•  ÇANKIRI-BAYRAMÖREN-KARAKAYA KÖYÜ AR:201100388 ER:3252650 NOLU IV.GRUP FELDİSPAT RUHSAT SAHASININ BULUCULUĞA ESAS MADEN JEOLOJİSİ RAPORU


Ruhsat sahasında Jura’dan Kretase’ye kadar yaş aralığı veren birimler

bulunmaktadır.

Ruhsat sahasında en yaşlı birim; Yılmaz ve Boztuğ (1986) tarafından Dogger yaşı

verilen ve Kastamonu Granitoyidleri’nin devamı olarak nitelendirilen granitoyidik kayaçlardır.

Ruhsat sahasında Kastamonu granitoyidlerinin devamı olarak nitelendirilen

granitoyidik kütle yaklaşık 2,5-3 km2 civarında bir alanda yayılım sunar.

Bu çalışmanın amacı AR:201100388 (ER:3252650) numaralı ruhsat sahası içerisinde

yayılım sunan granitoyidler içerisindeki K-Feldspat-granit cevherleşmelerinin yayılım

alanlarının ayrıntılı jeoloji haritasının yapılması, numunelerinin alınması ve doğal

mostralardan yararlanılarak kalınlık ve tenörlerinin belirlenerek ekonomiye kazandırılması

hedeflenmiştir.

Ruhsat sahası 1/100.000 ölçekli F30, 1/25.000 ölçekli F30-d3 paftasında yer alır.

1999.49 ha’dır. 2017-32-13-24 proje numarası ile yürütülen çalışmalar 8 ay sürmüştür.

Çalışmalar; ruhsat sahasına en yakın (67 km) olması nedeniyle Karabük ili

Safranbolu ilçesinden yürütülmüştür.

Ruhsat sahasının içinde bulunduğu 1/100.000 ölçekli F30 paftasında en yaşlı birim

Yunus metamorfitleridir.

Birimi başlıca muskovit-kuvars-albit şist, klorit-epidot-aktinolit şist, glokafan-albit-klorit

şist, metamorfikler, metavolkanitler, metakumtaşları, kristalize kireçtaşları ile grafit-grafitşist

(Kıral ve diğ., 2017) mercek ve mostralarından oluşur.

Genel olarak fliş istifi karakterlidir. Üst seviyelere doğru platform çökellerine geçiş

gösterir.

Batı Pontitler’de yaygın olarak bulunan Dogger granitoyidlerinin inceleme alanında

mostraları vardır. Yunus metamorfitlerini keser konumda birçok yerde görülmüştür. Bu

granitlerden çökel almış olarak Malm yaşlı İnaltı kireçtaşlarının granitoyidleri uyumlu olarak

örttüğü saptanmıştır.

Büyük çoğunluğu karbonat çökellerinden oluşan İnaltı kireçtaşı, Malm öncesi

birimlerin tamamını örten ilk birimdir. Giderek derinleşen havzada karbonat platformlarından

flişel çökellere geçiş izlenir.

Derin deniz koşullarının oluşmasıyla Susuz formasyonu olarak tanımlanan kumtaşı,

silttaşı, kumlu kireçtaşı ve çakıltaşından oluşan birim çökelmiştir.

Susuz formasyonu İnaltı kireçtaşları ile geçişli olup, devamlılık sunarlar.

Susuz formasyonu üzerinde yer alan Aktaş karmaşığı; okyanus kabuğunun, okyanus

çökellerinin, volkaniklerinin metamorfik kayaçların dilimlenerek ve bloklanarak karışması

sonucu oluşmuştur.

ii

Maastrihtiyen-Paleosen öncesinde melanj prizması yükselerek kara aşınma alanı

durumuna gelmiştir. Bu alanların aşınması sonucu bir kaba taneli yelpaze deltası gelişmiştir

(Emirler formasyonu).

Bölgede deniz ilerlemesinin egemen olması sonucu kumtaşı, kiltaşı ve

kireçtaşlarından oluşan Orta-Üst Maastrihtiyen yaşlı Ödemiş formasyonu çökelmiştir.

Ruhsat sahasında 18 lokasyonda toplam 4463,40 metre karotlu sondaj çalışması

gerçekleştirilmiştir. Bu sondajlardan 15 tanesi dik (90), 3 tanesi de 60-80 derece eğimli olarak

gerçekleştirilmiştir.

NetProMine programında aralarında jeolojik sürekliliğin var olduğu düşünülen

sondajlardan çeşitli yönlerde kesitler alınmış ve feldispat cevherleşmesine ilişkin üç boyutlu

katı model oluşturulmuştur.


Rapor Özellikleri
Rapor No 13914
Rapor Adı ÇANKIRI-BAYRAMÖREN-KARAKAYA KÖYÜ AR:201100388 ER:3252650 NOLU IV.GRUP FELDİSPAT RUHSAT SAHASININ BULUCULUĞA ESAS MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu FELDİSPAT
Yer - Konum ÇANKIRI-BAYRAMÖREN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2020
Yazarlar NECMİ KIRAL AYTAÇ TULUKÇU

ÇANKIRI-BAYRAMÖREN-KARAKAYA KÖYÜ AR:201100388 ER:3252650 NOLU IV.GRUP FELDİSPAT RUHSAT SAHASININ BULUCULUĞA ESAS MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13914
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.237,21TL


Etiketler: ÇANKIRI-BAYRAMÖREN-KARAKAYA KÖYÜ AR:201100388 ER:3252650 NOLU IV.GRUP FELDİSPAT RUHSAT SAHASININ BULUCULUĞA ESAS MADEN JEOLOJİSİ RAPORU