• BİLECİK AR: 2016/04 NO.LU ÜYÜK JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE BMK-2018/08 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU


Bilecik ilinde, 2017-33-13-10 özel kod no.lu Bursa, Bilecik ve Eskişehir

Jeotermal Enerji Aramaları Projesi kapsamında, AR: 2016/04 no.lu Üyük jeotermal

kaynak arama ruhsat alanında 2017 yılında MTA Genel Müdürlüğü tarafından

gerçekleştirilen ve jeolojik, hidrojeolojik ve jeofizik çalışmaları kapsayan etüt çalışmaları

ile ruhsat alanının jeotermal enerji olanaklarının araştırılması hedeflenmiştir. Yapılan bu

çalışmaların sonucunda belirlenen lokasyonda, 2018-33-13-11 özel kod no.lu Bursa,

Bilecik ve Eskişehir Jeotermal Enerji Aramaları Projesi kapsamında, sondaj (BMK-

2018/08) çalışması gerçekleştirilmiştir.

Çalışma alanında temelde Alt Jura (Liyas) yaşlı Bayırköy formasyonuna ait

kumtaşı, çamurtaşı, konglomera, şeyl, silttaşı ve kireçtaşı birimleri ve Orta Jura-Alt

Kretase yaşlı Bilecik kireçtaşı yer almaktadır. Bu birimlerini üzerine Kretase yaşlı

Yenipazar formasyonu uyumsuzlukla gelmektedir. Bu birimlerin üzerine ise Üst Eosen-

Alt Miyosen yaşlı Gemiciköy formasyonu ile Kuvaterner yaşlı taraça ve alüvyon

uyumsuz olarak gelmektedir.

AR: 2016/04 no.lu Üyük jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında

gerçekleştirilen jeolojik, hidrojeolojik, jeokimyasal ve jeofizik çalışmaların

değerlendirilmesi sonucunda 750±50 m derinliğinde bir adet jeotermal araştırma sondajı

yapılmasına karar verilmiştir. Tektonik etkiye uğramış birimlerin kırık çatlaklarının

geçirimli, iletken bir özellik kazanacağı düşünülerek ve jeoloji, jeofizik su kimyası

çalışma verileri de değerlendirilerek sondaj lokasyonu belirlenmiştir.

Etüt çalışmaları sonuçlarına göre, AR: 2016/04 no.lu Üyük jeotermal kaynak

arama ruhsat sahasında yapılan BMK-2018/08 jeotermal araştırma kuyusu 782 m

derinlikte bitirilmiştir. Kuyuda 0-60 m’ler arasında alüvyon (kum, çakıl şeklinde gevşek

tutturulmuş malzeme), 60-335 m’ler arasında Gemiciköy formasyonuna ait litolojiler (kil,

kiltaşı), 335-359 m’ler arasında Yenipazar formasyonuna ait litolojiler (kireçtaşı bloğu,

JKb), 359-375 m’ler arası tam kaçaklı ilerleme, 359-645 m’ler arasında yine Yenipazar

formasyonuna ait litolojiler (siltli, kumlu kiltaşı), 645-782 m’ler arasında ise Bilecik

kireçtaşına ait birimler (kumtaşı, kireçtaşı, kiltaşı) kesilmiştir.

BMK-2018/08 jeotermal araştırma kuyusunda kuyu taban derinliği 782 m iken,

774 m’den 2 kez kuyu içi jeofizik termik log ölçüsü ve 763 m’den amerada aleti ile 3 kez

kuyu içi sıcaklık ölçüsü alınmıştır. Kuyu içi maksimum sıcaklık amerada ile 763 m’de

22,82 °C ölçülmüştür. Alınan sıcaklık ölçüleri, kuyu takip bilgileri ile birlikte

değerlendirildikten sonra, sıcaklığın düşük olmasından dolayı, bu seviyede (782 m)

ilerleme bitirilmiş ve kuyu teçhiz edilmemiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13976
Rapor Adı BİLECİK AR: 2016/04 NO.LU ÜYÜK JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE BMK-2018/08 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT JEOLOJİ JEOFİZİK
Yer - Konum BİLECİK-GÖLPAZARI
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2021
Yazarlar Engin PURTUL Hayrettin KARZAOĞLU Gamze KARZAOĞLU Murat AKAR

BİLECİK AR: 2016/04 NO.LU ÜYÜK JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE BMK-2018/08 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13976
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 275,84TL


Etiketler: BİLECİK AR: 2016/04 NO.LU ÜYÜK JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE BMK-2018/08 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU