• ÇANKIRI-BAYRAMÖREN-KARAKAYA KÖYÜ AR:201100404 ER:3252649 NOLU IV.GRUP FELDİSPAT RUHSAT SAHASININ BULUCULUĞA ESAS MADEN JEOLOJİSİ RAPORU


Ruhsat sahasında Jura’dan Kretase’ye kadar yaş aralığı veren birimler

bulunmaktadır.

Ruhsat sahasında en yaşlı birim; Yılmaz ve Boztuğ (1986) tarafından Dogger yaşı

verilen ve Kastamonu Granitoyidleri’nin devamı olarak nitelendirilen granitoyidik kayaçlardır.

Ruhsat sahasında Kastamonu granitoyidlerinin devamı olarak nitelendirilen

granitoyidik kütle yaklaşık 1.5-2 km2 civarında bir alanda yayılım sunar.

Bu çalışmanın amacı AR:201100404 (ER:3252649) numaralı ruhsat sahası içerisinde

yayılım sunan granitoyidler içerisindeki K-Feldspat-granit cevherleşmelerinin yayılım

alanlarının ayrıntılı jeoloji haritasının yapılması, numunelerinin alınması ve doğal

mostralardan yararlanılarak kalınlık ve tenörlerinin belirlenerek ekonomiye kazandırılması

hedeflenmiştir.

Ruhsat sahası 1/100.000 ölçekli F30, 1/25.000 ölçekli F30-d3, d4 paftalarında yer alır.

1000.75 ha’dır. 2017-32-13-24 proje numarası ile yürütülen çalışmalar 8 ay sürmüştür.

Çalışmalar; ruhsat sahasına en yakın (67 km) olması nedeniyle Karabük ili

Safranbolu ilçesinden yürütülmüştür.

Ruhsat sahasının içinde bulunduğu 1/100.000 ölçekli F30 paftasında en yaşlı birim

Yunus metamorfitleridir.

Birimi başlıca muskovit-kuvars-albit şist, klorit-epidot-aktinolit şist, glokafan-albit-klorit

şist, metamorfikler, metavolkanitler, metakumtaşları, kristalize kireçtaşları ile grafit-grafitşist

(Kıral ve diğ., 2017) mercek ve mostralarından oluşur.

Genel olarak fliş istifi karakterlidir. Üst seviyelere doğru platform çökellerine geçiş

gösterir.

Batı Pontitler’de yaygın olarak bulunan Dogger granitoyidlerinin inceleme alanında

mostraları vardır. Yunus metamorfitlerini keser konumda birçok yerde görülmüştür. Bu

granitlerden çökel almış olarak Malm yaşlı İnaltı kireçtaşlarının granitoyidleri uyumlu olarak

örttüğü saptanmıştır.

Büyük çoğunluğu karbonat çökellerinden oluşan İnaltı kireçtaşı, Malm öncesi

birimlerin tamamını örten ilk birimdir. Giderek derinleşen havzada karbonat platformlarından

flişel çökellere geçiş izlenir.

Derin deniz koşullarının oluşmasıyla Susuz formasyonu olarak tanımlanan kumtaşı,

silttaşı, kumlu kireçtaşı ve çakıltaşından oluşan birim çökelmiştir.

Susuz formasyonu İnaltı kireçtaşları ile geçişli olup, devamlılık sunarlar.

ii

Susuz formasyonu üzerinde yer alan Aktaş karmaşığı; okyanus kabuğunun, okyanus

çökellerinin, volkaniklerinin metamorfik kayaçların dilimlenerek ve bloklanarak karışması

sonucu oluşmuştur.

Maastrihtiyen-Paleosen öncesinde melanj prizması yükselerek kara aşınma alanı

durumuna gelmiştir. Bu alanların aşınması sonucu bir kaba taneli yelpaze deltası gelişmiştir

(Emirler formasyonu).

Bölgede deniz ilerlemesinin egemen olması sonucu kumtaşı, kiltaşı ve

kireçtaşlarından oluşan Orta-Üst Maastrihtiyen yaşlı Ödemiş formasyonu çökelmiştir.

Ruhsat sahasında egemen litolojiyi K-feldispatlar oluşturur. Egemen K-feldispat

mineralleri ortoklas ve mikroklin olup, plajioklas minerali ise albit gözlenmektedir. Sahada

ortalama alkali toplamı(Na2O+K2O) %8,75 olan yaklaşık 17.000.000 ton feldispat kaynağı

hesaplanmıştır.

Ruhsat sahasına ait 1/5000 ölçekli detay maden jeolojisi haritası kullanılarak Granit

Daykların yeraldığı alanlar Net Cad programı kullanılarak alanları hesaplanmıştır. Granit

Daykların tahmini kalınlıkları kullanılarak hacimleri hesaplanmıştır. Ruhsat sahasına ait 4

adet numuneden elde edilen ortalama yoğunluk değeri 2,55 ton/m3 analiz sonucu

kullanılmıştır. Bu veriler ile yapılan hesaplamalar sonucunda ruhsat sahasında yaklaşık

17.000.000 ton feldspat kaynak tahmin edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13913
Rapor Adı ÇANKIRI-BAYRAMÖREN-KARAKAYA KÖYÜ AR:201100404 ER:3252649 NOLU IV.GRUP FELDİSPAT RUHSAT SAHASININ BULUCULUĞA ESAS MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu FELDİSPAT
Yer - Konum ÇANKIRI-BAYRAMÖREN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2020
Yazarlar NECMİ KIRAL AYTAÇ TULUKÇU

ÇANKIRI-BAYRAMÖREN-KARAKAYA KÖYÜ AR:201100404 ER:3252649 NOLU IV.GRUP FELDİSPAT RUHSAT SAHASININ BULUCULUĞA ESAS MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13913
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 532,51TL


Etiketler: ÇANKIRI-BAYRAMÖREN-KARAKAYA KÖYÜ AR:201100404 ER:3252649 NOLU IV.GRUP FELDİSPAT RUHSAT SAHASININ BULUCULUĞA ESAS MADEN JEOLOJİSİ RAPORU