektonik hatlara bağlı yapısal kontrollü bir porfiri sistemi düşündürmektedir. Cevherleşmenin derinlik boyutunun belirlenmesi amacıyla 2018 yılında 7 lokasyonda 2.973,70 m sondaj çalışması yapılmıştır.

İnceleme alanı ve yakın çevresinde gözlenen birimler, Oltu Ekaylı Zonu içerisinde yer almakta olup; bu zon boyunca yüzeylemeler sunan metamorfik, magmatik ve sedimanter birimler, Olur-Tortum Zonu içerisindeki Olur Birliği’ne ait kayalardan oluşmaktadır (Konak vd., 2001). Alterasyon alanları Olur (Erzurum) ilçesinin güney kesimlerinde doğu-batı yönelimli olarak yüzeylemektedirler. Bölgede 2018-2019 yıllarında yapılan çalışmalarda belirlenen altere zonlar, yankayaç ve alterasyon türlerine göre Yeşilbağlar, Kaban ve Köprübaşı alterasyonları olarak tanımlanmıştır. Yeşilbağlar alterasyonu, Jura yaşlı Oltuçayı volkaniti ve Erken Eosen yaşlı Coşkunlar dasitine ait apofizler üzerinde gelişmiştir. Kaban ve Köprübaşı alterasyonları ise Jura yaşlı Kaban dasiti ve Jura-Kretase yaşlı Olurdere Formasyonu dokanak zonu boyunca gelişmiştir. Bu alterasyonlara neden olan çözeltilerin kaynağı olarak Erken Eosen yaşlı Coşkunlar dasitinin apofizi konumundaki kuvars porfirler olarak değerlendirilmektedir (Konak vd., 2001).

Kaban alterasyonu ile Yeşilbağlar alterasyonunda benzer alterasyon parajenezleri gözlenmektedir. Her iki alterasyon zonunda silisleşme, killeşme yaygın iken, yer yer serisitleşme ve kloritleşme de izlenmektedir. Oksidasyon zonunda gelişmiş hematitleşmiş (demir şapka-gossan) zonlar ve sülfat (barit) oluşumlarının yanı sıra jipsler de yaygındır. Yeşilbağlar alterasyon zonunda saçınımlı olarak bulunan pirit ile beraber kırık ve çatlaklarda nadiren malakit ve azurit görülmektedir.

Sahada dik ve eğimli olmak üzere, tamamı yüzeyden itibaren karotlu, 7 lokasyonda toplam 2.973,70 m sondaj yapılmış, sondaj karotlarının tümü yarılanarak toplam 1549 adet (karot) jeokimyasal, 6 min-pet örnek alınmış ve örneklerin MTA’nın merkez laboratuarlarında analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre; 18-YS-1T ve 18-YS-3 nolu sondajlarda en yüksek değerler maksimum 6739 ppm Cu, 9197 ppm Zn, 1480 ppm Pb ve 140 ppb Au cevherli zonlar kesilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13980
Rapor Adı ERZURUM OLUR YEŞİLBAĞLAR YÖRESİNDEKİ AR-201700615 NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT MADEN JEOLOJİ RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Yer - Konum ERZURUM-OLUR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2020
Yazarlar Mehmet ASLAN İsmail İZCİ Sema AKYÜREK

ERZURUM OLUR YEŞİLBAĞLAR YÖRESİNDEKİ AR-201700615 NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT MADEN JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13980
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 631,59TL


Etiketler: ERZURUM OLUR YEŞİLBAĞLAR YÖRESİNDEKİ AR-201700615 NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT MADEN JEOLOJİ RAPORU