•   KONYA-SİLLE-KOZAĞAÇ-SELÇUKLU JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK ) RAPORU


MTA Genel Müdürlüğü ile Konya Büyük Şehir Belediye Başkanlığı arasında

yapılan sözleşme gereği, Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı’nca

hazırlanan 2010-33-56 proje özel kod no.lu “Konya-Sille-Kozağaç-Selçuklu Jeotermal

Enerji Aramaları Projesi (Ücretli)” kapsamında, ruhsatları Belediye’ye ait olan, 3 (üç)

adet sahada (56, 57 ve 58 no.lu) jeotermal enerji aramalarına yönelik olarak jeoloji ve

jeofizik etüt çalışmaları yapılmıştır.

İnceleme alanındaki en yaşlı birim Karbonifer yaşlı metamorfik kayalardan

oluşan Halıcı Formasyonu olup, üzerine uyumsuzlukla Alt Triyas yaşlı kırıntılılar ve

kireçtaşından oluşan Ardıçlı Formasyonu, karbonatlı kayaçlardan oluşan Orta TriyasÜst

Jura yaşlı Loras Formasyonu ile Berriyasiyen-Alt Maastrihtiyen yaşlı Midos Tepe

Formasyonu gelir. Orta-Üst Maastrihtiyen-Alt Paleosen yaşlı Hatip Ofiyolitli

Karışığı’nın üzerine Üst Maastrihtiyen-Alt Paleosen sırasında Çayırbağı Ofiyoliti

yerleşmiştir. Bütün bu birimleri kireçtaşı, marn ve volkanitlerden oluşan Tersiyer yaşlı

Dilekçi Formasyonu uyumsuzlukla örter. İnceleme alanındaki en genç birimler ise

Kuvaterner yaşlı yelpaze çökelleri ve alüvyonlardır.

Sahadaki en büyük fay, Konya Ovası’nı batıdan sınırlayan Konya fayıdır.

Ayrıca, değişik doğrultularda eğim atımlı normal faylar görülmektedir.

Kuyulardan ölçülen sıcaklıklar 13,5 ile 31 oC arasında değişmektedir.

Alınan jeofizik ölçülere ait veriler değerlendirilerek sahanın özdirenç dağılımı

belirlenmiş olup elektrik yapı kesitleri, gravite anomali haritaları, manyetik dağılım

haritaları ile ve SP profilleri karşılaştırılarak olası süreksizlikler ortaya konulmuştur.

Bu çalışma sonucunda elde edilen veriler yorumlanarak iki adet sondaj yeri

önerilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11525
Rapor Adı KONYA-SİLLE-KOZAĞAÇ-SELÇUKLU JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK ) RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT
Yer - Konum KONYA- SELÇUKLU -MERAM
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2012
Yazarlar İsmail KARA Mustafa DURDU Adnan USLU Atakan ALACA Mehmet Ali AZITEPE

KONYA-SİLLE-KOZAĞAÇ-SELÇUKLU JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK ) RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11525
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 258,89TL


Etiketler: KONYA-SİLLE-KOZAĞAÇ-SELÇUKLU JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK ) RAPORU