• ÇANKIRI-ATKARACALAR-ÇARDAKLI ÇAÇ-2019/02 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU


Enerji Ön Etütleri Projesi, Çankırı Jeotermal Arama Sondajı kapsamında

gerçekleştirilen Çankırı-Atkatacalar-Çardaklı ÇAÇ-2019/02 jeotermal araştırma

sondaj çalışması ile ARA.18.00.2016.JEO.2 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat

sahası jeotermal enerji olanaklarının araştırılması hedeflenmiştir.

ÇAÇ-2019/02 jeotermal araştırma sondajının gerçekleştirildiği

ARA.18.00.2016.JEO.2 no.lu Çankırı, Atkaracalar jeotermal kaynak arama ruhsat

sahası ve civarında 2017 yılında jeoloji, jeofizik ve hidrojeokimya çalışmaları

gerçekleştirilmiştir.

ÇAÇ-2019/02 jeotermal araştırma sondajının gerçekleştirildiği

ARA.18.00.2016.JEO.2 no.lu Atkaracalar jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ve

civarı stratigrafisi, sondaj çalışması sonrası, ruhsat sahasında izlenen ve izlenmeyen

birimler olarak şekillenmiştir. Çalışma alanında temelde Alt Triyas yaşlı Karakaya

Formasyonu ile Jura-Kretase yaşlı, genellikle kireçtaşlarından oluşan Dumlupınar,

Hacıhasan ve Ödemiş formasyonları yer almaktadır. Bütün bu birimleri uyumsuz

olarak Tersiyer’de çökelmiş volkanik ve sedimanter kayaçlar örtmektedir. İstif,

Kuvaterner yaşlı yamaç molozu, traverten ve alüvyonlarla son bulur. Sahada sıkışmalı

tektonik rejimle ilişkili yapılar gözlenir. Bunlar KD-GB ve KB-GD doğrultulu

doğrultu atımlı faylardır.

ÇAÇ-2019/02 jeotermal araştırma sondajı çalışması 3.068 metre derinlikte

tamamlanmıştır. Delme, kuyu içi jeofizik log ölçüleri ve teçhiz işlemlerinin ardından

kuyuda gerçekleştirilen asitleme uygulamaları sonrası üretim ve test çalışmaları

neticesinde, kompresör üretimi sonucu, kuyu başında maksimum 8,5 l/sn. debi ve 65,5

0C sıcaklıkta akışkan elde edilmiştir. Test çalışmalarında kuyu içinde ölçülen en

yüksek sıcaklık 121,85 oC (3.054 metredeki statik sıcaklık)’dir.

ÇAÇ-2019/02 jeotermal araştırma sondajından üretilen su, Uluslararası

Hidrojeologlar Birliği (IAH, 1979)’nin öngördüğü sınıflamaya göre sodyumlu, klorlu,

florlu, mineralli, sıcak su sınıfına girmektedir. Piper diyagramında yapılan

değerlendirmeye göre, ÇAÇ-2019/02 jeotermal araştırma sondajına ait su

numunesinde, Cl- + SO4

2-> HCO3

- + CO3

- ve Na++K+ > Ca2++Mg2+ olup bu sular tuzlu

ve sodalı sulardır. Bu sular ayıca karbonat olmayan alkalilerin karbonat alkalilerden

büyük olduğu, yani karbonat olmayan alkalileri %50’den fazla olan, NaCl, NaSO4 ve

KCl’lü sulardır. Bu sularda alkaliler ve güçlü asitler egemendir. Deniz ve çok acı sular

bu gruptadır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13929
Rapor Adı ÇANKIRI-ATKARACALAR-ÇARDAKLI ÇAÇ-2019/02 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu SICAK SU SONDAJI
Yer - Konum ÇANKIRI-ATKARACALAR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2019
Yazarlar Sinan SARP Safa BAKRAÇ

ÇANKIRI-ATKARACALAR-ÇARDAKLI ÇAÇ-2019/02 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13929
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 195,80TL


Etiketler: ÇANKIRI-ATKARACALAR-ÇARDAKLI ÇAÇ-2019/02 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU