• ERZURUM İSPİR ÖZBAĞ YÖRESİNDEKİ AR-201400282 NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT BAKIR MADENİ BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU


2014 yılında MTA tarafından yapılan çalışmalar sonucunda havza ve kuşak

madencilğini geliştirmek ve jeolojik yapıyı aydınlatmak için 9 adet ruhsat sahası istenilmiş

olup, bu ruhsatların 2014 yılında MTA adına ruhsatı alınmıştır. Bu ruhsatlar 2015 yılında

birleştirilerek ER:3319015 erişim numarası ile AR-201400282 no’lu Rize-İkizdere ruhsat

sahası adıyla tek ruhsat olarak birleştirilmiştir. Sahada çalışmalara 2016 yılında, 1/25.000

ölçekli jeolojik etüt ve tahkik jeokimya çalışması ile başlanmıştır. Özbağ köyü civarında

yaklaşık 3,2 km2’lik bir alterasyon sahası belirlenmiştir. 2016-2018 yıllarında, 1/5.000 ölçekli

detay jeolojik ve jeokimyasal etüt çalışmaları sonucunda sahada damar tipi gelişmiş bakır

cevherleşmesiyle ilişkili Au-Ag-As-Cu-Pb-Zn anomalisinin varlığı belirlenmiş olup;

anomalinin ve cevherleşmenin Eosen yaşlı granitoidle ilişkili olduğu düşünülmüştür. Yüzey

boyutları belirlenen damar tip Cu cevherleşmesinin düşey boyutu ise 2018 yılında yapılan 7

lokasyonda, 12 adet, toplam 3.187,20 m sondaj çalışması yapılarak belirlenmiştir.

İnceleme alanı ve yakın çevresinde gözlenen birimler; Paleozoik yaşlı Gümüşhane

Granitoidi, Jura yaşlı Hamurkesen Formasyonu, Kretase yaşlı Çatak Formasyonu, Kretase-

Paleosen yaşlı Kaçkar Granitoyidi I ve daha genç birimlerden Eosen yaşlı Kabaköy

Formasyonu ve Kaçkar Granitoidi II’dir. Özbağ köyünün de içinde bulunduğu Eosen yaşlı

Kaçkar Granotoidi II, Granotoid ailesinden farklı granitik kayaçlar içermektedir. Formasyona

ait kayaçlar genelde gri - siyah - yeşilimsi gri, alterasyona uğramaları halinde koyu sarı - gri

renklidir. Sahada gözlenen KB-GD doğrultulu faya paralel gelişen alterasyonların içinde

geliştiği kayaçlar genelde yoğun hidrotermal alterasyona uğramıştır. Alterasyonlar; silisleşme,

arjilleşme, piritleşme, limonitleşme, hematitleşme ve 10 cm kalınlığında gri – beyaz renkli

kuvars damarları gözlenmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13852
Rapor Adı ERZURUM İSPİR ÖZBAĞ YÖRESİNDEKİ AR-201400282 NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT BAKIR MADENİ BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU
Konu METALİK MADENLERİ
Yer - Konum ERZURUM
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2019
Yazarlar Mehmet ASLAN İsmail İZCİ T.Ceyhun KARATOPRAK

ERZURUM İSPİR ÖZBAĞ YÖRESİNDEKİ AR-201400282 NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT BAKIR MADENİ BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13852
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.279,30TL


Etiketler: ERZURUM İSPİR ÖZBAĞ YÖRESİNDEKİ AR-201400282 NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT BAKIR MADENİ BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU