• BURSA İLİ, İNEGÖL İLÇESİ AR: 190 NO.LU ORTAKÖY JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU


Bursa ili, İnegöl ilçesinde yer alan AR: 190 no.lu Ortaköy jeotermal kaynak arama

ruhsat alanında, 2017-33-13-10 özel kod no.lu Bursa, Bilecik ve Eskişehir Jeotermal

Enerji Aramaları Projesi kapsamında, MTA Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılında

gerçekleştirilen jeolojik, hidrojeolojik, jeokimyasal ve jeofizik çalışmaları kapsayan etüt

çalışmaları ile ruhsat alanının jeotermal enerji olanaklarının araştırılması hedeflenmiştir.

Çalışma alanının içinde kaldığı bölgede en altta Permo-Triyas yaşlı Nilüfer

Formasyonu yer almaktadır. Permo-Triyas yaşlı bu birimi Eosen yaşlı Alaçam Graniti

kesmektedir. Bu birimlerin üzerinde Üst Miyosen yaşlı sedimanter ve volkanik

birimlerden oluşan İnegöl Formasyonu’na ait birimler uyumsuz olarak yer alır. Bütün bu

birimler üzerine ise Kuvaterner yaşlı alüvyon uyumsuz olarak gelmektedir.

Çalışma sahasında Üst Miyosen yaşlı İnegöl Formasyonu jeotermal açıdan örtü

özelliği göstermektedir. Permo-Triyas yaşlı Nilüfer Formasyonu’nun karbonatlı birimleri

rezervuar özelliği göstermektedir. Tektonik dokanaklardan da jeotermal akışkan elde

edilebilir. Isı kaynağı olarak Alaçam Graniti kaynaklı radyoaktif ışıma düşünülmektedir.

Çalışma sahası düşük ve orta entalpili bir jeotermal saha sınıfına girmektedir.

AR: 190 no.lu Ortaköy jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında herhangi bir

sıcak su kaynağı veya sıcak su amaçlı açılmış kuyu bulunmamaktadır. Sahada yapılan

çalışmalarda 12 adet su örneği alınmış ve bunlar üzerinde kimyasal analiz yapılarak

suların kökensel ilişkisi araştırılmış ve jeotermometre hesapları yapılmıştır. Yapılan

jeotermometre hesaplarına göre muhtemel rezervuar sıcaklığının, ortalama, 40,47 oC ile

72,12 oC arasında olabileceği hesaplanmıştır.

AR: 190 no.lu Ortaköy jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında gerçekleştirilen

jeolojik, hidrojeolojik, jeokimyasal ve jeofizik çalışmalarının değerlendirilmesi

sonucunda I43, I111, I145, I151 ve I153 no.lu DES ölçü noktaları jeotermal araştırma

sondajı yapılması için olumlu olarak değerlendirilmiştir. Tektonik etkiye uğramış

birimlerin kırık çatlaklarının geçirimli, iletken bir özellik kazanacağı düşünülerek ve

jeoloji, jeofizik, jeokimyasal çalışma verileri de değerlendirilerek muhtemel sondaj

lokasyonları belirlenmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13926
Rapor Adı BURSA İLİ, İNEGÖL İLÇESİ AR: 190 NO.LU ORTAKÖY JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT JEOLOJİ JEOFİZİK
Yer - Konum BURSA-İNEGÖL
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2020
Yazarlar Engin PURTUL Hayrettin KARZAOĞLU Gamze KARZAOĞLU Murat AKAR

BURSA İLİ, İNEGÖL İLÇESİ AR: 190 NO.LU ORTAKÖY JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13926
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 231,16TL


Etiketler: BURSA İLİ, İNEGÖL İLÇESİ AR: 190 NO.LU ORTAKÖY JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU