• AKSARAY İLİ YERBİLİM VERİLERİ

Yerbilimsel bulgular, kentsel-bölgesel planlamalarda yararlanılan en önemli veri grubunu

oluşturmaktadır. Planlama çalışmalarının başlangıç aşamasında, yerbilimsel verilerin karar

vericilere sunulması, bu verilerin planlama ve uygulama sürecine katılmasını sağlayacaktır. Bu

yaklaşım çerçevesinde yapılan bu çalışma ile Aksaray ilinin bölgesel arazi kullanım

planlamalarında yararlanılacak temel yerbilim verileri araştırılmıştır.

Proje çalışmaları, 1/150 000 ve 1/25 000 ölçeklerinde, yürütülmüştür. 1/150 000 ölçekli

araştırmalar il genelinde 7659 km2 alanda, 1/25.000 ölçekli araştırmalar ise Aksaray il merkezi

ve çevresi ile ilçe merkezleri ve çevrelerinde yapılmıştır.

İl genelinde (1/150.000 ölçekli) jeoloji ve doğal afet kaynakları konularında araştırmalar

yapılmıştır. Jeolojik araştırmalarda kayatürleri, özellikleri ve nitelikleri açısından tanıtılarak,

ilin jeoloji haritası hazırlanmıştır. Jeodinamik süreçlere ilişkin araştırmalarda il ve çevresindeki

diri faylar, nitelikleri ve depremsellikleri açısından tanıtılmıştır.

Aksaray kentsel alanı ve çevresi ile Sarıyahşi, Ağaçören, Ortaköy, Gülağaç, Güzelyurt,

Eskil ve Sultanhanı ilçeleri ve çevresinde, 1/25.000 ölçekli mühendislik jeolojisi, jeomorfoloji

ve eğim analizleri konularında araştırmalar yapılmıştır. Aksaray il merkezi ile diğer ilçe

merkezleri ve çevresi, ortaya konan yerbilimsel veriler ve doğal afet özellikleri konularında

irdelenerek, kentsel yerleşime uygunluk açısından değerlendirilmiştir.

Yerbilimlerinin değişik disiplinleri konularında yapılan bu araştırmalar ve konularıyla

ilgili üretilen haritalar, nitelikleri ve ölçekleri bakımından, Bölge Planı, Metropoliten İmar Planı

veya Çevre Düzeni Planlarının hazırlanmasına katkı sağlayacak, Arazi Kullanımına Esas

Jeolojik Etüt Raporu formatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13845
Rapor Adı AKSARAY İLİ YERBİLİM VERİLERİ
Konu YERBİLİM VERİLERİ
Yer - Konum AKSARAY
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2020
Yazarlar Orhan Cem ÖZERK Göksel MUTLU Adem ÖZATA Anıl ARDAHANLIOĞLU Ayla Bulut ÜSTÜN Refahat OSMANÇELEBİOĞLU Ferdane KARAKAYA Saadet POTOĞLU

AKSARAY İLİ YERBİLİM VERİLERİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13845
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 727,48TL


Etiketler: AKSARAY İLİ YERBİLİM VERİLERİ