• SULTAN DAĞLARI’NIN JEOLOJİSİ VE JEODİNAMİK EVRİMİ PROJE RAPORU


Çalışma alanı Sultan Dağları ve çevresinde, Çay (Afyonkarahisar), Akşehir,

Doğanhisar, Hüyük, (Konya), Yalvaç, Gelendost ve Şarkikaraağaç’ı (Isparta) içerisine

alan yaklaşık 5655 km²’lik bir alanı kapsar. Çalışma alanında yer alan tektono-stratigrafik

birimler paraotokton, allokton ve Senozoyik yaşlı örtü birimleri olmak üzere üç ana

bölümde incelenmiştir. Paraotokton konumlu birimler, Geyikdağı Birliği’ne ait

Sultandağı Birimi ve Anamas-Akseki Otoktonu’dur. Allokton birimler ise Aladağ

Birliği’ne ait Çay Birimi, Bodrum Napı, Bozkır Birliği’ne ait Beyşehir-Hoyran Napları

ve Şeytanderesi karışığından oluşmaktadır.

Sultandağı Birimi erken Kambriyen-Geç Kretase yaşlı metamorfik, sedimanter ve

volkanik kayaçlardan oluşur. Sultandağı Birimi en altta erken Kambriyen yaşlı

kuvarsitlerden oluşan Hüdai formasyonu ile başlar. Hüdai formasyonunun alt kesimleri

yine erken Kambriyen yaşlı kalkalkalen karakterdeki Çaydere metariyoliti tarafından

kesilmektedir. Hüdai formasyonu üzerinde uyumlu olarak orta Kambriyen yaşlı Çaltepe

formasyonuna ait dolomit, mermer ve yumrulu rekristalize kireçtaşları yer almaktadır.

Çaltepe formasyonu üstten geç Kambriyen-Erken Ordovisiyen yaşlı, metabazit ara

seviyeleri içeren metakumtaşı, metasilttaşı ve filllitlerden oluşan türbiditik istif

niteliğindeki Seydişehir formasyonuna uyumlu olarak geçiş gösterir. Seydişehir

formasyonu üzerine uyumsuz olarak Geç Devoniyen yaşlı metaçakıltaşı, kuvarsit,

metakumtaşı, fillit, kalkşist ve rekristalize kireçtaşları ile temsil edilen Engilli

formasyonu gelmektedir. Engilli formasyonu üstten uyumlu olarak Karbonifer yaşlı fillit,

kalkşist, kuvarsit, metakumtaşı, metabazit, rekristalize kireçtaşı ve dolomitlerden oluşan

Harlak formasyonuna geçiş gösterir. Harlak formasyonu içerisinde Gökdere ve Kuz

üyeleri olmak üzere iki üye ayırtlanmaktadır. Buna göre formasyonun alt kesimlerindeki

bol krinoidli, makro fosilli rekristalize kireçtaşları Gökdere üyesini, üst kesimlerinde yer

alan ve çoğunlukla mor fillitlerden oluşan kesim ise Kuz üyesini oluşturmaktadır. Harlak

formasyonu üzerinde uyumlu ve geçişli olarak geç Karbonifer-Permiyen yaşlı rekristalize

kireçtaşları ile dolomit merceklerinden oluşan Ilıcak formasyonu yer almaktadır.

Sultandağı Birimi’nde Mezozoyik istifi, Orta Triyas yaşlı karasaldan sığ denizele değişen

ortam ürünü çakıltaşı, kumtaşı ve çamurtaşlarıyla temsil edilen Pınarbaşı formasyonu ile

başlar. Paleozoyik yaşlı birimler üzerine açısal uyumsuz olarak gelen Pınarbaşı

formasyonu, üstten uyumlu olarak Taraşçı kireçtaşına geçer. Taraşçı kireçtaşı üzerinde

uyumsuzlukla Erken-Orta Jura yaşlı Feletepe formasyonuna ait kumtaşı ve çamurtaşları

bulunur. Feletepe formasyonu üzerine uyumlu olarak Orta Jura-Geç Kretase yaşlı

kalkarenit, rekristalize kireçtaşı ve dolomitlerden oluşan Hacıalabaz formasyonu

gelmektedir. Hacıalabaz formasyonu içerisine siller şeklinde yerleşmiş, Düzkaya

volkanitine ait orta-geç Jura yaşlı diyabaz ve bazaltlar yer almaktadır.

Hacıalabaz formasyonu içerisinde gözlenen demirli boksit yataklarının, bölgede

Kalloviyen’de meydana gelen kıta içi bir volkanizmayla oluşan Düzkaya volkanitlerinin

eş zamanlı olarak lateritleşmeye uğramasıyla oluştuğu ortaya konmuştur.


Rapor Özellikleri
Rapor No 13958
Rapor Adı SULTAN DAĞLARI’NIN JEOLOJİSİ VE JEODİNAMİK EVRİMİ PROJE RAPORU
Konu JEOLOJİK HARİTALAMA
Yer - Konum AFYON ISPARTA KONYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2021
Yazarlar Ali ERGEN Alper BOZKURT Doç. Dr. Ayhan ILGAR

SULTAN DAĞLARI’NIN JEOLOJİSİ VE JEODİNAMİK EVRİMİ PROJE RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13958
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.735,05TL


Etiketler: SULTAN DAĞLARI’NIN JEOLOJİSİ VE JEODİNAMİK EVRİMİ PROJE RAPORU