•   AMASYA-SULUOVA-KERİMOĞLU ASK-2016/11 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU


Amasya ili, Suluova ilçesi, Kerimoğlu köyü ve çevresini içerisine alan ve 2015

yılında MTA Genel Müdürlüğü tarafından alınan Amasya-Merzifon-Kerimoğlu ARA.

05.00.2015.JEO.3 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ve çevresinde yapılan

jeoloji, jeofizik ve hidrojeokimyasal çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen sondaj (ASK-

2016/11) çalışması ile ruhsat sahası ve çevresindeki jeotermal sistemin araştırılması,

potansiyelin ortaya çıkarılması ve ülke ekonomisine kazandırılması amaçlanmıştır.

ASK-2016/11 jeotermal sondajının gerçekleştirildiği Amasya-Suluova-

Kerimoğlu ARA. 05.00.2015.JEO.3 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahasının içinde

kaldığı bölge Sakarya kıtası ile İzmir-Ankara-Erzincan okyanusunun kayaçlarını içine

alan ve güneyde bulunan Neotetis’e ait okyanusal litosferin Kretase boyunca Sakarya

kıtasının altında tüketildiği bir alanda bulunmaktadır (Şengör ve Yılmaz 1981). Sakarya

kıtasının temelini Permo-Triyas yaşlı Tokat metamorfitleri, Permiyen yaşlı Gelinsini

Formasyonu ve Triyas yaşlı Karakaya Formasyonu oluşturmaktadır. Alt Karbonifer’de

Sakarya kıtasında oluşan Hersiniyen orojenezi sonrasında transgresyonla Permiyen’de

kırıntı ve karbonatlardan oluşan Gelinsini Formasyonu çökelmiştir. Triyas’taki gerilme

kuvvetlerinin artmasıyla havza derinleşmiş, kırıntı, karbonat, volkanit ile Paleozoyik ve

Permiyen yaşlı olistolitlerden oluşan Karakaya Formasyonu oluşmuştur. Orta-Üst

Triyas’ta neritik karbonatların gelmesiyle Triyas havzası kapanmıştır. Liyas’taki

transgresyonla Orta Jura-Alt Kretase yaşlı (Soğukçam Formasyonu) şelf, yamaç ve

pelajik kireçtaşları çökelmiştir. Bunların yanısıra güneydeki okyanus Kretase boyunca

tüketilmiş olup, yığışım prizması ve melanjlar oluşmuştur (Hakyemez ve diğerleri, 1986).

Turoniyen sonrası sıkışmanın devam etmesiyle kalkalkelen nitelikteki ada-yayı

volkanizması ve yay önü/ardı çökelleri oluşmuştur. Melanjlaşma ve ada yayı

volkanizması Üst Kretase’deki dalma batmanın iki göstergesidir. Yığışımın üzerine

neritik karbonatlar çökeldikten sonra Paleosen’deki fliş çökelimi devam etmiştir. Daha

sonra volkanizmanın devam etmesi, yelpaze deltası çökelleriyle birlikte derin denizel

ortam kapanmaya başlamıştır. Bölgede Paleosen ve Alt Eosen döneminde biriken sıkışma

ile birlikte ofiyolitler Lütesiyen öncesi temel üzerine retroşariye olmuştur (Yılmaz ve

Tüysüz, 1984). Bu olay Kırşehir Masifi ile Sakarya Kıtası’nın kıta kıta çarpışmasını

göstermekte ve İzmir-Ankara-Erzincan okyanusunun kapanmasına işarettir. Lütesiyen’de

sığ denizel birimlerden sonra Üst Eosen-Oligosen’de sıkışmanın iyice artmasıyla asidik

mağma sokulumuyla (Tavşandağı granitoyidi) havza yükselmiştir. Üst Miyosen-

Pliyosen’de karasalların üzerine gölsel jipsli seviyeler ve Kuvaterner’de güncel çökeller

gelmiştir (MTA, 2002).

Amasya-Suluova-Kerimoğlu ARA. 05.00.2015.JEO.3 no.lu jeotermal kaynak

arama ruhsat sahasında gerçekleştirilen ASK-2016/11 jeotermal sondajı 2.200 m’de

tamamlanmıştır. Kuyunun kompresörlü üretimi 1,32 l/sn. ve üretim sıcaklığı 43,8 °C dir.

Yapılan kuyu test çalışmalarına göre kuyu içi maksimum sıcaklık 95,5 °C, enjeksiyon

endeksi 7,01 t/sa/bar olarak ölçülmüştür. Kuyu içi maksimum basınç 208,239 bar olarak

ölçülmüştür. 1.550-1.600 ile 1.650-1.700 m'ler arası üretim zonu olarak tespit edilmiştir.

Kuyudan üretilen su, Uluslararası Hidrojeologlar Birliği (AIH) sınıflamasına göre

sodyumlu, sülfatlı, klorürlü, sıcak ve mineralli sular sınıfına girmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13917
Rapor Adı AMASYA-SULUOVA-KERİMOĞLU ASK-2016/11 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu
Yer - Konum AMASYA-SULUOVA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2020
Yazarlar Fatih Mehmet ÖZİÇLİ Dr. Aydın ÇİÇEK Adnan GÜVEN İsmail ÖZTEL Mustafa BAŞIKARA

AMASYA-SULUOVA-KERİMOĞLU ASK-2016/11 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13917
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 556,56TL


Etiketler: AMASYA-SULUOVA-KERİMOĞLU ASK-2016/11 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU