• ARKEOLOJĠK DEĞERE SAHĠP SÜSTAġI BULUNTULARININ GEMOLOJĠK ĠNCELEMESĠ


ÇalıĢma, MTA Genel Müdürlüğü ġehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi bünyesinde

yürütülmekte olan ‘‘2018-08-16-04’’ Proje Kod No’lu ‘‘Arkeolojik Değere Sahip SüstaĢı

Buluntularının Gemolojik Ġncelemesi’’ projesi kapsamında, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve

Ġstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢmalar kapsamında, antik taĢlar

tahribatsız aletsel yöntemler kullanılarak incelenmiĢ, tanımlanmıĢ ve taĢların gemolojik

özellikleri belirlenmiĢtir. Anadolu Medeniyetleri Müzesi Juliopolis Nekropolü (Roma

Dönemi) antik taĢları arasından 49 adet buluntu 05-14.02.2018 tarihleri arasında; Ġstanbul

Arkeoloji Müzeleri’nde bulunan, Arkaik Dönem, Arkaik-Klasik Dönem, Helenistik Dönem,

Roma Dönemi ve Bizans Dönemleri’ne ait 52 adet eser ise 03-13.09.2018 tarihleri arasında

incelenmiĢtir. Ġncelemede kullanılan alet ve cihazlar; refraktometre, polariskop, spektroskop,

mikroskop gibi temel gemolojik aletlerle ileri bir analiz tekniği olan portatif FTIR cihazıdır.

Ġnceleme sonucunda, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Juliopolis Nekropolü buluntuları

arasında yer alan taĢların beril (zümrüt), granat grubu süstaĢları (pirop spesartit), kuvars grubu

süstaĢları (krizopras, karnelyan, sard, sardoniks, oniks, jasper, yeĢil ve beyaz kalsedon), jet ve

cam oldukları belirlenmiĢtir. Ġstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde incelenen ve farklı kazılardan

çıkan eserler üzerindeki taĢların ise korund (safir), beril (zümrüt), granat grubu süstaĢları

(pirop-almandin, pirop-spesartit, spesartit, almandin), spinel, kuvars grubu süstaĢları (dağ

kristali, karnelyan, jasper, oniks, sardoniks, agat), lapis lazuli, turkuaz, amazonit, mercan ve

cam oldukları belirlenmiĢtir.

Haziran 2020, 96 sayfa

Anahtar Kelimeler: Gemoloji, SüstaĢı, Antik Mücevher, GemmoFTIR

Rapor Özellikleri
Rapor No 13875
Rapor Adı ARKEOLOJĠK DEĞERE SAHĠP SÜSTAġI BULUNTULARININ GEMOLOJĠK ĠNCELEMESĠ
Konu SÜSTAŞİ GEMOLOJİK İNCELEMESİ
Yer - Konum -
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2020
Yazarlar Tuğba VELĠOĞLU Dr. Koray SÖZERĠ Handan GÜNEL Taner SONGÖREN

ARKEOLOJĠK DEĞERE SAHĠP SÜSTAġI BULUNTULARININ GEMOLOJĠK ĠNCELEMESĠ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13875
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 444,00TL


Etiketler: ARKEOLOJĠK DEĞERE SAHĠP SÜSTAġI BULUNTULARININ GEMOLOJĠK ĠNCELEMESĠ