• RİZE İLİ FINDIKLI İLÇESİ ASLANDERE KÖYÜ KARTİBA MEVKİİ S: 201701697 (ER:3343143) NO’LU RUHSAT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS DEMİR CEVHERLEŞMESİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU

ÖZ

Kartiba demir cevherleşmesi MTA tarafından 1970 yıllarında çalışılmış, sahanın 1/10

000 ölçekli maden jeoloji haritası, 1/2 000 ölçekli maden jeoloji haritası, manyetik yöntemle

jeofizik çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalar neticesinde sahada sondaj yapılarak düşey

devamlılığının belirlenmesi önerilmiştir. Rize-Fındıklı-Kartiba yöresinde yapılan

prospeksiyon çalışması sonucunda ekonomik olabilecek bir demir potansiyelinin varlığından

bahsedilmiş, yaklaşık % 40 Fe tenörlü 5.000000 ton muhtemel + mümkün rezervin

olabileceğinden bahsetmişlerdir.

Yörede yapılan prospeksiyon çalışmaları neticesinde 2017 yılında alınan ruhsat

sahasında demir cevherleşmesinin kökeni, boyutları ve bölgedeki demir cevherleşmelerinin

jeotektonik konumu belirlenmeye çalışılmıştır.

Yapılan prospeksiyon çalışmalarla Çağlayan Formasyonu içerisinde gelişmiş volkanosedimanter

tip Fe cevherleşmesi yüzeyde DKD-BGB doğrultulu ve 30-600 arası K-KB’ ya

doğru eğimli, doğrultu boyunca 300-350 metre uzunluğunda ve eğim yönü boyunca da 0,5-20

metre kalınlığında masif ve bantlı manyetit şeklindedir. Arazi gözlemlerine ve sondaj

verilerine göre herhangi bir skarn cevherleşmesinin verilerine rastlanılmamıştır. Bölgede

bulunan Geç Kratese magmatitlerinin demir içeriklerinin yaklaşık % 7-10 aralığında olması

dikkate değerdir. Sondajlarda ve arazide yapılan gözlemlerde demir cevherleşmesi hem

volkanik kayaçların akma yapılarına paralel hemde onları keser vaziyette görülmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13865
Rapor Adı RİZE İLİ FINDIKLI İLÇESİ ASLANDERE KÖYÜ KARTİBA MEVKİİ S: 201701697 (ER:3343143) NO’LU RUHSAT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS DEMİR CEVHERLEŞMESİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU
Konu KARTİBA SAHASI MADENJEOLOJİSİ
Yer - Konum RİZE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2019
Yazarlar Ümit AYDIN Dr. Serdar KESKİN Ahmet AĞAN Tuna ÖNER Cengiz BOYSAN Jeoloji Mühendisi Jeoloji Mühendisi Doğan YURTSEVEN

RİZE İLİ FINDIKLI İLÇESİ ASLANDERE KÖYÜ KARTİBA MEVKİİ S: 201701697 (ER:3343143) NO’LU RUHSAT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS DEMİR CEVHERLEŞMESİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13865
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 2.307,84TL


Etiketler: RİZE İLİ FINDIKLI İLÇESİ ASLANDERE KÖYÜ KARTİBA MEVKİİ S: 201701697 (ER:3343143) NO’LU RUHSAT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS DEMİR CEVHERLEŞMESİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU