• KÜTAHYA-EMET-YENİCE 2 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASININ JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU


2011-33-13-04-5 özel kod numaralı, Kütahya ve Civarı Jeotermal Enerji

Aramaları Projesi kapsamında, Kütahya-Emet-Yenice 2 no.lu jeotermal kaynak arama

ruhsat sahasında, jeotermal potansiyeli belirlemeye yönelik, detay jeoloji, hidrojeoloji

ve jeofizik etüt çalışmaları yapılmıştır.

Kütahya-Emet-Yenice kaplıcasını içine alan 2 no.lu jeotermal kaynak arama

ruhsat sahasında, temelde Üst Paleozoyik-Alt Triyas yaşlı metamorfikler (Sarıcasu

Formasyonu) yer almakta olup, metamorfiklerin üzerine yanal ve düşey geçişli olarak,

ruhsat sahası dışında izlenen Permiyen yaşlı kireçtaşları (Arıkaya Formasyonu),

bunların üzerine uyumsuz olarak Orta-Üst Miyosen yaşlı Kızılbük formasyonu, bunun

üzerine de yine Orta-Üst Miyosen yaşlı Civandağ Tüfleri gelmektedir. Bu birimlerin

üzerinde uyumsuz olarak Miyosen yaşlı Hisarcık ve Emet formasyonları yer alır. En

üstte ise Kuvaterner yaşlı traverten ve alüvyon yer almaktadır.

Kütahya-Emet-Yenice 2 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahasının içinde

bulunduğu jeotermal alanda, sistemde yer altına süzülen meteorik sular, derinlerde

kabuk incelmesine bağlı olarak yüzeye yaklaşan magma faaliyetleri tarafından ısıtılırlar.

Isınan bu sular, faylar boyunca yükselerek, hazne kaya olan metamorfik seri (Sarıcasu

formasyonu) içerisindeki rekristalize kireçtaşı ile ruhsat sahası dışında gözlenen

Permiyen yaşlı Arıkaya formasyonuna ait kireçtaşları içerisinde depolanırlar. Suların bir

kısmı faylar boyunca kaynak şeklinde yüzeye çıkarken, bir kısmı da Miyosen yaşlı

birimler içerisinde yayılarak tali rezervuarı oluştururlar.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13851
Rapor Adı KÜTAHYA-EMET-YENİCE 2 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASININ JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT(JEOLOJİ-JEOFİZİK)
Yer - Konum KÜTAHYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2020
Yazarlar Zafer ARIGÜN Gürsel ARSLAN

KÜTAHYA-EMET-YENİCE 2 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASININ JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13851
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 230,96TL


Etiketler: KÜTAHYA-EMET-YENİCE 2 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASININ JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU