• TRABZON HAYRAT GÖKSEL MAHALLESİ S: 201400270 (ER:3318975) NO’LU RUHSAT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS BAKIR-DEMİR CEVHERLEŞMESİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU


Doğu Pontidlerin kuzey zonu içerisinde yer alan inceleme alanında Mesozoyik ve

Senozoyik dönemlerine ait birimler yüzeyler. Temelde yer alan Liyas yaşlı volkanik ve

volkano-tortulların oluşturduğu Hamurkesen formasyonu ile başlayan Mesozoyik istifi, Geç

Jura- Erken Kretase yaşlı sığ, karbonat platformlarının oluşturduğu Berdiga formasyonu ile

devam eder. Yoğun bir volkanizmanın asidik ve bazik karakterli ürünleri ve yer yer bunların

arasındaki çökeller ile temsil edilen Geç Kretase fasiyeslerini birbiriyle uyumlu ve geçişli Çatak

ve Kızılkaya formasyonlarını oluştururlar. Muhtemelen Geç Kratese-Paleosen döneminde

yerleşen granitoyid intrüzyonlarının (Kaçkar granitoyidi II) ve bu granitoyidlerin etkilediği

volkano-sedimander istiflerin açısal uyumsuzlukla üstlendiği Eosen döneminde volkanizmanın

yeniden aktivite kazanması ile kırıntılı (Kabaköy formasyonu) taban üzerine yeni bir volkanotortul

istifler gelmiştir. Granitoyid yerleşiminin, Eosen döneminde de devam etmiş olabileceği

düşünülen inceleme alanı, metalik maden yatakları özellikle skarn tip maden cevherleşmeleri

bakımından önemli bir alan özelliğindedir.

Buluculuk talep edilen alan S. 201400270 (ER. 3318975) no’lu ruhsat alanı içerisinde,

Trabzon ili Hayrat ilçesi Göksel Mahallesi civarında, 1/25000 ölçekli G44c2-G45-d1 paftasında

2275,3 hektar alanı kaplamaktadır

Rapor Özellikleri
Rapor No 13872
Rapor Adı TRABZON HAYRAT GÖKSEL MAHALLESİ S: 201400270 (ER:3318975) NO’LU RUHSAT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS BAKIR-DEMİR CEVHERLEŞMESİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU
Konu GÖRSEL SAHASI MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU
Yer - Konum TRABZON
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2019
Yazarlar Ümit AYDIN Tuna ÖNER Ahmet AĞAN Dr.Serdar KESKİN Doğan YURTSEVEN

TRABZON HAYRAT GÖKSEL MAHALLESİ S: 201400270 (ER:3318975) NO’LU RUHSAT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS BAKIR-DEMİR CEVHERLEŞMESİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13872
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.795,35TL


Etiketler: TRABZON HAYRAT GÖKSEL MAHALLESİ S: 201400270 (ER:3318975) NO’LU RUHSAT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS BAKIR-DEMİR CEVHERLEŞMESİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU