• KÜTAHYA-GÜNLÜCE-DERELİ 22 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASININ JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU


ÖZ

2011-33-13-04-5 özel kod numaralı “Kütahya ve Civarı Jeotermal Enerji Aramaları Projesi” kapsamında, Kütahya-Günlüce-Dereli 22 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında, jeotermal potansiyeli belirlemeye yönelik, detay jeoloji, hidrojeoloji ve jeofizik etüt çalışmaları yapılmıştır.

Kütahya-Günlüce-Dereli 22 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında temelde Paleozoyik yaşlı metamorfikler yer almaktadır. Metamorfiklerin üzerine uyumsuz olarak Jura-Kretase yaşlı kireçtaşları, bunların üzerine Üst Kretase yaşlı ofiyolitik melanj, melanjın üzerine ise Miyosen yaşlı birimler gelmektedir. En üstte ise Kuvaterner yaşlı traverten ve alüvyon yer almaktadır. Jura-Kretase yaşlı kireçtaşlarının bol çatlaklı ve tektonizmadan fazlaca etkilenmiş olmasının yanısıra, erimeli yapının da bu birimde iyi gelişmesi, ona iyi bir soğuk su akiferi olma özelliği katmıştır.

Kütahya-Günlüce-Dereli jeotermal alanında; yeraltına süzülen meteorik sular, derinlerde kabuk incelmesine bağlı olarak yüzeye yaklaşan magma faaliyetleri tarafından ısıtılırlar. Isınan bu sular, faylar boyunca yükselerek, hazne kaya olan metamorfik seri içerisindeki rekristalize kireçtaşı ve gnayslar içerisinde depolanırlar. Suların bir kısmı faylar boyunca kaynak şeklinde yüzeye çıkarken, Jura-Kretase yaşlı kireçtaşı akiferindeki soğuk sularla karışarak orijinal sıcaklığını kaybetmektedirler. Bu öngörü, karışım hesaplarıyla da doğrulanmıştır.

Kütahya-Günlüce-Dereli 22 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahası içerisinde 3 adet sıcak su çıkışı belirlenmiştir. Bu sular fay hattı boyunca yüzeye ulaşıp, tek bir noktadan değil kaynak alanı şeklinde çıkmaktadırlar. Suların sıcaklıkları 38,3 0C ile 38,8 0C arasında değişmekte olup, toplam debileri yaklaşık olarak 150 l/sn. civarındadır.

Kütahya-Günlüce-Dereli 22 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında kaynak sularının sıcaklıkları esas alınarak yapılan hesaplamada, sıcak suların geldiği en az derinlik 1.014 m bulunmuştur. Bulunan bu derinlik ortamın jeoloji verileriyle örtüşmektedir.

Tüm bu verilerin ışığında, koordinatları Y: 695005, X: 4370047, Z: 595 m ve derinliği 1.200 ± 100 m olan bir sondaj noktası önerilmiştir. Sondaj teçhizinde, soğuk su taşıyan birimlerin kapalı boru ile geçilerek sıcak suya karışmasının önlenmesi yerinde olacaktır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13883
Rapor Adı KÜTAHYA-GÜNLÜCE-DERELİ 22 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASININ JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT JEOLOJİ JEOFİZİK
Yer - Konum KÜTAHYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2020
Yazarlar ZAFER ARIGÜN TANER BEKAR

KÜTAHYA-GÜNLÜCE-DERELİ 22 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASININ JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13883
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 256,00TL


Etiketler: KÜTAHYA-GÜNLÜCE-DERELİ 22 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASININ JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU