• ARTVİN YUSUFELİ ESENDAL KÖYÜ S: 201700663 (ER:3358983) NO’LU RUHSAT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS BAKIR-ALTIN CEVHERLEŞMESİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU


Buluculuk talep edilen kısım S.201700663 (ER.3358983) no’lu ruhsat sahası içerisinde,

Artvin-Yusufeli-Esendal köyünde, 1:25.000 ölçekli G47-a1 paftasında 490,99 hektarlık bir

alanı kaplamaktadır.

Bu rapor 4701,10 metre karotlu sondaj çalışmaları neticesinde analiz sonuçları gelmiş

sondajlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Sahada yapılan çalışmalarla elde edilecek veriler

ışığında bu rapor revize edilecektir.

Esendal (Artvin/Yusufeli) Köyü civarında yer alan ve yaklaşık 5 km2’lik bölümü

kapsayan saha Doğu Pontidlerin kuzey zonu içerisinde kalmaktadır. Çalışma alanında en yaşlı

birimini Liyas yaşlı marn, silttaşı ve bunlarla eşyaşlı olarak bazalt-andezit lav ve

piroklastiklerden oluşan birimler oluşturmaktadır. Bu kaya birimlerin üstüne tektonik

dokanakla andezit, lav ve piroklastiklerden oluşan Çatak formasyonu gelmektedir. Çatak

Formasyonu’nun üzerine çalışma sahasında daha çok riyolitik karakter sunan (porfiri riyolit,

afanitik riyolit) lav-piroklastlardan oluşan ve bu birimler ile yer yer ara katkılı şekilde yer alan

mikritik kireçtaşı, tüflü kireçtaşlarından oluşan Kızılkaya formasyonu gelmektedir. Tüm bu

birimleri kesen diyorit, monzodiyorit, monzonit, monzosiyenit karakterde plütonik kayaçlar

Kaçkar granitoyidi sahadaki en genç magmatik birimleri oluşturmaktadır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13871
Rapor Adı ARTVİN YUSUFELİ ESENDAL KÖYÜ S: 201700663 (ER:3358983) NO’LU RUHSAT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS BAKIR-ALTIN CEVHERLEŞMESİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU
Konu ESENLER SAHASI MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU
Yer - Konum ARTVİN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2019
Yazarlar Ümit AYDIN Dr.Serdar KESKİN Tuna ÖNER Doğan YURTSEVEN

ARTVİN YUSUFELİ ESENDAL KÖYÜ S: 201700663 (ER:3358983) NO’LU RUHSAT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS BAKIR-ALTIN CEVHERLEŞMESİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13871
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.812,41TL


Etiketler: ARTVİN YUSUFELİ ESENDAL KÖYÜ S: 201700663 (ER:3358983) NO’LU RUHSAT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS BAKIR-ALTIN CEVHERLEŞMESİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU