• KÜTAHYA-HİSARCIK 18 VE 19 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARININ JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU


 ÖZ

2011-33-13-04-5 özel kod numaralı, “Kütahya ve Civarı Jeotermal Enerji Aramaları Projesi” kapsamında, Kütahya-Hisarcık 18 ve 19 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında, jeotermal potansiyeli belirlemeye yönelik, detay jeoloji, hidrojeoloji ve jeofizik etüt çalışmaları yapılmıştır.

Kütahya-Hisarcık 18 ve 19 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahalarında, temelde Üst Paleozoyik-Alt Triyas yaşlı metamorfikler (Sarıcasu Formasyonu) yer almakta olup, bunların üzerine uyumsuz olarak Orta-Üst Miyosen yaşlı Kızılbük formasyonu gelmektedir. Bu birimlerin üzerinde Miyosen yaşlı Hisarcık ve Emet formasyonları ile Dereköy bazaltı yer alır. En üstte ise Kuvaterner yaşlı traverten ve alüvyon yer almaktadır.

Kütahya-Hisarcık 18 ve 19 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahalarının içinde bulunduğu jeotermal alanda, sistemde yer altına süzülen meteorik sular, derinlerde kabuk incelmesine bağlı olarak yüzeye yaklaşan magma faaliyetleri tarafından ısıtılırlar. Isınan bu sular, faylar boyunca yükselerek, hazne kaya olan metamorfik seri (Sarıcasu formasyonu) içerisindeki rekristalize kireçtaşı içerisinde depolanırlar. Suların bir kısmı faylar boyunca kaynak şeklinde yüzeye çıkarken, bir kısmı da Miyosen yaşlı birimler içerisinde yayılarak tali rezervuarı oluştururlar.

Kütahya-Hisarcık 18 ve 19 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları içerisinde, 10 adet sıcak su noktası belirlenmiştir. Bu su noktalarının sıcaklıkları 27,0 0C ile 49,8 0C, debileri ise 0,5 l/sn. ile 20 l/sn. arasında değişmektedir.

Kütahya-Hisarcık 18 ve 19 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahalarında, sıcak suyun geldiği en az derinlik yaklaşık olarak 1271 m olarak tespit edilmiş ve silis jeotermometre eşitlikleri kullanılarak rezervuar sıcaklıkları 52 0C ile 98 0C arasında bulunmuştur.

Kütahya-Hisarcık 18 ve 19 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahalarında yer alan sıcak ve mineralli su kaynaklarının kimyasal analiz sonuçları, suların CaSO4 ve MgSO4’lı sular olduklarını göstermiştir. Yarı logaritmik Schoeller diyagramına göre, suların kendi aralarında kökensel benzerlik gösterdiği görülmektedir. Anyon ve katyon çizgilerinin birbirine paralel olması, bu suların benzer kökenli bir beslenime ve hazneye sahip olduğunun ifadesidir. Sulardaki Ca ve HCO3’ın kökeni bölgedeki kireçtaşlarıdır. Mg’un kökeni volkanitlerdir. Bilindiği üzere ultrabazik kayaları yıkayan sularda Mg iyonu egemendir. Sulardaki sülfat’ın kökenin ise Hisarcık formasyonun içerisindeki jipsli seviyeler olduğu düşünülmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13884
Rapor Adı KÜTAHYA-HİSARCIK 18 VE 19 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARININ JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT JEOLOJİ JEOFİZİK
Yer - Konum KÜTAHYA-HİSARCIK
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2020
Yazarlar Zafer ARIGÜN Taner BEKAR

KÜTAHYA-HİSARCIK 18 VE 19 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARININ JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13884
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 340,00TL


Etiketler: KÜTAHYA-HİSARCIK 18 VE 19 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARININ JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU